Hàm count_chars() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm count_chars() PHP là một trong những hàm được sử dụng phổ biến trong PHP. Nó giúp đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong một chuỗi và trả về thông tin này dưới dạng một mảng kết hợp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về hàm count_chars() PHP, hướng dẫn sử dụng nó, ưu và nhược điểm của hàm, lời khuyên và các câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm count_chars() PHP

Hàm count_chars() PHP được sử dụng để đếm và phân tích số lượng xuất hiện của các ký tự trong một chuỗi. Khi chạy hàm, nó sẽ trả về một mảng kết hợp (associative array) với key là mã ASCII của ký tự và value là số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi.

Hàm count_chars() có 2 tham số:

 • Tham số đầu tiên là chuỗi cần phân tích.
 • Tham số thứ hai là một con số (1, 2 hoặc 4). Tham số này xác định kiểu dữ liệu mảng trả về.

Nếu không có tham số thứ hai, mặc định là 0, hàm sẽ trả về một chuỗi chứa các ký tự đã xuất hiện ít nhất một lần trong chuỗi ban đầu.

Hàm count_chars() là một hàm trong PHP được sử dụng để phân tích và đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong một chuỗi. Kết quả trả về là một mảng kết hợp với key là mã ASCII của ký tự và value là số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi.

Hướng dẫn Hàm count_chars() PHP

Cú pháp:

count_chars(string $chuoi [, int $loai_mang]);

Trong đó:

 • string $chuoi: Chuỗi cần phân tích.
 • int $loai_mang (tùy chọn): Kiểu dữ liệu mảng trả về. Có thể có 3 giá trị: 1, 2 hoặc 4.

Cách triển khai hàm count_chars() PHP

Hàm count_chars() trong PHP được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong một chuỗi. Hàm này có hai tham số:

 • string: Chuỗi cần đếm.
 • return_mode: Tham số này chỉ định định dạng trả về của hàm. Nó có thể có một trong ba giá trị sau:
  • 0: Trả về một mảng có khóa là mã ASCII của ký tự và giá trị là số lần xuất hiện của ký tự đó.
  • 1: Trả về một mảng có khóa là mã ASCII của ký tự và giá trị là số lần xuất hiện của ký tự đó, nhưng chỉ bao gồm các ký tự có số lần xuất hiện lớn hơn 0.
  • 2: Trả về một mảng có khóa là mã ASCII của ký tự và giá trị là số lần xuất hiện của ký tự đó, nhưng chỉ bao gồm các ký tự có số lần xuất hiện bằng 0.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm count_chars():

$string = "Hello, world!";

$array = count_chars($string);

print_r($array);

Kết quả đầu ra:

Array
(
  [97] => 1
  [101] => 1
  [108] => 1
  [108] => 1
  [111] => 1
  [114] => 1
  [32] => 1
)

Trong ví dụ trên, hàm count_chars() trả về một mảng có 8 phần tử. Mỗi phần tử là một cặp khóa-giá trị, trong đó khóa là mã ASCII của ký tự và giá trị là số lần xuất hiện của ký tự đó.

Để đếm số lần xuất hiện của một ký tự cụ thể trong một chuỗi, chúng ta có thể sử dụng hàm count_chars() như sau:

$string = "Hello, world!";

$count = count_chars($string, 1)['101'];

echo $count;

Kết quả đầu ra:

1

Trong ví dụ trên, hàm count_chars() trả về số lần xuất hiện của ký tự a trong chuỗi Hello, world!.

Ưu và Nhược điểm Hàm count_chars() PHP

Ưu điểm

 • Hàm count_chars() PHP rất dễ sử dụng và cung cấp thông tin chi tiết về số lần xuất hiện của các ký tự trong một chuỗi.
 • Kết quả trả về của hàm count_chars() được trình bày dưới dạng một mảng kết hợp, rất dễ dàng để xử lý và sử dụng trong các mã PHP khác.

Nhược điểm

 • Hàm count_chars() PHP chỉ có thể đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong một chuỗi. Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn về chuỗi, bạn cần sử dụng các hàm khác như preg_match() hoặc str_word_count().
 • Khi đối mặt với các chuỗi có kích thước lớn, hàm count_chars() PHP có thể tốn nhiều tài nguyên và gây ra hiệu suất chậm.

Lời khuyên Hàm count_chars() PHP

Khi sử dụng hàm count_chars() PHP, bạn cần lưu ý các tham số đầu vào và kiểu dữ liệu mảng trả về. Nếu bạn không bao giờ sử dụng tham số thứ hai (loại mảng), bạn nên để giá trị mặc định (0) để trả về các ký tự xuất hiện ít nhất một lần trong chuỗi ban đầu.

Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn về chuỗi, hãy sử dụ ng các hàm khác như preg_match() hoặc str_word_count(). Điều này giúp bạn có được kết quả chính xác hơn và đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, nếu bạn đối mặt với các chuỗi có kích thước lớn, bạn nên cân nhắc sử dụng các phương pháp tối ưu hóa để tăng hiệu suất của hàm count_chars(). Ví dụ, bạn có thể sử dụng bộ đệm (buffer) để giảm số lần truy vấn vào bộ nhớ khi phân tích chuỗi.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm count_chars() PHP, cũng như các ví dụ minh họa để sử dụng hàm. Chúng ta cũng đã đánh giá ưu và nhược điểm của hàm, đưa ra lời khuyên và trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm count_chars(). Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm count_chars() và cách sử dụng nó trong các ứng dụng của mình.

1. Hàm count_chars() PHP có thể sử dụng cho các kiểu dữ liệu khác nhau không?

Không, hàm count_chars() chỉ áp dụng cho chuỗi (string).

2. Khi sử dụng hàm count_chars(), tôi có thể chỉ đếm các ký tự chữ cái không?

Có, bạn có thể sử dụng các biểu thức chính quy (regular expression) để chỉ định các ký tự bạn muốn đếm.

3. Tôi có thể sử dụng hàm count_chars() PHP để đếm số từ trong một câu không?

Không, hàm count_chars() chỉ đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi, không đếm số từ.

4. Hàm count_chars() PHP có trả về mã ASCII của ký tự không?

Có, kết quả trả về của hàm count_chars() là một mảng kết hợp (associative array) với key là mã ASCII của ký tự.

5. Tham số thứ hai của hàm count_chars() PHP có tác dụng gì?

Tham số thứ hai xác định kiểu dữ liệu mảng trả về. Nếu bạn không chỉ định tham số này, mặc định sẽ trả về một chuỗi chứa các ký tự đã xuất hiện ít nhất một lần trong chuỗi ban đầu.