Hàm levenshtein() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm levenshtein() PHP là một hàm tích hợp sẵn. Nó được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi. Mặc định, PHP cung cấp một số thao tác (thay thế, chèn và xóa). Hàm trả về khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi đối số hoặc -1 nếu chuỗi vượt quá 255 ký tự.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm levenshtein() PHP

Hàm levenshtein() PHP được sử dụng rộng rãi trong việc so sánh chuỗi. Khoảng cách Levenshtein là một phương pháp đo khoảng cách giữa hai chuỗi. Nó dựa trên số lần sửa đổi (thay thế, chèn và xóa) cần thiết để chuyển đổi một chuỗi thành chuỗi khác.

Hàm levenshtein() có thể có tới ba đối số tùy chọn: cost_ins, cost_rep và cost_del, cho phép người dùng chỉ định chi phí của các thao tác chèn, thay thế và xóa tương ứng trong chuỗi.

Hàm levenshtein() PHP Là gì

Hàm levenshtein() PHP là một hàm tích hợp sẵn để tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi. Nó được sử dụng trong việc so sánh và kiểm tra sự tương đồng của hai chuỗi. Hàm trả về số lần thực hiện các thao tác (thay thế, chèn và xóa) để chuyển đổi một chuỗi thành chuỗi khác.

Hướng dẫn Hàm levenshtein() PHP

Để sử dụng hàm levenshtein() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Khai báo hàm:levenshtein(string $str1, string $str2, int $cost_ins, int $cost_rep, int $cost_del): int
 2. Cung cấp hai chuỗi cần so sánh: $str1 và $str2.
 3. Tùy chọn: Bạn có thể chỉ định chi phí cho các thao tác chèn, thay thế và xóa bằng cách sử dụng $cost_ins$cost_rep và $cost_del. Nếu không, giá trị mặc định của chúng là 1.
 4. Sử dụng hàm levenshtein() để tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi:$distance = levenshtein($str1, $str2, $cost_ins, $cost_rep, $cost_del); echo "Khoảng cách Levenshtein giữa $str1 và $str2 là: $distance";

Cách triển khai hàm levenshtein() PHP

Hàm levenshtein() trong PHP được sử dụng để tính toán khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi. Khoảng cách Levenshtein là số phép thay thế, chèn hoặc xóa tối thiểu cần thiết để biến chuỗi đầu tiên thành chuỗi thứ hai.

Hàm levenshtein() có hai tham số bắt buộc:

 • $str1 là chuỗi đầu tiên.
 • $str2 là chuỗi thứ hai.

Hàm này trả về một số nguyên, là khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi.

Ví dụ:

$str1 = "Hello, world!";
$str2 = "Hi, world!";
$distance = levenshtein($str1, $str2);
echo $distance;

Kết quả:

2

Trong ví dụ này, hàm levenshtein() đã tính toán khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi str1str2 là 2. Điều này có nghĩa là cần phải thay thế một ký tự và chèn một ký tự để biến chuỗi str1 thành chuỗi str2.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm levenshtein():

// Tính toán khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi giống nhau
$str1 = "Hello, world!";
$str2 = "Hello, world!";
$distance = levenshtein($str1, $str2);
echo $distance;

Kết quả:

0
// Tính toán khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi khác nhau
$str1 = "Hello, world!";
$str2 = "Goodbye, world!";
$distance = levenshtein($str1, $str2);
echo $distance;

Kết quả:

7

Hàm levenshtein() là một công cụ hữu ích để tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi. Nên sử dụng hàm này khi cần so sánh độ tương đồng giữa hai chuỗi.

Ngoài ra, hàm levenshtein() cũng có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ khác, chẳng hạn như:

 • Tìm kiếm và thay thế các từ trong một chuỗi.
 • Chỉnh sửa tự động văn bản.
 • Phân loại văn bản.

