Hàm crc32() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm crc32() PHP là một hàm tính toán kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong PHP. Nó được sử dụng để tạo ra một giá trị băm 32-bit dựa trên chuỗi đầu vào. Hàm này có thể được sử dụng để kiểm tra xem liệu hai tệp tin hay hai chuỗi dữ liệu có giống nhau hay không. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Hàm crc32() PHP, cách sử dụng và ưu nhược điểm của nó cùng với lời khuyên khi sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm crc32() PHP

Hàm crc32() PHP là một hàm tính toán kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong PHP. Đây là một phương thức mã hóa băm tiêu chuẩn và đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu. Hàm này chấp nhận một chuỗi đầu vào và trả về một giá trị băm 32-bit.

Hàm crc32() PHP là một hàm tính toán kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong PHP. Nó được sử dụng để tạo ra một giá trị băm 32-bit dựa trên chuỗi đầu vào. Giá trị băm là một giá trị duy nhất được tạo ra từ dữ liệu đầu vào. Hàm crc32() có thể được sử dụng để kiểm tra xem liệu hai tệp tin hay hai chuỗi dữ liệu có giống nhau hay không.

Hướng dẫn Hàm crc32() PHP

Hàm crc32() có cú pháp như sau:

crc32(string $data): int

Trong đó, $data là chuỗi đầu vào và int là giá trị băm 32-bit.

Ví dụ 1:

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng Hàm crc32():

<?php
  echo crc32("Hello World!");
?>

Kết quả sẽ là: 222957957.

Ví dụ 2:

Nếu bạn muốn kiểm tra tính toàn vẹn của hai chuỗi dữ liệu, bạn có thể sử dụng Hàm crc32() như sau:

<?php
  $string1 = "Hello World!";
  $string2 = "Hello World!";
  
  if(crc32($string1) == crc32($string2))
    echo "The strings are equal";
  else
    echo "The strings are not equal";
?>

Kết quả sẽ là: The strings are equal.

Ví dụ 3:

Bạn cũng có thể sử dụng Hàm crc32() PHP để tạo ra giá trị băm của các file. Dưới đây là ví dụ:

<?php
  $filename = "file.txt";
  $hash = hash_file('crc32', $filename);
  
  echo $hash;
?>

Cách triển khai hàm crc32() PHP

Hàm crc32() trong PHP được sử dụng để tính toán một giá trị CRC-32 cho một chuỗi. Giá trị CRC-32 là một giá trị 32 bit được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu. Nếu giá trị CRC-32 của dữ liệu gốc và dữ liệu nhận được khớp nhau, thì dữ liệu đã không bị thay đổi trong quá trình truyền tải.

Hàm crc32() có một tham số bắt buộc là chuỗi cần tính toán giá trị CRC-32. Nó trả về giá trị CRC-32 của chuỗi.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm crc32():

$string = "Hello, world!";

$crc32 = crc32($string);

echo $crc32;

Kết quả đầu ra:

3940849795

Trong ví dụ trên, hàm crc32() trả về giá trị CRC-32 của chuỗi Hello, world!.

Hàm crc32() sử dụng thuật toán CRC-32 của Fletcher. Thuật toán này hoạt động bằng cách tính tổng modulo 2^32 của các giá trị nhị phân của chuỗi.

Dưới đây là triển khai hàm crc32() bằng cách sử dụng thuật toán CRC-32 của Fletcher:

function crc32($string) {
  $polynomial = 0xEDB88320;
  $initial_value = 0xFFFFFFFF;
  $crc = $initial_value;

  for ($i = 0; $i < strlen($string); $i++) {
    $crc = $crc ^ ord($string[$i]);
    for ($j = 0; $j < 8; $j++) {
      if ($crc & 0x01) {
        $crc = ($crc >> 1) ^ $polynomial;
      } else {
        $crc >>= 1;
      }
    }
  }

  return $crc ^ 0xFFFFFFFF;
}

Hàm này hoạt động bằng cách tính tổng modulo 2^32 của các giá trị nhị phân của từng ký tự trong chuỗi. Giá trị CRC-32 cuối cùng được tính bằng cách lấy giá trị CRC ban đầu và sau đó thực hiện một phép XOR với tổng modulo 2^32 của các giá trị CRC của từng ký tự.

Để đảm bảo rằng giá trị CRC-32 được tính đúng, chúng ta cần sử dụng giá trị CRC ban đầu là 0xFFFFFFFF. Giá trị CRC này được chọn để đảm bảo rằng tổng modulo 2^32 của các giá trị CRC của từng ký tự sẽ luôn là số nguyên dương.

Ưu và Nhược điểm của Hàm crc32() PHP

Hàm crc32() PHP có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Tạo ra giá trị băm nhanh chóng và dễ dàng: Hàm này cho phép người dùng tạo ra giá trị băm 32-bit trong thời gian rất ngắn.
 • Độ tin cậy cao: Hàm crc32() được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu, do đó tính tin cậy của nó khá cao.
 • Dễ dàng sử dụng: Cú pháp của Hàm crc32() PHP rất dễ hiểu và dễ sử dụng.

Nhược điểm của Hàm crc32() PHP

Mặc dù Hàm crc32() có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Không an toàn: Hàm crc32() không được coi là an toàn cho việc mã hóa dữ liệu quan trọng.
 • Khả năng va chạm: Hàm crc32() có khả năng va chạm khi xử lý các chuỗi dữ liệu lớn.

Lời khuyên Hàm crc32() PHP

Để sử dụng Hàm crc32() PHP một cách an toàn và hiệu quả, bạn có thể tuân theo các lời khuyên sau:

 • Không sử dụng Hàm crc32() để mã hóa dữ liệu quan trọng.
 • Sử dụng các giải pháp bảo mật khác để bảo vệ dữ liệu.
 • Kiểm tra kích thước của chuỗi đầu vào trước khi sử dụng Hàm crc32() PHP.

Kết luận

Hàm crc32() là một công cụ hữu ích cho việc kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu. Nó cho phép người dùng tạo ra giá trị băm 32-bit trong thời gian rất ngắn và có tính tin cậy cao. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng Hàm crc32() PHP không được coi là an toàn cho việc mã hóa dữ liệu quan trọng.

Chúng ta hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về Hàm crc32() PHP, cách sử dụng và ưu nhược điểm của nó cùng với lời khuyên khi sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới. 

1. Hàm crc32() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm crc32() được sử dụng để tạo ra một giá trị băm 32-bit dựa trên chuỗi đầu vào. Nó được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu.

2. Cú pháp của Hàm crc32() PHP như thế nào?

Cú pháp của Hàm crc32() PHP như sau: crc32(string $data): int. Trong đó, $data là chuỗi đầu vào và int là giá trị băm 32-bit.

3. Làm thế nào để sử dụng Hàm crc32() PHP để kiểm tra tính toàn vẹn của hai chuỗi dữ liệu?

Bạn có thể sử dụng Hàm crc32() để tạo ra giá trị băm của hai chuỗi dữ liệu và so sánh chúng với nhau. Nếu hai giá trị băm giống nhau, thì chuỗi đầu vào cũng giống nhau.

4. Hàm crc32() có an toàn không?

Hàm crc32() không được coi là an toàn cho việc mã hóa dữ liệu quan trọng.

5. Có phải Hàm crc32() là phương pháp mã hóa băm tiêu chuẩn không?

Đúng, Hàm crc32() là một phương pháp mã hóa băm tiêu chuẩn và đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu.