Hàm quoted_printable_encode() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm quoted_printable_encode() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi 8-bit thành một chuỗi quoted-printable. Chức năng này ngược lại với hàm quoted_printable_decode() và tương tự với hàm imap_8bit(). Nó trả về một chuỗi quoted-printable được tạo ra theo RFC2045 (MIME).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm quoted_printable_encode() PHP

Hàm quoted_printable_encode() PHP là một hàm xử lý chuỗi tích hợp sẵn trong PHP, giúp mã hóa chuỗi 8-bit sang chuỗi quoted-printable theo định dạng MIME RFC2045. Vì vậy, chức năng này thường được sử dụng trong hệ thống gửi thư điện tử, nhằm mã hóa các tin nhắn của người dùng trước khi gửi đến máy chủ email.

Hàm quoted_printable_encode() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, có khả năng mã hóa chuỗi 8-bit sang chuỗi quoted-printable. Các ký tự trong chuỗi sẽ được mã hóa thành các cặp mã hexa, giúp tăng tính bảo mật của thông điệp khi truyền tải qua nhiều hệ thống mạng.

Cách triển khai hàm quoted_printable_encode() PHP

Hàm quoted_printable_encode() trong PHP được sử dụng để mã hóa một chuỗi 8-bit thành một chuỗi quoted-printable. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function quoted_printable_encode($str) {
 $encoded = "";
 for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  $char = $str[$i];

  if (ctype_print($char) && $char != "=") {
   $encoded .= $char;
  } else {
   $encoded .= "=" . sprintf("%02X", ord($char));
  }
 }

 return $encoded;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm duyệt qua tất cả ký tự trong chuỗi str.
 • Nếu ký tự là ký tự in được và không phải là ký tự “=”, thì hàm thêm ký tự đó vào chuỗi encoded.
 • Nếu ký tự không phải là ký tự in được hoặc là ký tự “=”, thì hàm thêm ký tự “=” và hai số thập lục phân đại diện cho giá trị ASCII của ký tự đó vào chuỗi encoded.
 • Hàm trả về chuỗi encoded.

Ví dụ:

$str = "Möchten Sie ein paar Äpfel?";
echo quoted_printable_encode($str); // Output: M=C3=B6chten Sie ein paar =C3=84pfel?

Một cách triển khai khác của hàm quoted_printable_encode() là sử dụng hàm mb_encode_mimeheader(). Hàm này có thể được sử dụng như sau:

function quoted_printable_encode($str) {
 return mb_encode_mimeheader($str, "UTF-8", "quoted-printable");
}

Lưu ý: Hàm quoted_printable_encode() chỉ mã hóa được các ký tự 8-bit theo RFC 2045, phần 6.7.

Hướng dẫn Hàm quoted_printable_encode() PHP

Hàm quoted_printable_encode() PHP sử dụng đơn giản với cú pháp sau:

quoted_printable_encode(string $str): string

Trong đó, $str là chuỗi cần mã hóa và trả về một chuỗi đã được mã hóa theo định dạng quoted-printable.

Ưu và Nhược điểm Hàm quoted_printable_encode() PHP

Ưu điểm của Hàm quoted_printable_encode() PHP là giúp tăng tính bảo mật cho các tin nhắn trong quá trình truyền tải. Ngoài ra, hàm này còn được tích hợp sẵn trong PHP, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của lập trình viên.

Tuy nhiên, hàm này không được hiệu quả trong việc mã hóa các tệp lớn hoặc các file media, do kích thước của chuỗi mã hóa có thể tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba so với chuỗi ban đầu.

Lời khuyên Hàm quoted_printable_encode() PHP

Khi sử dụng hàm quoted_printable_encode() PHP, bạn nên tạo bản sao dữ liệu ban đầu để tránh bị mất dữ liệu trong quá trình mã hóa. Bạn cũng nên cân nhắc việc sử dụng hàm này với các file có kích thước lớn, và lưu ý rằng kết quả của chuỗi mã hóa có thể tăng kích thước gấp đôi hoặc gấp ba so với chuỗi ban đầu.

Hàm quoted_printable_encode() PHP được sử dụng trong trường hợp nào?

Hàm này thường được sử dụng để mã hóa các tin nhắn trong hệ thống gửi thư điện tử.

Có bao nhiêu phiên bản của PHP hỗ trợ hàm quoted_printable_encode()?

Hàm này được hỗ trợ từ PHP phiên bản 5.3.0 trở lên.

Quá trình mã hóa của hàm quoted_printable_encode() là gì ?

Quá trình mã hóa của hàm quoted_printable_encode() là chuyển đổi các ký tự trong chuỗi 8-bit thành các cặp mã hexa dưới định dạng quoted-printable.

Hàm quoted_printable_encode() có nhược điểm gì?

Hàm này không hiệu quả trong việc mã hóa các tệp lớn hoặc các file media, do kích thước của chuỗi mã hóa có thể tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba so với chuỗi ban đầu.

Khi sử dụng hàm quoted_printable_encode(), ta nên lưu ý điều gì?

Ta nên tạo bản sao dữ liệu ban đầu để tránh mất dữ liệu trong quá trình mã hóa. Ngoài ra, ta cần cân nhắc việc sử dụng hàm này với các file có kích thước lớn và lưu ý rằng kết quả của chuỗi mã hóa có thể tăng kích thước gấp đôi hoặc gấp ba so với chuỗi ban đầu.