Ưu và Nhược điểm Hàm levenshtein() PHP

Ưu điểm

 • Tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi hiệu quả và đáng tin cậy.
 • Cho phép người dùng chỉ định chi phí của các thao tác chèn, thay thế và xóa trong chuỗi.

Nhược điểm

 • Hàm levenshtein() chỉ xem xét thao tác chèn, thay thế và xóa. Nó không xem xét kết hợp các thao tác khác như sắp xếp hoặc nối chuỗi.
 • Khi so sánh các chuỗi có độ dài lớn, hàm levenshtein() có thể trở nên chậm.

Lời khuyên

Hàm levenshte Khi sử dụng hàm levenshtein() PHP, nên cân nhắc đến độ dài của hai chuỗi so sánh để tránh hiện tượng chậm. Ngoài ra, cần lưu ý rằng hàm chỉ xem xét các thao tác (chèn, thay thế và xóa) và không xem xét các hoạt động khác như sắp xếp hay nối chuỗi.

Nếu bạn cần phải tính toán khoảng cách giữa các chuỗi có độ dài lớn hoặc cần tính toán theo một số tiêu chuẩn khác, có thể sử dụng các thư viện khác như mbstring.

Kết luận

Hàm levenshtein() PHP là một công cụ hữu ích để tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi và kiểm tra sự tương đồng của chúng. Bằng cách sử dụng các chi phí thao tác chèn, thay thế và xóa, người dùng có thể điều chỉnh cách tính toán khoảng cách. Tuy nhiên, khi so sánh các chuỗi có độ dài lớn, hàm levenshtein() có thể trở nên chậm. Nếu bạn cần tính toán khoảng cách giữa các chuỗi theo một số tiêu chuẩn khác, có thể sử dụng các thư viện khác như mbstring. Để sử dụng hàm levenshtein() trong PHP hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về cách hoạt động của nó và các tham số tùy chọn để điều chỉnh tính toán khoảng cách. Nếu bạn đang làm việc với các chuỗi có độ dài lớn, hãy cân nhắc tới thời gian tính toán của hàm.

Ngoài ra, hàm levenshtein() cũng có một số hạn chế khi chỉ xem xét các thao tác (chèn, thay thế và xóa) để tính toán khoảng cách. Do đó, nếu bạn cần tính toán theo các tiêu chuẩn khác, hãy suy nghĩ về việc sử dụng các thư viện khác như mbstring.

Tóm lại, hàm levenshtein() PHP là một công cụ hữu ích cho việc so sánh và kiểm tra sự tương đồng của hai chuỗi. Tuy nhiên, để sử dụng nó hiệu quả, bạn cần phải hiểu rõ về cách hoạt động và các tham số tùy chọn, cũng như cân nhắc các hạn chế của nó. 

1. Hàm levenshtein() PHP có thể sử dụng cho ngôn ngữ khác không?

Có, hàm levenshtein() có thể được sử dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi PHP.

2. Tại sao hàm levenshtein() chỉ xem xét các thao tác (chèn, thay thế và xóa)?

Việc xem xét các thao tác này là do chúng là các thao tác cơ bản nhất để chuyển đổi một chuỗi thành chuỗi khác.

3. Tại sao hàm levenshtein() chỉ có thể tính toán khoảng cách giữa hai chuỗi có độ dài tối đa 255 ký tự?

Đây là giới hạn của kiểu dữ liệu ký tự trong PHP.

4. Tôi có thể sử dụng hàm levenshtein() để tìm kiếm các từ khóa trên website của mình không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm levenshtein() để tìm kiếm các từ khóa trên website của mình bằng cách so sánh các từ khóa đã nhập với các từ khóa có sẵn trên website.

5. Khi nào nên sử dụng hàm levenshtein() PHP?

Hàm levenshtein() PHP được sử dụng rộng rãi trong việc so sánh chuỗi và kiểm tra sự tương đồng của hai chuỗi. Nó có thể được sử dụng để tìm kiếm các từ khóa trên website hoặc trong cơ sở dữ liệu của bạn.