Hàm rtrim() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm rtrim() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn để loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự từ phía bên phải của chuỗi. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn xử lý và làm sạch dữ liệu đầu vào, cũng như khi làm việc với các chuỗi mà có chứa các khoảng trắng không mong muốn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm rtrim() PHP

rtrim() là viết tắt của “right trim”, có nghĩa là loại bỏ các ký tự không mong muốn từ phía bên phải của chuỗi. Nó cũng giống như hàm ltrim() trong PHP, nhưng khác ở chỗ loại bỏ các ký tự từ phía bên trái của chuỗi. Hàm rtrim() được sử dụng rộng rãi trong việc làm sạch dữ liệu đầu vào, cũng như trong các ứng dụng web để xử lý các chuỗi dữ liệu.

Hàm rtrim() PHP có cú pháp như sau:

rtrim(string $str, string $charlist = " \t\n\r\0\x0B"): string

Trong đó:

 • $str: Chuỗi để kiểm tra và loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự không mong muốn.
 • $charlist: Danh sách các ký tự được loại bỏ từ phía bên phải của chuỗi. Mặc định là khoảng trắng, tab, dấu xuống dòng, ký tự null và ký tự thẻ dọc. Đây là một tham số tùy chọn.

Hàm rtrim() sẽ trả về chuỗi mới sau khi đã loại bỏ các ký tự không mong muốn từ phía bên phải của chuỗi ban đầu.

Hướng dẫn Hàm rtrim() PHP

Để sử dụng Hàm rtrim() PHP, bạn có thể làm như sau:

$str = "Hello World  ";
$str = rtrim($str);
echo $str; // Kết quả: "Hello World"

Trong ví dụ này, chúng ta đã khai báo một chuỗi có tên là $str, và sau đó sử dụng Hàm rtrim() PHP để loại bỏ khoảng trắng từ phía bên phải của chuỗi. Sau đó, chúng ta sử dụng câu lệnh echo để hiển thị chuỗi đã được xử lý.

Bạn cũng có thể sử dụng tham số thứ hai của Hàm rtrim() PHP để chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ:

$str = "Hello World!";
$str = rtrim($str, "!");
echo $str; // Kết quả: "Hello World"

Trong ví dụ này, chúng ta đã chỉ định ký tự “!” làm tham số thứ hai của hàmHàm rtrim() PHP, vì vậy các ký tự “!” sẽ bị loại bỏ từ phía bên phải của chuỗi.

Cách triển khai hàm rtrim() PHP

Hàm rtrim() trong PHP được sử dụng để xóa các ký tự được chỉ định khỏi cuối một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function rtrim($str, $chars = "") {
 if (empty($chars)) {
  $chars = " \t\n\r\0";
 }

 $str = rtrim($str, $chars);

 return $str;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm kiểm tra xem tham số chars có rỗng hay không.
 • Nếu tham số chars rỗng, thì hàm sử dụng chuỗi mặc định là ” \t\n\r\0″.
 • Hàm sử dụng hàm rtrim() của PHP để xóa các ký tự được chỉ định khỏi cuối chuỗi str.
 • Hàm trả về chuỗi str đã được xóa các ký tự.

Ví dụ:

$str = "Hello, world!  ";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

$str = "Hello, world! \n\n";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

$str = "Hello, world! \0";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

Cách triển khai hàm rtrim() hiệu quả hơn

Hàm rtrim() có thể được triển khai hiệu quả hơn bằng cách sử dụng hàm strrpos() để tìm vị trí của ký tự cuối cùng trong chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function rtrim($str, $chars = "") {
 if (empty($chars)) {
  $chars = " \t\n\r\0";
 }

 $pos = strrpos($str, $chars);

 if ($pos !== false) {
  $str = substr($str, 0, $pos);
 }

 return $str;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm kiểm tra xem tham số chars có rỗng hay không.
 • Nếu tham số chars rỗng, thì hàm sử dụng chuỗi mặc định là ” \t\n\r\0″.
 • Hàm sử dụng hàm strrpos() để tìm vị trí của ký tự cuối cùng trong chuỗi str.
 • Nếu vị trí của ký tự cuối cùng không phải là false, thì hàm cắt chuỗi str từ vị trí đó trở về đầu.
 • Hàm trả về chuỗi str đã được cắt.

