Hàm base_convert() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, chúng ta thường phải làm việc với các hệ thống đếm khác nhau như nhị phân, bát phân, thập lục phân và thập phân. Vì vậy, để làm việc hiệu quả với các hệ thống này, chúng ta cần có một công cụ giúp chuyển đổi giữa các hệ thống đếm này.

Hàm base_convert() PHP là một hàm toán học trong PHP được sử dụng để chuyển đổi một số từ một hệ thống đếm sang hệ thống đếm khác. Hàm này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các số từ hệ thập phân sang nhị phân, bát phân hoặc thập lục phân và ngược lại.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm base_convert() PHP Là gì?

Hàm base_convert() PHP là một trong những hàm toán học cơ bản của PHP. Nó được sử dụng để chuyển đổi một số từ một hệ thống đếm sang hệ thống đếm khác. Hàm này có cú pháp như sau:

string base_convert ( string $number , int $frombase , int $tobase )

Đây là mô tả chi tiết về các tham số của hàm:

 • number: Số cần chuyển đổi.
 • frombase: Hệ thống đếm ban đầu của số được chuyển đổi.
 • tobase: Hệ thống đếm mà số được chuyển đổi sang.

Hàm base_convert() sẽ trả về một chuỗi kết quả chứa giá trị số đã được chuyển đổi sang hệ thống đếm yêu cầu. Ví dụ:

string base_convert ( string $number , int $frombase , int $tobase )

Hướng dẫn Hàm base_convert() PHP

Để sử dụng Hàm base_convert() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Xác định số cần chuyển đổi và hệ thống đếm ban đầu của nó.
 2. Xác định hệ thống đếm mà bạn muốn chuyển đổi số vào.
 3. Truyền các thông số này vào hàm base_convert().
 4. Nhận kết quả từ hàm base_convert() và sử dụng nó theo cách bạn muốn.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm base_convert():

Ví dụ 1: Chuyển đổi số hex sang octal

$hex = 'a37334';
echo "Your number is: $hex";
$octal = base_convert($hex, 16, 8);
echo "By using 'base_convert()' function your Octal number is: $octal";

Kết quả sẽ là:

Your number is: a37334
By using 'base_convert()' function your Octal number is: 101000110111001100110100

Ví dụ 2: Chuyển đổi số hex sang octal

$hex = 'E196';
echo "Your number is: $hex";
$octal = base_convert($hex, 16, 8);
echo "By using 'base_convert()' function your Octal number is: $octal";

Kết quả sẽ là:

Your number is: E196
By using 'base_convert()' function your Octal number is: 160626

Ví dụ 3: Chuyển đổi số octal sang decimal

$octal = '0031';
echo "Your Octal number is: $octal";
$decimal = base_convert($octal, 8, 10 );
echo "By using 'base_convert()' function your Decimal number is: $decimal";

Kết quả sẽ là:

Your Octal number is: 0031
By using 'base_convert()' function your Decimal number is: 25

Ví dụ 4: Chuyển đổi số octal sang hex

$octal = '31';
echo "Your Octal number is: $octal";
$hex = base_convert($octal, 8, 16);
echo "By using 'base_convert()' function your Hexadecimal number is: $hex";

Kết quả sẽ là:

Your Octal number is: 31
By using 'base_convert()' function your Hexadecimal number is: 19

Cách triển khai hàm base_convert() PHP

Hàm base_convert() PHP trả về một chuỗi chứa num được biểu diễn trong cơ số to_base. Cơ số của num được chỉ định trong from_base. Cả from_base và to_base đều phải nằm trong khoảng từ 2 đến 36, bao gồm cả 2 và 36.

Để triển khai hàm base_convert() PHP, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng vòng lặp for

Phương pháp này hoạt động bằng cách chia num cho to_base và lưu trữ phần dư trong một biến. Sau đó, biến này sẽ được nhân với 10 và cộng với phần dư tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi num bằng 0.

function base_convert($num, $from_base, $to_base) {
 $result = "";
 while ($num != 0) {
  $remainder = $num % $to_base;
  $result = $remainder + $result * 10;
  $num = floor($num / $to_base);
 }
 return $result;
}

Phương pháp 2: Sử dụng vòng lặp while

Phương pháp này hoạt động tương tự như phương pháp 1, nhưng sử dụng vòng lặp while thay vì vòng lặp for.

function base_convert($num, $from_base, $to_base) {
 $result = "";
 while ($num != 0) {
  $remainder = $num % $to_base;
  $result = $remainder + $result * 10;
  $num = floor($num / $to_base);
 }
 return $result;
}

