Hàm money_format() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm money_format() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để định dạng số thành chuỗi tiền tệ. Hàm này trả về phiên bản được định dạng của số. Nó bao gồm hàm thư viện C strfmon () và thường được sử dụng với hàm setlocale (). Chú ý: Hàm này không hoạt động trên các nền tảng Windows.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm money_format() PHP

Hàm money_format() PHP là một hàm được sử dụng trong PHP để định dạng số thành chuỗi tiền tệ. Hàm này có thể được sử dụng để định dạng số tiền trong các ứng dụng web liên quan đến tài chính, kế toán, bán hàng,…

Hàm money_format() PHP là một hàm được sử dụng trong PHP để định dạng số thành chuỗi tiền tệ. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng nó để định dạng các con số thành một chuỗi tiền tệ phù hợp với quy định của quốc gia hoặc khu vực.

Cách triển khai hàm money_format() PHP

Hàm money_format() trong PHP được sử dụng để định dạng một số thành một chuỗi tiền tệ. Hàm này sử dụng hàm strfmon() của thư viện C để thực hiện định dạng.

Hàm money_format() có thể được sử dụng như sau:

$number = 12345.67;

// Định dạng theo mặc định
echo money_format(); // Output: 12,345.67

// Định dạng theo định dạng của Việt Nam
echo money_format("VND #,##0.00"); // Output: 12.345.670

Hàm money_format() có các tham số sau:

 • format: Định dạng chuỗi tiền tệ.
 • number: Số cần định dạng.

Định dạng chuỗi tiền tệ được sử dụng trong hàm money_format() là một chuỗi ký tự đại diện cho cách định dạng số. Các ký tự có thể được sử dụng trong định dạng chuỗi tiền tệ bao gồm:

 • #: Số nguyên.
 • 0: Số nguyên có thể bỏ qua.
 • .: Chấm thập phân.
 • ,: Dấu phân cách hàng nghìn.
 • %: Số phần trăm.

Ví dụ:

 • Định dạng theo mặc định:
#,##0.00

Định dạng này sẽ định dạng số thành một số thập phân có hai chữ số thập phân, với dấu phân cách hàng nghìn. Ví dụ: 12345.67 sẽ được định dạng thành 12,345.67.

 • Định dạng theo định dạng của Việt Nam:
VND #,##0.00

Định dạng này sẽ định dạng số thành một số thập phân có hai chữ số thập phân, với dấu phân cách hàng nghìn và tiền tố “VND”. Ví dụ: 12345.67 sẽ được định dạng thành “VND 12,345.67”.

 • Định dạng theo định dạng của Hoa Kỳ:
$#,##0.00

Định dạng này sẽ định dạng số thành một số thập phân có hai chữ số thập phân, với dấu phân cách hàng nghìn và tiền tố “$”. Ví dụ: 12345.67 sẽ được định dạng thành “$12,345.67”.

 • Định dạng theo định dạng của Nhật Bản:
¥#,##0.00

Định dạng này sẽ định dạng số thành một số thập phân có hai chữ số thập phân, với dấu phân cách hàng nghìn và tiền tố “¥”. Ví dụ: 12345.67 sẽ được định dạng thành “¥12,345.67”.shareTìm trên Google

Hướng dẫn Hàm money_format() PHP

Cú pháp của hàm money_format() PHP :

money_format($format, $number)

Trong đó:

 • $format : chuỗi định dạng tiền tệ – bắt buộc.
 • $number : số muốn định dạng – bắt buộc.

Ví dụ:

$format = '%(
# 6n';
$number = -1234.5672;
echo money_format($format, $number); // output: ($1,234.57)

Ưu và Nhược điểm Hàm money_format() PHP

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng và đơn giản để định dạng các con số thành chuỗi tiền tệ.
 • Có thể sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến tài chính, kế toán hoặc bán hàng.

Nhược điểm:

 • Không hoạt động trên nền tảng Windows.
 • Chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ được định sẵn và không có khả năng thêm mới các quy định mới.

Lời khuyên Hàm money_format() PHP

Khi sử dụng hàm money_format() PHP, bạn cần lưu ý rằng hàm này chỉ hỗ trợ một số quy định tiền tệ được định sẵn. Vì vậy, nếu bạn cần sử dụng quy định tiền tệ đặc biệt, bạn cần phải tìm hiểu thêm về hàm strfmon() để tạo ra chuỗi định dạng tiền tệ của riêng mình.

Kết luận

Hàm money_format() PHP là một hàm đơn giản và dễ sử dụng trong PHP để định dạng số thành chuỗi tiền tệ. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng hàm này chỉ hỗ trợ một số quy định tiền tệ được định sẵn và không hoạt động trên các nền tảng Windows. Nếu bạn cần sử dụng các quy định tiền tệ đặc biệt, bạn cần phải tìm hiểu thêm về hàm strfmon().

1. Hàm money_format() PHP có hoạt động trên Windows không?

Không, hàm money_format() không hoạt động trên các nền tảng Windows.

2. Tại sao một số quy định tiền tệ không được hỗ trợ trong hàm money_format()?

Hàm money_format() chỉ hỗ trợ một số quy định tiền tệ được định sẵn. Nếu bạn cần sử dụng quy định tiền tệ đặc biệt, bạn cần phải tìm hiểu thêm về hàm strfmon() để tạo chuỗi định dạng tiền tệ của riêng mình.

3. Hàm money_format() có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến tài chính không?

Có, hàm money_format() có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến tài chính như kế toán hoặc bán hàng.

4. Tôi có thể sử dụng hàm money_format() để định dạng số thành chuỗi tiền tệ cho quốc gia khác nhau không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm money_format() để định dạng số thành chuỗi tiền tệ cho các quốc gia khác nhau bằng cách chỉnh sửa chuỗi định dạng tiền tệ phù hợp với quy định của từng quốc gia.

5. Tôi nên sử dụng hàm money_format() PHP hay không?

Trong trường hợp bạn cần định dạng số thành chuỗi tiền tệ, hàm money_format() là một lựa chọn tốt và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn cần sử dụng các quy định tiền tệ đặc biệt, bạn cần phải tìm hiểu thêm về hàm strfmon() để tạo ra chuỗi định dạng tiền tệ của riêng mình.