Hàm exp() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm exp() PHP được sử dụng để tính toán giá trị mũ của số e. Nó trả về kết quả của phép tính e mũ x, trong đó ‘e’ là số mũ cơ bản trong hệ thống logarit tự nhiên và ‘x’ là số được truyền cho hàm.

Khi sử dụng hàm exp() PHP, người lập trình có thể tính toán giá trị mũ của số e để phục vụ cho việc tính toán các giá trị liên quan đến xác suất và thống kê.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết về cú pháp của hàm exp() và cách sử dụng nó trong PHP. Chúng ta cũng sẽ điểm qua các ưu và nhược điểm của hàm exp() PHP và cung cấp một số lời khuyên về cách sử dụng nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm exp() PHP Là gì?

Hàm exp() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tính toán giá trị mũ của số e. Đây là hàm tính toán căn bản trong những hoạt động liên quan đến xác suất và thống kê, nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

Hướng dẫn Hàm exp() PHP

Khi sử dụng hàm exp() PHP, bạn cần cung cấp một số mũ để tính toán giá trị mũ của số e. Nó sử dụng giá trị cơ bản của số mũ trong hệ thống logarit tự nhiên, được đại diện bởi ký hiệu ‘e’.

Cú pháp của hàm exp() như sau:

exp(x)

Trong đó:

 • x: Số mũ cần tính toán giá trị mũ của số e.

Hàm này trả về kết quả của phép tính e mũ x, là một số kiểu float.

Hàm exp() trả về giá trị của phép tính e mũ x, trong đó ‘e’ là số mũ cơ bản trong hệ thống logarit tự nhiên và ‘x’ là số được truyền cho hàm. Cú pháp của hàm exp() như sau:

Cú pháp:

exp(x)

Trong đó:

 • x: Số mũ cần tính toán giá trị mũ của số e.

Hàm này trả về kết quả của phép tính e mũ x, là một số kiểu float.

Ví dụ 1:

Hãy xem xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm exp() trong PHP để tính toán giá trị mũ của số e:

<?php
// Tính toán giá trị mũ của số e
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 0 là: " . exp(0) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 1 là: " . exp(1) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 2.5 là: " . exp(2.5);
?>

Kết quả của đoạn mã trên là:

Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 0 là: 1
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 1 là: 2.718281828459
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 2.5 là: 12.182493960703

Lưu ý rằng ‘e’ là số mũ cơ bản trong hệ thống logarit tự nhiên, hoặc xấp xỉ 2,718282. Đây là giá trị được sử dụng cho các tính toán liên quan đến xác suất và thống kê.

Ví dụ 2:

Hãy xem xét ví dụ sau để hiệp một cách chi tiết cách sử dụng hàm exp() PHP để tính toán giá trị mũ của số e khi sử dụng các số âm:

<?php
// Tính giá trị mũ của số e với các số âm
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -3 là: " . exp(-3) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -2 là: " . exp(-2) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -1 là: " . exp(-1) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 0 là: " . exp(0) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 1 là: " . exp(1) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 2 là: " . exp(2) . "<br>";
echo "Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 3 là: " . exp(3);
?>

Kết quả của đoạn mã trên là:

Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -3 là: 0.049787068367864
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -2 là: 0.13533528323661
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng -1 là: 0.36787944117144
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 0 là: 1
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 1 là: 2.718281828459
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 2 là: 7.3890560989307
Giá trị mũ của số e với số mũ bằng 3 là: 20.085536923188

Cách triển khai hàm exp() PHP

Hàm exp() trong PHP trả về giá trị của hàm số e^x. Cú pháp của nó như sau:

float exp(float $x);

Trong đó:

 • $x: Số cần tính giá trị của hàm số e^x.

