PHP Variable Length Argument Function – Hàm đối số có độ dài thay đổi trong PHP

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, và có nhiều tính năng hữu ích cho các nhà phát triển. Một trong số đó là khả năng tạo ra các chức năng với số lượng tham số không xác định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về PHP Variable Length Argument Function.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Variable Length Argument Function

Các hàm PHP được phát triển để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các ứng dụng web. Đôi khi, chúng ta cần tạo ra các hàm với số lượng đối số không xác định. Đó là lúc PHP Variable Length Argument Function trở nên hữu ích.

Tóm lại, PHP Variable Length Argument Function là một loại hàm trong PHP cho phép bạn gọi một hàm với số lượng tham số không xác định.

PHP Variable Length Argument Function Là gì

PHP Variable Length Argument Function là hàm trong PHP cho phép chúng ta truyền một số lượng tham số không giới hạn vào trong hàm. Để làm điều này, chúng ta sử dụng cú pháp ...$arguments trong danh sách đối số của hàm.

Ví dụ:

function sum(...$numbers) {
 $total = 0;
 foreach($numbers as $number) {
  $total += $number;
 }
 return $total;
}

echo sum(1, 2, 3); //6
echo sum(4, 5, 6, 7); //22

Hướng dẫn PHP Variable Length Argument Function

Để sử dụng PHP Variable Length Argument Function, chúng ta chỉ cần sử dụng cú pháp ...$arguments trong danh sách đối số của hàm. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng biến $arguments để truy cập vào các tham số được truyền vào.

Ví dụ:

function my_function(...$args) {
 foreach ($args as $arg) {
  echo $arg . "<br>";
 }
}

my_function("PHP", "Variable", "Length", "Argument", "Function");
//Output: 
//PHP
//Variable
//Length
//Argument
//Function

Một lưu ý quan trọng khi sử dụng PHP Variable Length Argument Function là bạn không thể truyền các tham số bắt buộc sau khi đã truyền các tham số không xác định vào hàm.

Ví dụ PHP Variable Length Argument Function

Hàm số lượng đối số biến trong PHP là một hàm có thể nhận bất kỳ số lượng đối số nào. Để định nghĩa một hàm số lượng đối số biến, chúng ta sử dụng ký tự chấm ba (...) sau tên tham số cuối cùng.

Cách sử dụng

Để định nghĩa một hàm số lượng đối số biến, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

function tên_hàm(...$tham_số_biến) {

 // Thân hàm

}

Trong đó:

 • tên_hàm: là tên của hàm, bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (_), không được bắt đầu bằng số hay ký tự đặc biệt.
 • ...$tham_số_biến: là danh sách các đối số biến của hàm.
 • // Thân hàm: là phần mã thực hiện nhiệm vụ của hàm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách định nghĩa và gọi một hàm số lượng đối số biến:

<?php

// Định nghĩa hàm
function sum(...$numbers) {

 // Thân hàm
 $total = 0;
 foreach ($numbers as $number) {
  $total += $number;
 }

 return $total;

}

// Gọi hàm
$result = sum(1, 2, 3, 4, 5);

// In ra kết quả
echo $result;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 15.

Trong ví dụ này, hàm sum() có một tham số biến tên là numbers. Tham số này có thể nhận bất kỳ số lượng đối số nào. Khi chúng ta gọi hàm sum(), chúng ta có thể truyền bất kỳ số lượng đối số nào cho tham số numbers.

Hàm số lượng đối số biến là một tính năng mạnh mẽ của PHP mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho mã của mình linh hoạt hơn và ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên sử dụng chúng một cách cẩn thận để tránh làm cho mã của mình khó hiểu hoặc kém hiệu quả.

Ưu và Nhược điểm PHP Variable Length Argument Function

Ưu điểm

 • Giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà phát triển.
 • Cho phép bạn dễ dàng tạo ra các hàm với số lượng đối số không xác định.
 • Tăng tính linh hoạt của hàm.

Nhược điểm

 • Khả năng gây ra lỗi khi truyền sai số lượng tham số vào hàm.
 • Có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng trong một số trường hợp.

Lời khuyên PHP Variable Length Argument Function

 • Chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.
 • Thực hiện kiểm tra kiểu dữ liệu và số lượng tham số trước khi sử dụng.
 • Hạn chế sử dụng với các hàm có tính toán phức tạp để tránh giảm hiệu suất.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về PHP Variable Length Argument Function – một tính năng hữu ích cho các nhà phát triển trong PHP. Chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng, ưu và nhược điểm của tính năng này, và lời khuyên khi sử dụng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về PHP Variable Length Argument Function và sử dụng tính năng này một cách hiệu quả trong ứng dụng của bạn.

PHP Variable Length Argument Function hoạt động như thế nào?

Đây là loại hàm cho phép bạn truyền một số lượng tham số không giới hạn vào hàm bằng cách sử dụng cú pháp ...$arguments.

Tại sao chúng ta nên sử dụng PHP Variable Length Argument Function? 

Chúng ta nên sử dụng PHP Variable Length Argument Function để tạo ra các hàm với số lượng đối số không xác định, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà phát triển.

Có những trường hợp nào không nên sử dụng PHP Variable Length Argument Function?

Không nên sử dụng PHP Variable Length Argument Function trong các hàm có tính toán phức tạp hoặc khi không cần thiết.

Làm thế nào để kiểm tra số lượng tham số được truyền vào hàm?

Để kiểm tra số lượng tham số được truyền vào hàm, chúng ta có thể sử dụng hàm func_num_args().

PHP Variable Length Argument Function có ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng không?

Trong một số trường hợp, PHP Variable Length Argument Function có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng. Vì vậy, chúng ta cần hạn chế sử dụng trong các hàm có tính toán phức tạp.