Phương pháp 3: Sử dụng hàm strrev()

Phương pháp này hoạt động bằng cách chuyển đổi num sang cơ số 10, sau đó sử dụng hàm strrev() để đảo ngược chuỗi kết quả. Cuối cùng, hàm str_pad() được sử dụng để thêm các số 0 vào đầu chuỗi kết quả cho đến khi nó có độ dài bằng to_base.

function base_convert($num, $from_base, $to_base) {
 $result = strrev(decbin($num));
 $result = str_pad($result, $to_base, "0", STR_PAD_LEFT);
 return $result;
}

Trong các phương pháp trên, phương pháp 1 và phương pháp 2 là các phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Phương pháp 3 là một phương pháp phức tạp hơn, nhưng nó có thể được sử dụng để chuyển đổi các số thực sang các hệ cơ số khác.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm base_convert() PHP:

<?php

function main() {
 // Chuyển đổi số 123 từ cơ số 10 sang cơ số 2
 $result = base_convert(123, 10, 2);
 echo "123 trong cơ số 2 là: $result\n"; // 1101101

 // Chuyển đổi số 123 từ cơ số 10 sang cơ số 8
 $result = base_convert(123, 10, 8);
 echo "123 trong cơ số 8 là: $result\n"; // 173

 // Chuyển đổi số 123 từ cơ số 10 sang cơ số 16
 $result = base_convert(123, 10, 16);
 echo "123 trong cơ số 16 là: $result\n"; // 7B
}

main();

Kết quả đầu ra:

123 trong cơ số 2 là: 1101101
123 trong cơ số 8 là: 173
123 trong cơ số 16 là: 7B

Ưu và Nhược điểm Hàm base_convert() PHP

Ưu điểm của Hàm base_convert() PHP là giúp chuyển đổi giữa các hệ thống đếm khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hàm này rất hữu ích cho các nhà phát triển web khi làm việc với các hệ thống đếm khác nhau.

Nhược điểm của hàm base_convert() là hiệu suất của nó không được tốt bằng các giải pháp chuyển đổi số học khác, đặc biệt là khi bạn cần xử lý các số lớn. Ngoài ra, hàm này chỉ hỗ trợ chuyển đổi giữa các hệ thống đếm có số lượng phần tử nhỏ hơn 36.

Lời khuyên Hàm base_convert() PHP

Khi sử dụng Hàm base_convert() PHP, bạn cần nhớ một số điểm sau:

 • Hàm này chỉ hỗ trợ chuyển đổi giữa các hệ thống đếm có số lượng phần tử nhỏ hơn 36.
 • Hiệu suất của hàm không được tốt bằng các giải pháp chuyển đổi số học khác, đặc biệt là khi bạn cần xử lý những số lớn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm base_convert() PHP, một hàm toán học được sử dụng để chuyểnđổi giữa các hệ thống đếm khác nhau. Chúng ta đã cung cấp cho bạn một số ví dụ minh họa và lời khuyên khi sử dụng hàm này.

Mặc dù hàm base_convert() có ưu điểm là giúp chuyển đổi giữa các hệ thống đếm khác nhau, tuy nhiên, nếu bạn cần xử lý các số lớn hoặc chuyển đổi giữa các hệ thống đếm có số lượng phần tử lớn hơn 36, thì nên cân nhắc sử dụng các phương pháp chuyển đổi số học khác. 

1. Có bao nhiêu hệ thống đếm được hàm base_convert() hỗ trợ?

Hàm base_convert() PHP chỉ hỗ trợ chuyển đổi giữa các hệ thống đếm có số lượng phần tử nhỏ hơn 36.

2. Tôi có thể sử dụng hàm base_convert() để chuyển đổi số lớn không?

Hiệu suất của hàm base_convert() không được tốt bằng các giải pháp chuyển đổi số học khác, đặc biệt là khi bạn cần xử lý những số lớn.

3. Hàm base_convert() có thể chuyển đổi giữa hệ thập phân và hệ nhị phân được không?

Có, hàm base_convert() có thể chuyển đổi giữa hệ thập phân và hệ nhị phân.

4. Hàm base_convert() được sử dụng trong các ứng dụng nào?

Hàm base_convert() được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để chuyển đổi giữa các hệ thống đếm khác nhau.

5. Cú pháp của hàm base_convert() như thế nào?

Đây là cú pháp của hàm base_convert():string base_convert ( string $number , int $frombase , int $tobase )