Hàm rad2deg() PHP sử dụng như thế nào ?

Nếu bạn là một lập trình viên PHP thì chắc hẳn bạn đã từng nghe đến hàm rad2deg(). Hàm này được sử dụng để chuyển đổi giá trị radian sang độ trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm rad2deg() PHP – từ khái niệm, cách sử dụng, đến những ưu và nhược điểm của hàm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm rad2deg() PHP Là gì?

Hàm rad2deg() PHP là một hàm toán học được tích hợp sẵn trong PHP. Hàm này cho phép chuyển đổi giá trị radian sang độ. Radian là một đơn vị đo góc trong hệ thống đo góc SI (hệ thống đo góc chuẩn quốc tế), trong khi độ là đơn vị đo góc thông dụng được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, hàm rad2deg() rất hữu ích trong các ứng dụng liên quan đến toán học và khoa học tự nhiên.

Tổng quan Hàm rad2deg() PHP

Hàm rad2deg() PHP có cú pháp như sau:

rad2deg ($radian)

Trong đó, $radian là giá trị radian cần chuyển đổi sang độ. Kết quả trả về của hàm là giá trị độ tương ứng với giá trị radian đầu vào.

Hướng dẫn Hàm rad2deg() PHP

Để sử dụng hàm rad2deg() PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị radian cần chuyển đổi vào hàm và lấy kết quả độ trả về. Ví dụ:

<?php
$radian = pi(); // Giá trị pi (3.1415926535898)
$degree = rad2deg($radian); // Chuyển đổi sang độ
echo $degree; // Kết quả: 180
?>

Ở ví dụ trên, giá trị pi được gán cho biến $radian, sau đó được truyền vào hàm rad2deg() PHP. Kết quả trả về là giá trị 180, tương ứng với giá trị độ tương ứng với giá trị radian của pi.

Cách triển khai hàm rad2deg() PHP

Hàm rad2deg() trong PHP chuyển đổi một góc từ radian sang độ. Cú pháp của nó như sau:

float rad2deg(float $radians);

Trong đó:

 • $radians: Góc cần chuyển đổi, được đo bằng radian.

Hàm rad2deg() trả về một số thực, là giá trị của góc tương ứng, được đo bằng độ.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm rad2deg():

<?php

$radians = 3.141592653589793;

$degrees = rad2deg($radians);

echo $degrees; // 180

Hàm rad2deg() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức sau:

degrees = radians * 180 / pi

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm rad2deg() theo cách thủ công:

<?php

function rad2deg_custom(float $radians) {

  $pi = pi();

  $degrees = $radians * 180 / $pi;

  return $degrees;
}

$radians = 3.141592653589793;

$degrees = rad2deg_custom($radians);

echo $degrees; // 180

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm rad2deg():

rad2deg(0); // 0
rad2deg(1.5707963267948966); // 90
rad2deg(3.141592653589793); // 180
rad2deg(4.71238898038469); // 270
rad2deg(6.283185307179586); // 360

Hàm rad2deg() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến toán học và khoa học, chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật.

Ưu và Nhược điểm Hàm rad2deg() PHP

Ưu điểm

 • Hàm rad2deg() PHP là một hàm toán học tiện ích cho phép chuyển đổi giá trị radian sang độ, rất hữu ích trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên.
 • Hàm được tích hợp sẵn trong PHP, giúp cho lập trình viên không cần phải tự viết lại mã để chuyển đổi giá trị radian sang độ.

Nhược điểm

 • Hàm chỉ hỗ trợ chuyển đổi từ giá trị radian sang độ, không hỗ trợ chuyển đổi ngược lại từ độ sang radian. Nếu cần thực hiện chuyển đổi ngược lại, lập trình viên phải tự viết lại mã hoặc tìm kiếm một hàm khác hỗ trợ chuyển đổi này.
 • Hàm chỉ hỗ trợ chuyển đổi giá trị số, không hỗ trợ chuyển đổi các giá trị khác như chuỗi, mảng, hoặc đối tượng.

Lời khuyên Hàm rad2deg() PHP

 • Sử dụng hàm rad2deg() PHP khi cần thực hiện chuyển đổi giá trị radian sang độ trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên.
 • Nếu cần chuyển đổi ngược lại từ độ sang radian, lập trình viên cần phải tự viết lại mã hoặc tìm kiếm một hàm khác hỗ trợ chuyển đổi này.
 • Hàm rad2deg() PHP chỉ hỗ trợ chuyển đổi các giá trị số, vì vậy nếu cần chuyển đổi các giá trị khác như chuỗi, mảng hoặc đối tượng, lập trình viên cần phải tự viết lại mã hoặc tìm kiếm một hàm khác hỗ trợ chuyển đổi này.

Kết luận

Hàm rad2deg() là một hàm toán học tiện ích trong PHP, cho phép chuyển đổi giá trị radian sang độ. Tuy nhiên, hàm chỉ hỗ trợ chuyển đổi một chiều từ radian sang độ và chỉ hỗ trợ chuyển đổi các giá trị số.

Nếu cần thực hiện chuyển đổi ngược lại từ độ sang radian hoặc chuyển đổi các giá trị khác như chuỗi, mảng hoặc đối tượng, lập trình viên cần phải tự viết lại mã hoặc tìm kiếm một hàm khác hỗ trợ chuyển đổi này.

Tuy nhiên, trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên, hàm rad2deg() PHP là rất hữu ích và nên được sử dụng khi cần thực hiện chuyển đổi giá trị radian sang độ.

1. Hàm rad2deg() PHP có thể chuyển đổi các giá trị âm không?

Có, hàm rad2deg() có thể chuyển đổi các giá trị âm từ radian sang độ.

2. Hàm rad2deg() PHP có phải là hàm tích hợp sẵn của PHP?

Có, hàm rad2deg() là một hàm tích hợp sẵn của PHP.

3. Hàm rad2deg() có hỗ trợ chuyển đổi ngược lại từ độ sang radian không?

Không, hàm rad2deg() chỉ hỗ trợ chuyển đổi từ radian sang độ.

4. Hàm rad2deg() có thể chuyển đổi các giá trị khác như chuỗi, mảng hoặc đối tượng không?

Không, hàm rad2deg() PHP chỉ hỗ trợ chuyển đổi các giá trị số.

5. Hàm rad2deg() PHP có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên không?

Có, hàm rad2deg() là một hàm toán học tiện ích cho phép chuyển đổi giá trị radian sang độ, rất hữu ích trong các ứng dụng liên quan đến toán học hay khoa học tự nhiên.