Hàm exp() trả về một số thực, là giá trị của hàm số e^x.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm exp():

<?php

$x = 2;

$result = exp($x);

echo $result; // 7.38905609893065

Hàm exp() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức sau:

e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm exp() theo cách thủ công:

<?php

function exp_custom(float $x) {

  $result = 1;

  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    $result += $x ** $i / factorial($i);
  }

  return $result;
}

function factorial(int $n) {

  if ($n == 0) {
    return 1;
  } else {
    return $n * factorial($n - 1);
  }
}

$x = 2;

$result = exp_custom($x);

echo $result; // 7.38905609893065

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm exp():

exp(0); // 1
exp(1); // 2.718281828459045
exp(-1); // 1/2.718281828459045
exp(-10); // 4.539992976212659e-34

Hàm exp() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến toán học và khoa học, chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật.

Ưu và Nhược điểm Hàm exp() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm exp() PHP là một hàm toán học căn bản và rất hữu ích cho các mục đích tính toán liên quan đến xác suất và thống kê.
 • Khi kết hợp với các hàm khác, hàm exp() có thể được sử dụng để tính toán các giá trị phức tạp trong các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

Nhược điểm:

 • Hàm exp() PHP chỉ tính toán giá trị mũ của số e, nó không thể sử dụng để tính toán các giá trị mũ của các số khác.
 • Khi tính toán với các giá trị lớn, hàm exp() có thể trả về kết quả là “inf” (vô cùng) hoặc “-inf” (âm vô cùng), khiến cho việc tính toán trở nên không chính xác.

Lời khuyên Hàm exp() PHP

Khi sử dụng hàm exp() PHP, bạn cần cẩn thận khi tính toán với các giá trị lớn. Nếu không, kết quả có thể trở thành “inf” hoặc “-inf”. Để tránh điều này, bạn có thể sử dụng điều kiện để kiểm tra giá trị mũ trước khi tính toán.

Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng ‘e’ là số mũ cơ bản trong hệ thống logarit tự nhiên, hoặc xấp xỉ 2,718282. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm exp() PHP và sử dụng nó một cách hiệu quả.

Lời kết

Trên đây là tất cả những thông tin cơ bản về hàm exp() PHP. Chúng ta đã tìm hiểu về cú pháp của hàm, các ví dụ minh họa và những lưu ý quan trọng khi sử dụng nó. Hàm exp() là một công cụ mạnh mẽ để tính toán giá trị mũ của số e trong các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm exp() PHP và cách sử dụng nó. Hãy chia sẻ bài viết này với những người khác nếu bạn nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho họ. Cảm ơn bạn đã đọc và hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục khám phá thêm về PHP và các tính năng hữu ích khác của nó. 

1. Hàm exp() PHP có thể tính toán giá trị mũ của các số khác không?

Không, hàm exp() chỉ tính toán giá trị mũ của số e. Để tính toán giá trị mũ của các số khác, bạn có thể sử dụng các hàm khác như pow(), sqrt() hoặc log().

2. Hàm exp() PHP có thể trả về kết quả là “inf” hoặc “-inf” không?

Có, khi tính toán với các giá trị lớn, hàm exp() có thể trả về kết quả là “inf” hoặc “-inf”, khiến cho việc tính toán trở nên không chính xác.

3. Tôi có thể sử dụng hàm exp() trong các ứng dụng liên quan đến xác suất và thống kê không?

Có, hàm exp() là một hàm toán học căn bản trong những hoạt động liên quan đến xác suất và thống kê, nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

4. Tôi có thể sử dụng hàm exp() trong các ứng dụng web không?

Có, hàm exp() là một hàm toán học được tích hợp sẵn trong PHP, nó có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng web nào chạy trên máy chủ sử dụng PHP.

5. Tôi cần lưu ý điều gì khi sử dụng hàm exp() trong PHP?

Khi sử dụng hàm exp() PHP, bạn cần cẩn thận khi tính toán với các giá trị lớn. Nếu không, kết quả có thể trở thành “inf” hoặc “-inf”. Bạn cũng nên hiểu rõ về giá trị cơ bản của số mũ ‘e’ để sử dụng hàm exp() một cách hiệu quả.