PHP If Else – Cấu trúc điều kiện trong PHP

PHP If Else là một cấu trúc điều kiện được sử dụng rộng rãi trong lập trình PHP, cho phép các lập trình viên thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào giá trị của biểu thức điều kiện. Điều này giúp cho việc kiểm soát luồng thông tin và xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Với PHP If Else, bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau và thực hiện các hành động khác nhau cho từng trường hợp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP If Else là gì Là gì?

Câu lệnh If Else trong PHP được sử dụng để kiểm tra một điều kiện nào đó, và thực hiện một hành động nếu điều kiện đó đúng, và ngược lại. Nó được sử dụng khi muốn thực hiện một số hành động nếu điều kiện đúng và một số hành động khác nếu điều kiện sai. Cú pháp của câu lệnh If Else trong PHP:

if (expression) {
 // Thực hiện hành động nếu biểu thức đúng
} else {
 // Thực hiện hành động nếu biểu thức sai
}

Hướng dẫn PHP If Else

Để sử dụng cấu trúc điều kiện If Else trong PHP, bạn cần lưu ý các bước sau:

 1. Định nghĩa biểu thức điều kiện hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
 2. Thiết lập hành động để thực hiện nếu biểu thức đúng.
 3. Thiết lập hành động để thực hiện nếu biểu thức sai.
 4. Thực thi câu lệnh If Else để kiểm tra và thực hiện hành động tương ứng.

Ví dụ, để kiểm tra xem một số có lớn hơn hay nhỏ hơn 10, bạn có thể sử dụng câu lệnh If Else như sau:

$number = 5;

if ($number > 10) {
 echo "Số này lớn hơn 10";
} else {
 echo "Số này nhỏ hơn hoặc bằng 10";
}

Kết quả sẽ là “Số này nhỏ hơn hoặc bằng 10”.

Ví dụ sử dụng PHP If Else

PHP If Else là một câu lệnh điều kiện được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực thi một đoạn mã nếu điều kiện đó là đúng. Nếu điều kiện là sai, thì một đoạn mã khác sẽ được thực thi.

Cú pháp của PHP If Else như sau:

if (điều kiện) {
 // Mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
} else {
 // Mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là sai
}

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ kiểm tra xem biến age có lớn hơn 18 hay không. Nếu đúng, thì đoạn mã sẽ in ra thông báo “Bạn đã đủ tuổi để lái xe.” Nếu sai, thì đoạn mã sẽ in ra thông báo “Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.”

$age = 20;

if ($age > 18) {
 echo "Bạn đã đủ tuổi để lái xe.";
} else {
 echo "Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.";
}

PHP cũng hỗ trợ câu lệnh if…elseif…else. Câu lệnh này cho phép kiểm tra nhiều điều kiện và thực thi một đoạn mã khác nhau cho mỗi điều kiện.

Cú pháp của PHP If…ElseIf…Else như sau:

if (điều kiện 1) {
 // Mã sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là đúng
} elseif (điều kiện 2) {
 // Mã sẽ được thực thi nếu điều kiện 2 là đúng
} else {
 // Mã sẽ được thực thi nếu cả điều kiện 1 và điều kiện 2 đều sai
}

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ kiểm tra xem ngày hôm nay là thứ mấy. Nếu là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, thì đoạn mã sẽ in ra thông báo “Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần.” Nếu là thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, hoặc thứ Sáu, thì đoạn mã sẽ in ra thông báo “Hôm nay là ngày làm việc.”

$day = getdate()["wday"];

if ($day == 0 || $day == 6) {
 echo "Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần.";
} else {
 echo "Hôm nay là ngày làm việc.";
}

PHP If Else là một câu lệnh điều kiện rất hữu ích để kiểm tra các điều kiện trong mã của bạn.

Ưu và Nhược điểm PHP If Else

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng và hiểu.
 • Cho phép kiểm tra và thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào giá trị của biểu thức điều kiện.
 • Giúp kiểm soát luồng thông tin và xử lý dữ liệu một cách đơn giản.

Nhược điểm:

 • Có thể gây ra sự nhầm lẫn nếu không sử dụng đúng cách.
 • Nếu có quá nhiều điều kiện, mã có thể trở nên phức tạp và khó hiểu.

Lời khuyên PHP If Else

Để sử dụng câu lệnh If Else trong PHP hiệu quả, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Sử dụng đúng cú pháp và đảm bảo rằng từ khóa if và else được viết đúng chính tả.
 • Đặt tên cho biến và hằng đúng để tránh gây nhầm lẫn cho chương trình.
 • Sử dụng ngoặc đơn hoặc ngoặc kép để bao quanh biểu thức điều kiện.
 • Thực hiện kiểm tra và xử lý lỗi để đảm bảo rằng mã của bạn sẽ hoạt động một cách chính xác.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản về câu lệnh If Else trong PHP. Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, thì việc hiểu rõ cấu trúc này là rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về PHP If Else, cũng như biết cách sử dụng nó một cách thích hợp. 

Có thể sử dụng câu lệnh If Else trong PHP để thực hiện những gì? 

Câu lệnh If Else trong PHP được sử dụng để kiểm tra một điều kiện nào đó, và thực hiện một hành động tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó.

Cú pháp của câu lệnh If Else trong PHP như thế nào?

Cú pháp của câu lệnh If Else trong PHP như sau:
if (expression) { // Thực hiện hành động nếu biểu thức đúng } else { // Thực hiện hành động nếu biểu thức sai }

Làm thế nào để sử dụng câu lệnh If Else trong PHP?

Để sử dụng câu lệnh If Else trong PHP, bạn cần định nghĩa biểu thức điều kiện, thiết lập hành động nếu biểu thức đúng và sử dụng câu lệnh If Else để kiểm tra và thực hiện hành động tương ứng.

Có bao nhiêu điều kiện có thể kiểm tra trong câu lệnh If Else trong PHP?

Câu lệnh If Else trong PHP có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng.

Cách nào để tránh gây ra nhầm lẫn khi sử dụng câu lệnh If Else trong PHP? 

Để tránh gây nhầm lẫn khi sử dụng câu lệnh If Else trong PHP, bạn cần sử dụng đúng cú pháp, đặt tên cho biến và hằng đúng, sử dụng ngoặc đơn hoặc ngoặc kép để bao quanh biểu thức điều kiện, và thực hiện kiểm tra và xử lý lỗi.