Hàm asin() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong toán học, hàm asin() là hàm lượng giác có chức năng tính cung sống của một số trong khoảng từ -1 đến 1. Trong PHP, hàm asin() đã được định nghĩa sẵn với nhiều tính năng hữu ích cho các nhà phát triển. Bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu về hàm asin() PHP, bao gồm cú pháp, ví dụ và ưu/nhược điểm của hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm asin() PHP

Hàm asin() trong PHP có chức năng tính cung sống của một số trong khoảng từ -1 đến 1 và trả về kết quả ở đơn vị radian. Đây là một hàm lượng giác cơ bản trong PHP và được sử dụng rộng rãi trong tính toán khoa học và kỹ thuật.

Hướng dẫn Hàm asin() PHP

Cú pháp của hàm asin() PHP như sau:

asin(number)

Trong đó, “number” là giá trị cần tính cung sống, nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Hàm asin() PHP có thể được sử dụng để tính cung sống của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm này:

Ví dụ 1:

<?php
  $number = 0;
  echo "Your number is : ".$number;
  echo "<br>";
  echo "By using 'asin()' function your number is : ".asin($number);
?>

Kết quả:

Your number is : 0
By using 'asin()' function your number is : 0

Ví dụ 2:

<?php
  $number = 1;
  echo "Your number is : ".$number;
  echo "<br>";
  echo "By using 'asin()' function your number is : ".asin($number);
?>

Kết quả:

Your number is : 1
By using 'asin()' function your number is : 1.5707963267949

Ví dụ 3:

<?php
  $number = -1;
  echo "Your number is : ".$number;
  echo "<br>";
  echo "By using 'asin()' function your number is : ".asin($number);
?>

Kết quả:

Your number is : -1
By using 'asin()' function your number is : -1.5707963267949

Ví dụ 4:

<?php
  $number = -0.4;
  echo "Your number is : ".$number;
  echo "<br>";
  echo "By using 'asin()' function your number is : ".asin($number);
?>

Kết quả:

Your number is : -0.4
By using 'asin()' function your number is : -0.41151684606749

Ví dụ 5:

<?php
  $number = 0.64;
  echo "Your number is : ".$number;
  echo "<br>";
  echo "By using 'asin()' function your number is : ".asin($number);
?>

Kết quả:

Your number is : 0.64
By using 'asin()' function your number is : 0.68163876002333

Lưu ý rằng khi chúng ta sử dụng giá trị số bằng 1, hàm asin() của PHP sẽ trả về giá trị radian của Pi/2.

Cách triển khai hàm asin() PHP

Hàm asin() trong PHP trả về arc sin của một số. Arc sin của một số là góc của một điểm trên đường tròn lượng giác với tọa độ y bằng số đó.

Cú pháp của hàm asin() như sau:

asin(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị arc sin.

Hàm asin() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức arc sin.

PHP

function asin(number) {
  return atan2(number, sqrt(1 - number * number));
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng công thức arc sin để tính giá trị arc sin của số.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng arc sin.

function asin(number) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 90,
    2 => 63.434948822922004,
    3 => 41.810009474278664,
    4 => 26.565051177077945,
    5 => 16.539318122487834,
    6 => 10.761993877991494,
    7 => 7.190445729248995,
    8 => 5.0614548307836207,
    9 => 3.6397023426472697,
  ];

  $index = floor($number * 180 / M_PI);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng một bảng arc sin lưu trữ giá trị arc sin của các số từ 0 đến 1.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm asin():

// Tính giá trị arc sin của số 0.5
$number = 0.5;
$asin_value = asin($number);

echo $asin_value; // 30

// Tính giá trị arc sin của số -1
$number = -1;
$asin_value = asin($number);

echo $asin_value; // -90

So với hàm sin(), hàm asin() có một số điểm khác biệt như sau:

 • Hàm asin() trả về giá trị arc sin, trong khi hàm sin() trả về giá trị sin.
 • Hàm asin() sử dụng công thức arc sin, trong khi hàm sin() sử dụng công thức sin.
 • Hàm asin() chỉ có thể được sử dụng để tính giá trị arc sin của các số từ -1 đến 1, trong khi hàm sin() có thể được sử dụng để tính giá trị sin của bất kỳ số thực nào.

Để triển khai hàm asin() trong PHP, bạn có thể sử dụng các cách triển khai trên hoặc tự triển khai theo cách của riêng mình.

Ưu và Nhược điểm Hàm asin() PHP

Ưu điểm của hàm asin() PHP

 • Hàm asin () PHP là một hàm lượng giác cơ bản trong PHP, được sử dụng rộng rãi trong tính toán khoa học và kỹ thuật.
 • Hàm asin() PHP có chức năng tính cung sống của một số trong khoảng từ -1 đến 1 và trả về kết quả ở đơn vị radian.
 • Hàm này giúp cho các nhà phát triển sử dụng dễ dàng trong việc tính toán cung sống.
 • Để sử dụng hàm asin() PHP không cần cài đặt thêm bất kỳ thư viện hay module nào.

Nhược điểm của hàm asin() PHP

 • Hàm này chỉ hoạt động với các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1.
 • Khi tính toán với các giá trị lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1, hàm này sẽ trả về kết quả sai.

Lời khuyên Hàm asin() PHP

Trong quá trình sử dụng hàm asin() PHP, các nhà phát triển nên lưu ý điều sau:

 • Hàm này chỉ hoạt động với các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1.
 • Nếu muốn tính toán các giá trị khác nằm ngoài khoảng giá trị này, các nhà phát triển có thể sử dụng các hàm lượng giác khác của PHP.

Kết luận

Trên đây là thông tin về hàm asin() PHP, bao gồm cú pháp, ví dụ và ưu/nhược điểm của hàm này. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm asin() PHP và áp dụng nó trong các bài toán tính toán cung sống. 

Hàm asin() PHP là gì?

Hàm asin() trong PHP có chức năng tính cung sống của một số trong khoảng từ -1 đến 1 và trả về kết quả ở đơn vị radian.

Cú pháp của hàm asin() như thế nào?

Cú pháp của hàm asin() PHP như sau: asin(number) Trong đó, “number” là giá trị cần tính cung sống, nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Hàm asin() PHP có ưu điểm gì?

Hàm asin() PHP là một hàm lượng giác cơ bản trong PHP, được sử dụng rộng rãi trong tính toán khoa học và kỹ thuật. Hàm này giúp cho các nhà phát triển sử dụng dễ dàng trong việc tính toán cung sống.

Hàm asin() PHP có nhược điểm gì?

Hàm này chỉ hoạt động với các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Khi tính toán với các giá trị lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1, hàm này sẽ trả về kết quả sai.

Làm thế nào để sử dụng hàm asin() PHP?

Để sử dụng hàm asin() PHP, bạn chỉ cần gọi hàm và truyền vào giá trị cần tính toán. Ví dụ:
asin(0.5);