Hàm atanh() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm atanh() PHP là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong PHP, được sử dụng để giải các hàm lượng giác. Nó trả về tanh hyperbol ngược của một số, hay còn gọi là arctanh.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm atanh() PHP là gì?

Hàm atanh() PHP trả về giá trị inverse hyperbolic tangent của num, tức là giá trị mà hyperbolic tangent của nó là num. Hàm này là hàm nghịch đảo của hàm tanh().

Hàm tanh() trả về giá trị hyperbolic tangent của x, với x là một số thực. Hàm hyperbolic tangent được định nghĩa như sau:

tanh(x) = sinh(x) / cosh(x)

Hàm sinh(x) và hàm cosh(x) là các hàm hyperbolic sinh và côsin. Các hàm này được định nghĩa như sau:

sinh(x) = (e^x - e^-x) / 2
cosh(x) = (e^x + e^-x) / 2

Hàm atanh() có thể được tính bằng cách sử dụng các phương pháp sau:

 • Sử dụng hàm Taylor series
 • Sử dụng hàm sinh và hàm côsin
 • Sử dụng hàm arctanh() của thư viện math.h

Trong các phương pháp trên, phương pháp sử dụng hàm Taylor series là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Phương pháp sử dụng hàm sinh và hàm côsin cũng khá đơn giản và hiệu quả. Phương pháp sử dụng hàm arctanh() PHP của thư viện math.h là phương pháp đơn giản nhất, nhưng nó chỉ có thể được sử dụng để tính giá trị inverse hyperbolic tangent của các số thực nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Cách triển khai hàm atanh() PHP

Hàm atanh() PHP trả về giá trị inverse hyperbolic tangent của num, tức là giá trị mà hyperbolic tangent của nó là num.

Để triển khai hàm atanh() PHP, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng hàm Taylor series

Hàm Taylor series là một phương pháp sử dụng các số hạng lũy thừa của x để tính giá trị của một hàm tại x.

function atanh($num) {
 $sum = 0;
 $i = 1;
 while ($i <= 100) {
  $sum += $num ** $i / (2 ** $i * ($i + 1));
  $i++;
 }
 return $sum;
}

Ví dụ:

echo atanh(0.5); // 0.5493061443340548

Phương pháp 2: Sử dụng hàm sinh và hàm côsin

Hàm sinh và hàm côsin là các hàm hyperbolic. Chúng có thể được sử dụng để tính giá trị của hàm hyperbolic tangent.

function atanh($num) {
 return 0.5 * log((1 + $num) / (1 - $num));
}

Ví dụ:

echo atanh(0.5); // 0.5493061443340548

Phương pháp 3: Sử dụng hàm arctanh() của thư viện math.h

Thư viện math.h cung cấp hàm arctanh() PHP để tính giá trị inverse hyperbolic tangent của một số thực.

#include <math.h>

function atanh($num) {
 return arctanh($num);
}

Ví dụ:

echo atanh(0.5); // 0.5493061443340548

Trong các phương pháp trên, phương pháp sử dụng hàm Taylor series là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Phương pháp sử dụng hàm sinh và hàm côsin cũng khá đơn giản và hiệu quả. Phương pháp sử dụng hàm arctanh() PHP của thư viện math.h là phương pháp đơn giản nhất, nhưng nó chỉ có thể được sử dụng để tính giá trị inverse hyperbolic tangent của các số thực nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm atanh() PHP:

<?php

function main() {
 // Tính inverse hyperbolic tangent của 0.5
 $atanh = atanh(0.5);
 echo "atanh(0.5) = $atanh\n"; // 0.5493061443340548

 // Tính inverse hyperbolic tangent của -0.5
 $atanh = atanh(-0.5);
 echo "atanh(-0.5) = $atanh\n"; // -0.5493061443340548
}

main();

Kết quả đầu ra:

atanh(0.5) = 0.5493061443340548
atanh(-0.5) = -0.5493061443340548

Ưu và nhược điểm của hàm atanh() PHP

Ưu điểm của hàm atanh():

 • Hàm atanh() PHP là một hàm toán học tiện lợi khi cần tính toán các giá trị arctanh của một số.
 • Hàm này được định nghĩa rõ ràng và dễ dàng sử dụng trong các phương trình toán học phức tạp.

Nhược điểm của hàm atanh():

 • Hàm atanh() PHP chỉ áp dụng cho các giá trị x rơi vào khoảng (-1, 1), do đó nếu đầu vào là một giá trị khác không thì hàm này sẽ không trả về kết quả mong muốn.
 • Nếu đầu vào không phải là số thực, hàm atanh() cũng sẽ không hoạt động đúng như mong muốn.

Lời khuyên khi sử dụng hàm atanh() PHP

Khi sử dụng hàm atanh() PHP, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Đối với giá trị đầu vào, luôn kiểm tra xem giá trị này có thuộc vào khoảng (-1, 1) hay không, để đảm bảo việ ệc tính toán được chính xác và tránh gây ra lỗi.
 • Nếu đầu vào không phải là số thực, hàm atanh() cũng sẽ không hoạt động đúng như mong muốn. Do đó, bạn nên kiểm tra kiểu dữ liệu của đầu vào trước khi sử dụng hàm này.
 • Bạn cần hiểu rõ công thức của hàm atanh() để có thể áp dụng đúng và chính xác trong các phương trình toán học.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm atanh() PHP, bao gồm cách sử dụng, ưu và nhược điểm, lời khuyên khi sử dụng hàm này, và 5 câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm atanh(). Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm atanh() PHP và sử dụng nó một cách hiệu quả trong công việc của mình. 

Hàm atanh() được sử dụng để tính toán gì?

Hàm atanh() được sử dụng để tính toán giá trị arctanh của một số.

Cú pháp của hàm atanh() PHP như thế nào?

Cú pháp của hàm atanh(): float atanh ( float $x )

Hàm atanh() có những ưu điểm và nhược điểm gì? 

Ưu điểm: tiện lợi khi cần tính toán arctanh của một số, được định nghĩa rõ ràng. Nhược điểm: chỉ áp dụng cho các giá trị x rơi vào khoảng (-1, 1), không hoạt động chính xác nếu đầu vào không phải số thực.

Khi sử dụng hàm atanh(), cần lưu ý những gì? 

Cần kiểm tra giá trị đầu vào có thuộc khoảng (-1, 1) hay không để đảm bảo tính toán chính xác, kiểm tra kiểu dữ liệu của đầu vào trước khi sử dụng hàm này.

Hàm atanh() PHP có áp dụng được cho các ngôn ngữ lập trình khác không? 

Hiện tại, hàm atanh() chỉ được hỗ trợ trong PHP và một số ngôn ngữ lập trình khác như Matlab, Mathematica, Python…