Hàm asinh() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, PHP là một ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Và hàm asinh() là một trong những hàm được tích hợp sẵn của PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm asinh() trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm asinh() PHP Là gì?

Hàm asinh() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tính giá trị cực sinh đảo của một số. Nó được sử dụng để tính toán các giá trị liên quan đến hàm siêu bậc thang. Trong PHP, hàm asinh() sẽ trả về giá trị cực sinh đảo của đối số được truyền vào.

Hướng dẫn Hàm asinh() PHP

Cú pháp của hàm asinh() PHP như sau:

asinh($arg)

Ở đây, $arg là đối số cần tính giá trị cực sinh đảo. Hàm asinh() PHP sẽ trả về giá trị cực sinh của đối số đó.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm asinh() PHP:

// Ví dụ 1
$num = 0;
echo "Số của bạn là: $num <br>";
echo "Giá trị cực sinh đảo của số đó là: " . asinh($num);

// Output: Số của bạn là: 0
//     Giá trị cực sinh đảo của số đó là: 0

// Ví dụ 2
$num = 7;
echo "Số của bạn là: $num <br>";
echo "Giá trị cực sinh đảo của số đó là: " . asinh($num);

// Output: Số của bạn là: 7
//     Giá trị cực sinh đảo của số đó là: 2.6441207610586

// Ví dụ 3
$num = 45;
echo "Số của bạn là: $num <br>";
echo "Giá trị cực sinh đảo của số đó là: " . asinh($num);

// Output: Số của bạn là: 45
//     Giá trị cực sinh đảo của số đó là: 4.4999331042643

// Ví dụ 4
$num = 3.5;
echo "Số của bạn là: $num <br>";
echo "Giá trị cực sinh đảo của số đó là: " . asinh($num);

// Output: Số của bạn là: 3.5
//     Giá trị cực sinh đảo của số đó là: 1

Cách triển khai hàm asinh() PHP

Hàm asinh() trong PHP trả về arc sinh hyperbolic của một số. Arc sinh hyperbolic của một số là góc của một điểm trên đường tròn hyperbolic với tọa độ y bằng số đó.

Cú pháp của hàm asinh() như sau:

asinh(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị arc sinh hyperbolic.

Hàm asinh() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức arc sinh hyperbolic.

function asinh(number) {
  return log(number + sqrt(number * number + 1));
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng công thức arc sinh hyperbolic để tính giá trị arc sinh hyperbolic của số.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng arc sinh hyperbolic.

function asinh(number) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 1.1752011904761904,
    2 => 3.626860407792206,
    3 => 10.01780878641858,
    4 => 28.07775692935785,
    5 => 79.21527639158826,
    6 => 239.05402839971812,
    7 => 773.7874462744563,
    8 => 2568.0412365105703,
    9 => 8726.619985194601,
  ];

  $index = floor($number / 1);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng một bảng arc sinh hyperbolic lưu trữ giá trị arc sinh hyperbolic của các số từ 0 đến 1.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm asinh():

// Tính giá trị arc sinh hyperbolic của số 1
$number = 1;
$asinh_value = asinh($number);

echo $asinh_value; // 1.1752011904761904

// Tính giá trị arc sinh hyperbolic của số -1
$number = -1;
$asinh_value = asinh($number);

echo $asinh_value; // -1.1752011904761904

So với hàm sinh(), hàm asinh() có một số điểm khác biệt như sau:

 • Hàm asinh() trả về giá trị arc sinh hyperbolic, trong khi hàm sinh() trả về giá trị sinh hyperbolic.
 • Hàm asinh() sử dụng công thức arc sinh hyperbolic, trong khi hàm sinh() sử dụng công thức sinh hyperbolic.
 • Hàm asinh() có thể được sử dụng để tính giá trị arc sinh hyperbolic của bất kỳ số thực nào, trong khi hàm sinh() chỉ có thể được sử dụng để tính giá trị sinh hyperbolic của các số từ 0 đến 1.

Để triển khai hàm asinh() trong PHP, bạn có thể sử dụng các cách triển khai trên hoặc tự triển khai theo cách của riêng mình.

Dưới đây là một cách triển khai hàm asinh() sử dụng hàm atanh() của thư viện math:

function asinh(number) {
  return atanh(number / sqrt(1 + number * number));
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng hàm atanh() để tính giá trị arc sinh hyperbolic của số.

Ưu và Nhược điểm Hàm asinh() PHP

Ưu điểm

 • Hàm asinh() PHP là một trong những hàm toán học phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các bài toán liên quan đến hàm siêu bậc thang.
 • Hàm asinh() được tích hợp sẵn trong PHP, do đó bạn không cần tải thêm bất kỳ thư viện nào để sử dụng.

Nhược điểm

 • Hàm asinh() PHP chỉ trả về giá trị cực sinh đảo của một số được truyền vào. Nếu bạn muốn tính toán các giá trị khác liên quan đến hàm siêu bậc thang, bạn phải sử dụng các công thức khác.
 • Hàm asinh() PHP có thể không được hỗ trợ trên một số phiên bản PHP cũ. Do đó, bạn nên kiểm tra phiên bản PHP trước khi sử dụng hàm này.

Lời khuyên Hàm asinh() PHP

Khi sử dụng hàm asinh() PHP, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo rằng đối số được truyền vào phải là một số.
 • Kiểm tra phiên bản PHP để đảm bảo rằng hàm này được hỗ trợ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hàm asinh() PHP. Hàm này là một trong những hàm toán học phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các bài toán liên quan đến hàm siêu bậc thang. Nếu bạn đang là lập trình viên PHP, hãy sử dụng hàm asinh() PHP để tính toán các giá trị liên quan đến hàm siêu bậc thang một cách nhanh chóng và chính xác. 

1. Hàm asinh() PHP có thể trả về giá trị âm không?

Có, hàm asinh() có thể trả về giá trị âm.

2. Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm asinh() trong PHP?

Hàm asinh() được sử dụng để tính toán các giá trị liên quan đến hàm siêu bậc thang, do đó nó rất hữu ích trong lập trình web.

3. Tôi có thể sử dụng hàm asinh() trong bất kỳ phiên bản PHP nào không?

Không, hàm asinh() có thể không được hỗ trợ trên một số phiên bản PHP cũ.

4. Hàm asinh() PHP có bao nhiêu tham số?

Hàm asinh() chỉ có một tham số, đó là đối số cần tính giá trị cực sinh đảo.

5. Tôi có thể sử dụng hàm asinh() để tính toán các giá trị khác liên quan đến hàm siêu bậc thang không?

Không, hàm asinh() PHP chỉ trả về giá trị cực sinh đảo của một số được truyền vào. Nếu bạn muốn tính toán các giá trị khác liên quan đến hàm siêu bậc thang, bạn phải sử dụng các công thức khác.