Hàm floor() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm floor() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tìm số nguyên gần nhất của một số thập phân. Nó trả về giá trị số nguyên tiếp theo thấp hơn (dưới dạng số thực). Sử dụng hàm này có thể giúp chúng ta xử lý các số liệu trong các dự án lập trình.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm floor() PHP Là gì?

Hàm floor() PHP là một hàm toán học được sử dụng để làm tròn số thập phân xuống đến số nguyên tiếp theo thấp hơn. Công thức của hàm này là:

floor(number)

Trong đó, number là giá trị số thập phân cần được làm tròn xuống.

Hướng dẫn sử dụng Hàm floor() PHP

Để sử dụng hàm floor() PHP, bạn có thể làm theo cú pháp sau:

<?php
  $num1 = 3.3;
  $num2 = 7.333;
  $num3 = -4.8;
  $num4 = -0.5;

  echo "Your number is: " . $num1 . "<br>";
  echo "By using 'floor()' function your value is: " . floor($num1) . "<br><br>";
  echo "Your number is: " . $num2 . "<br>";
  echo "By using 'floor()' function your value is: " . floor($num2) . "<br><br>";
  echo "Your number is: " . $num3 . "<br>";
  echo "By using 'floor()' function your value is: " . floor($num3) . "<br><br>";
  echo "Your number is: " . $num4 . "<br>";
  echo "By using 'floor()' function your value is: " . floor($num4);
?>

Output:

Your number is :3.3
By using 'floor()' function your value is:3

Your number is :7.333
By using 'floor()' function your value is:7

Your number is :-4.8
By using 'floor()' function your value is:-5

Your number is :-0.5
By using 'floor()' function your value is:-1

Như vậy, hàm floor() có thể giúp chúng ta làm tròn một số thập phân xuống đến số nguyên gần nhất.

Cách triển khai hàm floor() PHP

Hàm floor() trong PHP làm tròn số $number xuống về phía dưới, tức là về phía số nguyên nhỏ hơn gần nhất. Cú pháp của nó như sau:

int floor(float $number);

Trong đó:

 • $number: Số cần làm tròn.

Hàm floor() trả về một số nguyên, là giá trị của $number đã được làm tròn xuống về phía dưới.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm floor():

<?php

$number = 3.14;

$result = floor($number);

echo $result; // 3

Hàm floor() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức sau:

floor($number) = (int)($number)

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm floor() theo cách thủ công:

<?php

function floor_custom(float $number) {

  return (int)($number);
}

$number = 3.14;

$result = floor_custom($number);

echo $result; // 3

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm floor():

floor(1.2); // 1
floor(-1.2); // -2
floor(-3.14); // -4

Hàm floor() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến toán học và khoa học, chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật.

Ưu và Nhược điểm của Hàm floor() PHP

Hàm floor() PHP có những ưu điểm sau:

 • Đơn giản và dễ sử dụng.
 • Không cần chỉ định số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân cần được làm tròn.

Tuy nhiên, hàm này cũng có những nhược điểm như sau:

 • Không hoạt động với các số âm.
 • Chỉ làm tròn số xuống mà không giữ lại phần thập phân.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm floor() PHP

Khi sử dụng hàm floor() PHP, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau đây:

 • Luôn kiểm tra kết quả trả về từ hàm để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của bạn.
 • Nếu cần giữ lại phần thập phân của số, bạn nên xem xét sử dụng các hàm khác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm floor() PHP – một hàm toán học được sử dụng để làm tròn số thập phân xuống đến số nguyên tiếp theo thấp hơn.

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm floor(), những ưu và nhược điểm của nó, lời khuyên khi sử dụng và các câu hỏi thường gặp về hàm này.

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm floor() và sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án lập trình của mình.

1. Hàm floor() có thể hoạt động với các số âm không?

Trả lời: Có, hàm floor() có thể hoạt động với các số âm, nhưng nó chỉ làm tròn xuống chứ không giữ lại phần thập phân.

2. Hàm floor() có khả năng xử lý các số thập phân lớn không?

Trả lời: Có, hàm floor() của PHP có thể xử lý các số thập phân lớn một cách hiệu quả.

3. Tôi có thể sử dụng hàm floor() trong các dự án web không?

Trả lời: Đúng vậy! Hàm floor() là một hàm toán học cơ bản và được hỗ trợ rộng rãi trong các dự án web của PHP.

4. Có bao nhiêu đối số cần thiết để sử dụng hàm floor()?

Trả lời: Hàm floor() chỉ yêu cầu một đối số, đó là giá trị số thập phân cần được làm tròn xuống.

5. Tôi có thể kết hợp hàm floor() với các hàm khác trong PHP không?

Trả lời: Chắc chắn! Bạn có thể kết hợp hàm floor() với các hàm khác trong PHP để xử lý các số liệu phức tạp hơn.