Ví dụ:

$str = "Hello, world!  ";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

$str = "Hello, world! \n\n";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

$str = "Hello, world! \0";
echo rtrim($str); // Output: Hello, world!

Lưu ý: Hàm rtrim() chỉ xóa các ký tự được chỉ định khỏi cuối chuỗi. Nếu cần xóa tất cả các ký tự trống khỏi cuối chuỗi, thì bạn có thể sử dụng hàm trim().

Ưu và Nhược điểm Hàm rtrim() PHP

Ưu điểm

 • Hàm rtrim() PHP rất dễ sử dụng và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu đầu vào.
 • Bạn có thể chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ, do đó hàm rtrim() rất linh hoạt và có thể được sử dụng để loại bỏ bất kỳ ký tự nào từ phía bên phải của chuỗi – Hàm rtrim() giúp bạn làm sạch dữ liệu đầu vào, loại bỏ các khoảng trắng và ký tự không mong muốn, từ đó tăng tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng web.

Nhược điểm

 • Hàm rtrim() PHP chỉ loại bỏ các ký tự từ phía bên phải của chuỗi, do đó nếu bạn cần loại bỏ các ký tự từ phía bên trái thì bạn cần sử dụng hàm ltrim() hoặc tạo một hàm tùy chỉnh.
 • Nếu không chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ, hàm rtrim() sẽ mặc định loại bỏ tất cả các khoảng trắng và ký tự không mong muốn từ phía bên phải của chuỗi. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề nếu không được kiểm soát cẩn thận.

Lời khuyên Hàm rtrim() PHP

 • Sử dụng Hàm rtrim() PHP để làm sạch dữ liệu đầu vào và loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự không mong muốn.
 • Kiểm tra kỹ các tham số của Hàm rtrim() PHP trước khi sử dụng để đảm bảo rằng bạn đã chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ nếu cần thiết.
 • Nếu bạn cần loại bỏ các ký tự từ phía bên trái của chuỗi, hãy sử dụng hàm ltrim().

Kết luận

Hàm rtrim() PHP là một công cụ hữu ích để loại bỏ các khoảng trắng và ký tự không mong muốn từ phía bên phải của chuỗi. Nó giúp bạn làm sạch dữ liệu đầu vào và tăng tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng web.

Hàm rtrim() PHP có thể xử lý được bất kỳ loại chuỗi nào không?

Có, hàm rtrim() có thể xử lý bất kỳ loại chuỗi nào.

Tôi có thể chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ khác nhau cho mỗi chuỗi không?

Có, bạn có thể chỉ định danh sách các ký tự cần loại bỏ khác nhau cho mỗi chuỗi.

Hàm rtrim() PHP có thể loại bỏ khoảng trắng và ký tự không mong muốn ở cả hai đầu của chuỗi không?

Không, Hàm rtrim() PHP chỉ loại bỏ các ký tự từ phía bên phải của chuỗi.

Tôi có thể sử dụng hàm rtrim() để loại bỏ các ký tự đặc biệt khác không? 

Có, bạn có thể chỉ định danh sách các ký tự đặc biệt cần loại bỏ vào tham số thứ hai của hàm rtrim().

Khi nào tôi nên sử dụng hàm rtrim() trong PHP?

Bạn nên sử dụng hàm rtrim() để loại bỏ các khoảng trắng và ký tự không mong muốn từ phía bên phải của chuỗi khi xử lý dữ liệu đầu vào hoặc làm việc với các chuỗi mà có chứa các khoảng trắng không mong muốn