Hàm nl2br() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm nl2br() là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để chèn các thẻ HTML line break trước tất cả các ký tự xuống dòng trong chuỗi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của hàm nl2br() PHP, cung cấp hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm cũng như lời khuyên khi sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về hàm nl2br() PHP

Hàm nl2br() là một hàm chuẩn của PHP, có chức năng thêm thẻ HTML line break vào trước các ký tự xuống dòng trong chuỗi. Khi sử dụng hàm này, các ký tự xuống dòng sẽ được chuyển đổi thành thẻ HTML line break (\<br /\> hoặc \<br\>) trước khi hiển thị trên trình duyệt.

Cú pháp của hàm nl2br() PHP

Cú pháp của hàm nl2br() như sau:

nl2br(string $string, bool $is_xhtml = true): string

Trong đó:

 • $string: Chuỗi đầu vào cần thêm các thẻ line break.
 • $is_xhtml (tùy chọn): Giá trị boolean xác định sử dụng thẻ HTML compatible line breaks hoặc không. True – Mặc định, sử dụng thẻ \<br /\>. False – Sử dụng thẻ \<br\>.

Ví dụ minh họa

Ví dụ sau đây trình bày cách sử dụng hàm nl2br() PHP:

<?php
  $str = "Hello\nPHP\nLaptrinhvien";
  echo "Your string is: <br>" . $str . "<br><br>";
  
  // Sử dụng hàm nl2br()
  echo "By using 'nl2br()' function: <br>" . nl2br($str);
?>

Kết quả sẽ là:

Your string is:
Hello
PHP
Laptrinhvien

By using 'nl2br()' function:
Hello<br />
PHP<br />
Laptrinhvien

Cách triển khai hàm nl2br() PHP

Hàm nl2br() trong PHP được sử dụng để chèn thẻ <br> trước mỗi ký tự xuống dòng (\n) trong một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function nl2br($str) {
 return preg_replace("/\n/", "<br>", $str);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm preg_replace() để chèn thẻ <br> trước mỗi ký tự xuống dòng.
 • Hàm trả về kết quả là một chuỗi mới với các thẻ <br> được chèn.

Ví dụ:

$str = "Hello\nWorld";
echo nl2br($str); // Output: Hello<br>World

Một cách triển khai khác của hàm nl2br() là sử dụng hàm str_replace(). Hàm str_replace() sẽ trả về một chuỗi mới với tất cả các lần xuất hiện của chuỗi search được thay thế bằng chuỗi replace.

function nl2br($str) {
 return str_replace("\n", "<br>", $str);
}

Ví dụ:

$str = "Hello\nWorld";
echo nl2br($str); // Output: Hello<br>World

Hàm nl2br() thường được sử dụng để chuyển đổi văn bản dạng văn bản thuần thành văn bản dạng HTML. Điều này giúp cho văn bản dễ đọc và dễ hiển thị trên các trình duyệt web.

Hướng dẫn sử dụng hàm nl2br() PHP

Để sử dụng hàm nl2br() PHP, ta chỉ cần truyền chuỗi cần chèn thẻ line break vào hàm và lựa chọn sử dụng thẻ HTML compatible line breaks hoặc không.

Ưu điểm của hàm nl2br() PHP

Hàm nl2br() PHP rất tiện lợi khi muốn hiển thị các ký tự xuống dòng trong chuỗi trên trình duyệt. Điểm đặc biệt của hàm này là nó cho phép người dùng lựa chọn sử dụng thẻ HTML compatible line breaks hoặc không, giúp tối ưu hóa hiển thị trên các trình duyệt khác nhau.

Nhược điểm của hàm nl2br() PHP

Một nhược điểm của hàm nl2br() PHP là nó chỉ áp dụng cho các ký tự xuống dòng, không thể thêm thẻ HTML line break vào bất kỳ vị trí nào khác trong chuỗi. Bên cạnh đó, nếu sử dụng thẻ HTML không tương thích xHTML, việc hiển thị trên một số trình duyệt có thể bị lỗi hoặc không đúng ý muốn của người dùng.

Lời khuyên khi sử dụng hàm nl2br() PHP

 • Khi truyền chuỗi vào hàm nl2br(), nên chắc chắn rằng chuỗi đó là chuỗi có ký tự xuống dòng. Nếu không, sử dụng hàm này sẽ không có tác dụng.
 • Nên lựa chọn sử dụng thẻ HTML compatible line breaks để đảm bảo hiển thị tốt trên mọi trình duyệt.
 • Nếu cần chèn thẻ line break vào bất kỳ vị trí nào khác trong chuỗi, hãy sử dụng các hàm khác như str_replace().
 • Tránh sử dụng quá nhiều thẻ line break trong các trang web, điều này có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và dẫn đến các vấn đề về tốc độ tải trang.

Kết luận

Hàm nl2br() PHP là một hàm rất hữu ích trong việc chèn thẻ line break vào các ký tự xuống dòng trong chuỗi. Bài viết này đã cung cấp cho bạn một tổng quan về hàm nl2br() PHP, cùng với các hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm cũng như lời khuyên và câu hỏi thường gặp khi sử dụng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm nl2br() PHP và sử dụng nó một cách hiệu quả để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên website của mình. 

1. Hàm nl2br() PHP có hoạt động trên tất cả các phiên bản PHP không?

Đúng, hàm nl2br() có sẵn trên tất cả các phiên bản PHP từ 4.0.2 trở lên.

2. Hàm nl2br() PHP có thể chèn thẻ line break vào bất kỳ vị trí nào trong chuỗi không?

Không, hàm nl2br() chỉ áp dụng cho các ký tự xuống dòng và không thể chèn thẻ line break vào bất kỳ vị trí nào khác trong chuỗi.

3. Có bao nhiêu loại thẻ line break mà hàm nl2br() PHP hỗ trợ?

Hàm nl2br() PHP hỗ trợ hai loại thẻ line break: \<br /\> và \<br\>.

4. Làm thế nào để sử dụng thẻ HTML compatible line breaks khi sử dụng hàm nl2br() PHP?

Để sử dụng thẻ HTML compatible line breaks, ta chỉ cần truyền giá trị boolean ‘false’ vào tham số $is_xhtml của hàm nl2br(). Ví dụ: echo nl2br($str, false);

5. Tôi có thể sử dụng hàm nl2br() PHP để xử lý đầu vào người dùng không an toàn không?

Không, hàm nl2br() PHP không phải là giải pháp để xử lý đầu vào người dùng không an toàn. Để xử lý đầu vào người dùng, ta nên sử dụng các hàm như htmlentities() hoặc htmlspecialchars().