PHP Write File sử dụng như thế nào ?

PHP Write File là một tính năng quan trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó cho phép bạn viết dữ liệu vào tệp để lưu trữ và sử dụng sau này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về PHP Write File, các hàm fwrite (), fputs () và các chế độ để ghi dữ liệu vào tệp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Write File

Trong quá trình phát triển ứng dụng web và các loại phần mềm khác, việc lưu trữ dữ liệu là rất quan trọng. PHP cung cấp cho chúng ta nhiều cách để thực hiện việc này, trong đó PHP Write File là một trong những công cụ tiện ích giúp lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Với PHP Write File, bạn có thể ghi dữ liệu vào tệp để sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như lưu trữ thông tin người dùng, dữ liệu sản phẩm, hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào bạn muốn lưu trữ.

PHP Write File – fwrite()

Hàm fwrite() được sử dụng để ghi dữ liệu vào tệp. Cú pháp của fwrite() như sau:

fwrite(file, data, length)
 • file: Tên tệp mà bạn muốn ghi dữ liệu vào.
 • data: Chuỗi dữ liệu mà bạn muốn ghi vào tệp.
 • length: Độ dài của chuỗi dữ liệu.

Ví dụ:

$file = fopen('data.txt', 'w');
$data = "welcome to php file write";
fwrite($file, $data);
fclose($file);

Kết quả đầu ra của ví dụ trên là tệp data.txt chứa chuỗi “welcome to php file write”.

PHP Overwriting File

Nếu bạn chạy lại mã lệnh trên, nó sẽ xóa dữ liệu trước đó của tệp và viết dữ liệu mới. Dưới đây là ví dụ về cách chỉ viết dữ liệu mới vào tệp data.txt.

$file = fopen('data.txt', 'w');
$data = "new data";
fwrite($file, $data);
fclose($file);

Kết quả đầu ra của ví dụ trên là tệp data.txt chỉ chứa chuỗi “new data”.

PHP Append to File

Nếu bạn sử dụng chế độ “a”, nó sẽ không xóa dữ liệu của tệp. Nó sẽ viết dữ liệu vào cuối tệp. Sau đây là ví dụ về cách thêm dữ liệu vào cuối tệp data.txt.

$file = fopen('data.txt', 'a');
$data = "this is appended data";
fwrite($file, $data);
fclose($file);

Kết quả đầu ra của ví dụ trên là tệp data.txt chứa chuỗi “new datathis is appended data”.

Cách triển khai PHP Write File

Để triển khai PHP Write File, bạn có thể sử dụng các hàm sau:

 • fwrite(): Ghi một số lượng byte nhất định vào tệp.
 • fputs(): Ghi một chuỗi vào tệp.
 • fprintf(): Ghi dữ liệu định dạng vào tệp.

Hàm fwrite()

Hàm fwrite() sẽ ghi một số lượng byte nhất định vào tệp.

// Ghi dữ liệu vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fwrite($file, 'Hello, world!');

// Đóng tệp
fclose($file);

Hàm fputs()

Hàm fputs() sẽ ghi một chuỗi vào tệp.

// Ghi dữ liệu vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fputs($file, 'Hello, world!');

// Đóng tệp
fclose($file);

Hàm fprintf()

Hàm fprintf() sẽ ghi dữ liệu định dạng vào tệp.

// Ghi dữ liệu vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fprintf($file, 'The date is %s', date('Y-m-d'));

// Đóng tệp
fclose($file);

Một số lưu ý khi ghi tệp trong PHP

 • Bạn nên sử dụng hàm fopen() với chế độ w để ghi tệp mới, a để ghi tệp vào cuối.
 • Bạn nên sử dụng hàm fclose() để đóng tệp sau khi sử dụng.

Một số ví dụ về cách triển khai PHP Write File

// Ghi dữ liệu vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fwrite($file, 'Hello, world!');

// Đóng tệp
fclose($file);
// Ghi dữ liệu vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'a');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fwrite($file, 'This is a new line.');

// Đóng tệp
fclose($file);
// Ghi dữ liệu định dạng vào tệp
$file = fopen('myfile.txt', 'w');

// Ghi dữ liệu vào tệp
fprintf($file, 'The date is %s', date('Y-m-d'));

// Đóng tệp
fclose($file);

Lời khuyên PHP Write File là gì

Nếu bạn muốn sử dụng PHP Write File, hãy lưu ý những điều sau:

 • – Sử dụng các chế độ khác nhau để ghi dữ liệu vào tệp. Chọn chế độ phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn đã mở tệp trước khi ghi dữ liệu vào nó và đóng tệp sau khi hoàn thành quá trình ghi.
 • Kiểm tra xem bạn đã có quyền truy cập vào tệp mà bạn muốn ghi dữ liệu. Nếu không, bạn cần cấp quyền truy cập trước khi tiếp tục.
 • Nếu bạn đang làm việc với các cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng các thư viện hỗ trợ lưu trữ dữ liệu thay vì ghi dữ liệu vào tệp.

Ưu và Nhược điểm PHP Write File là gì

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng và hiệu quả trong việc lưu trữ dữ liệu.
 • Cho phép bạn lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt.
 • Cung cấp nhiều chế độ khác nhau để ghi dữ liệu vào tệp.

Nhược điểm:

 • Có thể có các vấn đề bảo mật khi sử dụng PHP Write File.
 • Không thể lưu trữ các loại dữ liệu phức tạp như hình ảnh hoặc video.

Hướng dẫn PHP Write File là gì

Để sử dụng PHP Write File, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở tệp bằng hàm fopen (). Bạn cần truyền vào tên tệp và chế độ ghi dữ liệu (w, r+, w+, x, x+, c hoặc c+).
 2. Sử dụng fwrite () để ghi dữ liệu vào tệp. Trong đó, bạn cần truyền vào tệp được mở, chuỗi dữ liệu và độ dài của chuỗi.
 3. Đóng tệp bằng hàm fclose () để lưu trữ dữ liệu.

Kết luận

PHP Write File là một tính năng quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web và các loại phần mềm khác. Nó cho phép bạn lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểuvề PHP Write File, các hàm fwrite (), fputs () và các chế độ để ghi dữ liệu vào tệp. Bạn cũng đã được giải đáp những thắc mắc phổ biến về PHP Write File.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng quan trọng này của PHP và có thể áp dụng thành công vào các ứng dụng của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào khác, hãy để lại bình luận ở đây.

Có bao nhiêu chế độ khác nhau để ghi dữ liệu vào tệp? 

Trả lời: Có 7 chế độ: w, r+, w+, x, x+, c hoặc c+.

Tôi có thể sử dụng PHP Write File để lưu trữ hình ảnh không? 

Trả lời: Không, PHP Write File chỉ hỗ trợ lưu trữ các chuỗi dữ liệu.

Làm thế nào để kiểm tra xem tệp đã được mở hay chưa? 

Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm feof () để kiểm tra xem bạn đã đọc hết tệp chưa.

Tôi có thể thêm nhiều dữ liệu vào tệp không? 

Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng chế độ “a” để thêm dữ liệu vào cuối tệp.

Làm thế nào để đọc dữ liệu từ tệp được ghi bằng PHP Write File? 

Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm fread () hoặc fgets () để đọc dữ liệu từ tệp được ghi bằng PHP Write File.