Hàm lcfirst() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm lcfirst() trong ngôn ngữ lập trình PHP là hàm chuỗi được tích hợp sẵn. Nó được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ thường. Điều này có nghĩa là nó giúp chuyển đổi chữ cái đầu tiên của chuỗi thành chữ thường. Hàm trả về chuỗi đã được chuyển đổi. Dưới đây là các hàm liên quan.

 • ucfirst(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.
 • ucwords(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.
 • strtoupper(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
 • strtolower(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Hàm lcfirst() PHP là một trong những hàm chuỗi cơ bản của PHP, được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý các chuỗi. Nó cho phép bạn chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường, giúp việc xử lý chuỗi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm lcfirst() PHP Là gì

Hàm lcfirst() PHP là một hàm chuỗi được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ thường. Nó cho phép bạn thực hiện các thao tác xử lý chuỗi, ví dụ như khi muốn hiển thị tên riêng với chữ cái đầu tiên viết thường. Ví dụ:

$name = "John";
echo lcfirst($name);
// Kết quả: john

Hướng dẫn Hàm lcfirst() PHP

Để sử dụng hàm lcfirst() PHP, bạn cần tạo một chuỗi và truyền nó vào hàm như sau:

lcfirst(string $string): string

Ví dụ sử dụng hàm lcfirst():

$name = "JOHN";
echo lcfirst($name);
// Kết quả: jOHN

Cách triển khai hàm lcfirst() PHP

Hàm lcfirst() trong PHP được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ thường. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function lcfirst($str) {
 return strtolower(substr($str, 0, 1)) . substr($str, 1);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm sử dụng hàm substr() để lấy ký tự đầu tiên của chuỗi.
 • Sau đó, hàm sử dụng hàm strtolower() để chuyển đổi ký tự này thành chữ thường.
 • Cuối cùng, hàm nối ký tự này với phần còn lại của chuỗi.

Ví dụ:

$str = 'HELLO WORLD!';
echo lcfirst($str); // Output: hELLO WORLD!

Một cách triển khai khác của hàm lcfirst() là sử dụng hàm mb_strtolower() để chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ thường, sau đó sử dụng hàm mb_substr() để lấy ký tự đầu tiên của chuỗi đã chuyển đổi. Cách triển khai này sẽ hoạt động đối với tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả các ngôn ngữ có ký tự không phải tiếng Anh.

function lcfirst($str) {
 return mb_substr(mb_strtolower($str), 0, 1) . mb_substr($str, 1);
}

Ví dụ:

PHP

$str = 'HELLO WORLD!';
echo lcfirst($str); // Output: hELLO WORLD!

Ưu và Nhược điểm Hàm lcfirst() PHP

Ưu điểm

 • Giúp việc xử lý chuỗi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
 • Giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong việc xử lý chuỗi.

Nhược điểm

 • Chỉ áp dụng cho ký tự đầu tiên của chuỗi.
 • Không được hỗ trợ trong các phiên bản PHP cũ.

Lời khuyên Hàm lcfirst() PHP

Khi sử dụng hàm lcfirst() PHP, ta nên lưu ý một số điểm sau:

 • Sử dụng hàm lcfirst() để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường.
 • Sử dụng hàm ucfirst() để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.
 • Sử dụng hàm ucwords() để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về hàm lcfirst() trong ngôn ngữ lập trình PHP, một hàm chuỗi cơ bản rất hữu ích trong việc xử lý chuỗi. Hàm lcfirst() giúp chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường, giúp việc xử lý chuỗi trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu các hàm chuỗi liên quan như ucfirst(), ucwords(), strtoupper(), strtolower() để giúp người dùng sử dụng linh hoạt trong xử lý chuỗi.

Với hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm lcfirst() trong PHP. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.

1. lcfirst() trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm lcfirst() trả về một chuỗi đã được chuyển đổi.

2. Hàm lcfirst() PHP có thể áp dụng cho các chuỗi bằng cách truyền vào biến chứa chuỗi đó. Ví dụ:

$string = "HELLO WORLD"; $new_string = lcfirst($string); // Kết quả: hELLO WORLD

3. Lcfirst() có hoạt động trên tất cả các loại ký tự trong chuỗi không?

Hàm lcfirst() chỉ áp dụng cho ký tự đầu tiên của chuỗi và không có tác dụng với các ký tự khác.

4. Hàm lcfirst() PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?

Có, hàm lcfirst() PHP sẽ giữ nguyên ký tự in hoa và chuyển đổi ký tự đầu tiên thành chữ thường.

5. Lcfirst() có hỗ trợ các mã Unicode không?

Có, lcfirst() hỗ trợ các mã Unicode của chuỗi được truyền vào.