Hàm deg2rad() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm deg2rad() là một trong những hàm tiền xử lý sẵn của PHP. Chức năng chính của nó là chuyển đổi giá trị góc từ độ sang radian.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm deg2rad() PHP, cùng với cú pháp và các ví dụ sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm deg2rad() PHP Là gì?

Hàm deg2rad() là một hàm tiền xử lý được tích hợp sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để chuyển đổi giá trị góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

Công thức chuyển đổi từ độ sang radian như sau: radian = degree * pi/180

Với hàm deg2rad(), quá trình chuyển đổi này được thực hiện tự động và trả về giá trị tương ứng của góc theo radian.

Hướng dẫn Hàm deg2rad() PHP

Cú pháp của hàm deg2rad() như sau:

deg2rad(number)

Trong đó:

 • number: Giá trị góc cần chuyển đổi từ độ sang radian.

Hàm này trả về giá trị radian tương ứng với giá trị góc được đưa vào.

Ví dụ 1

Chuyển đổi giá trị góc từ độ sang radian với giá trị đầu vào là 15 độ:

$degree = 15;
$radian = deg2rad($degree);
echo "Giá trị góc của bạn là: $degree <br>";
echo "Tương đương với giá trị radian là: $radian";

Kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ là:

Giá trị góc của bạn là: 15
Tương đương với giá trị radian là: 0.26179938779915

Ví dụ 2

Chuyển đổi giá trị góc từ độ sang radian với giá trị đầu vào là 45 độ:

$degree = 45;
$radian = deg2rad($degree);
echo "Giá trị góc của bạn là: $degree <br>";
echo "Tương đương với giá trị radian là: $radian";

Kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ là:

Giá trị góc của bạn là: 45
Tương đương với giá trị radian là: 0.78539816339745

Ví dụ 3

Kiểm tra xem giá trị 45 độ có hợp lệ không:

$degree = 45;
if($degree >= 0 && $degree <= 360){
  echo "Giá trị góc $degree là hợp lệ";
} else {
  echo "Giá trị góc $degree không hợp lệ";
}

Kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ là:

Giá trị góc 45 là hợp lệ

Ví dụ 4

Chuyển đổi giá trị góc từ độ sang radian với giá trị đầu vào là 180 độ:

$degree = 180;
$radian = deg2rad($degree);
echo "Giá trị góc của bạn là: $degree <br>";
echo "Tương đương với giá trị radian là: $radian";

Kết quả hiển thị trên trình duy ệt sẽ là:

Giá trị góc của bạn là: 180
Tương đương với giá trị radian là: 3.1415926535898

Cách triển khai hàm deg2rad() PHP

Hàm deg2rad() trong PHP chuyển đổi một góc từ độ sang radian. Cú pháp của nó như sau:

float deg2rad(float $degrees);

Trong đó:

 • $degrees: Góc cần chuyển đổi, được đo bằng độ.

Hàm deg2rad() trả về một số thực, là giá trị của góc tương ứng, được đo bằng radian.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm deg2rad():

<?php

$degrees = 180;

$radians = deg2rad($degrees);

echo $radians; // 3.141592653589793

Hàm deg2rad() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức sau:

radians = degrees * pi / 180

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm deg2rad() theo cách thủ công:

<?php

function deg2rad_custom(float $degrees) {

  $pi = pi();

  $radians = $degrees * $pi / 180;

  return $radians;
}

$degrees = 180;

$radians = deg2rad_custom($degrees);

echo $radians; // 3.141592653589793

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm deg2rad():

deg2rad(0); // 0
deg2rad(90); // 1.5707963267948966
deg2rad(180); // 3.141592653589793
deg2rad(270); // 4.71238898038469
deg2rad(360); // 6.283185307179586

Hàm deg2rad() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến toán học và khoa học, chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm deg2rad() PHP – một hàm tiền xử lý sẵn được tích hợp trong PHP. Hàm này được sử dụng để chuyển đổi giá trị góc từ đơn vị độ sang đơn vị radian.

Chúng ta đã tìm hiểu cú pháp và các ví dụ sử dụng của hàm này. Ngoài ra, chúng ta cũng đã đưa ra một số lời khuyên và câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm deg2rad() PHP.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và lập trình PHP. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi và giúp bạn giải đáp các thắc mắc của bạn.