PHP-FPM | Tổng quan tính năng và cách sử dụng

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) là một công cụ quản lý các tiến trình của máy chủ web Apache, người dùng có thể sử dụng để xử lý các yêu cầu PHP. Đây là một phần mở rộng đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý mã nguồn PHP với tính năng tùy chỉnh cao.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP-FPM là gì ?

PHP-FPM được biết đến là một hệ thống FastCGI (Fast Common Gateway Interface) được sử dụng cho các ứng dụng web chạy PHP. Nó cho phép xử lý các yêu cầu PHP bằng cách sử dụng các tiến trình riêng biệt, tăng cường tính ổn định và hiệu suất cho các trang web với lưu lượng truy cập cao.

Một số tính năng của PHP-FPM bao gồm:

 • Quản lý cao cấp giúp dễ dàng khởi động/dừng các tiến trình.
 • Khả năng bắt đầu làm việc với uid/gid/chroot/climate và file php.ini khác nhau; thay thế cho safe_mode.
 • Nhật ký stdout và stderr.
 • Khởi động lại khẩn cấp trong trường hợp sự cố xảy ra với bộ đệm opcode.
 • Hỗ trợ tăng tốc khi tải lên cho các trang web.
 • Chế độ ghi log chậm để phát hiện các hàm mất nhiều thời gian hơn để thực thi so với mong đợi.
 • Thống kê cơ bản (giống như module mod_status của Apache).
 • Sự cải tiến FastCGI, chẳng hạn như fastcgi_finish_request(), cho phép tạm dừng và tải xuống tất cả dữ liệu trong khi tiến trình dài hơn vẫn tiếp tục thực thi, chẳng hạn như chuyển đổi video hoặc xử lý số liệu thống kê.

Nginx và PHP-FPM

Nginx là một máy chủ web có hiệu suất cao với lượng tài nguyên sử dụng rất thấp, được sử dụng phổ biến để cung cấp các trang web tĩnh và động. Kết hợp với PHP-FPM, Nginx có thể cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng web chạy PHP.

Khi sử dụng Nginx với PHP-FPM, PHP sẽ chạy như một dịch vụ được cô lập và các yêu cầu sẽ được xử lý thông qua một socket TCP/IP. Do đó, máy chủ web Nginx chỉ xử lý các yêu cầu HTTP và PHP-FPM sẽ dịch mã PHP.

PHP 7 và các phiên bản PHP tương lai

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho phát triển web và đang phát triển liên tục. Hiện nay, PHP 7 là phiên bản mới nhất và có hiệu suất tốt hơn so với các phiên bản trước.

Các phiên bản PHP tương lai có thể có tính năng mới và tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng web chạy PHP. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất của PHP-FPM cũng như các ứng dụng web sử dụng nó.

WordPress với PHP-FPM

WordPress là một trong nhữ ng nền tảng quản lý nội dung phổ biến nhất được sử dụng cho các trang web. Nó có thể tích hợp với PHP-FPM để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của các trang web WordPress.

Khi sử dụng PHP-FPM với WordPress, các yêu cầu sẽ được xử lý thông qua các tiến trình riêng biệt, giúp tăng tốc độ phản hồi và cải thiện hiệu suất toàn diện của trang web.

Magento với PHP-FPM

Magento là một nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng bởi hàng ngàn nhà bán lẻ trên toàn thế giới. Khi sử dụng Magento với PHP-FPM, người dùng có thể tận dụng tính năng quản lý cao cấp của PHP-FPM để tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của trang web.

Với việc sử dụng PHP-FPM, Magento có thể xử lý các yêu cầu về thương mại điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp tăng doanh số bán hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Tính năng PHP-FPM là gì ?

Các tính năng của PHP-FPM bao gồm quản lý tiến trình, khả năng tùy chỉnh cao, nhật ký stdout và stderr, khởi động lại khẩn cấp, hỗ trợ tăng tốc cho các trang web, chế độ ghi log chậm và thống kê cơ bản.

PHP-FPM là một công cụ quản lý tiến trình FastCGI được sử dụng cho các ứng dụng web chạy PHP. Nó cung cấp tính năng quản lý cao cấp và tùy chỉnh cho máy chủ web Apache và Nginx để tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của các trang web.

Hướng dẫn PHP-FPM

Để sử dụng PHP-FPM, người dùng cần thiết lập cấu hình cho máy chủ web của mình theo hướng dẫn của PHP-FPM. Các tài liệu hướng dẫn chi tiết và tài liệu tham khảo có sẵn trên trang web chính thức của PHP-FPM hoặc các trang web khác.

Để sử dụng PHP-FPM, bạn cần cấu hình PHP-FPM trong tệp cấu hình của máy chủ web. Tùy thuộc vào máy chủ web mà bạn đang sử dụng, bạn có thể cấu hình PHP-FPM theo các cách khác nhau.

Cấu hình PHP-FPM với Apache:

Để cấu hình PHP-FPM với Apache, bạn cần thêm các định nghĩa mô-đun PHP-FPM vào tệp cấu hình của Apache. Bạn cũng cần chỉ định địa chỉ và cổng mà PHP-FPM sẽ lắng nghe.

Ví dụ:

Apache

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName localhost

  <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ProxyPass / http://127.0.0.1:9000/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9000/
</VirtualHost>

Trong ví dụ này, PHP-FPM sẽ lắng nghe trên cổng 9000.

Cấu hình PHP-FPM với Nginx:

Để cấu hình PHP-FPM với Nginx, bạn cần tạo một tệp cấu hình FastCGI. Bạn cũng cần chỉ định địa chỉ và cổng mà PHP-FPM sẽ lắng nghe.

Ví dụ:

Nginx

server {
  listen 80;
  server_name localhost;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

Trong ví dụ này, PHP-FPM sẽ lắng nghe trên cổng 9000.

Khởi động PHP-FPM:

Sau khi cấu hình PHP-FPM, bạn cần khởi động PHP-FPM. Bạn có thể khởi động PHP-FPM bằng lệnh sau:

php-fpm

Kiểm tra trạng thái PHP-FPM:

Bạn có thể kiểm tra trạng thái PHP-FPM bằng lệnh sau:

php-fpm -t

Truy cập ứng dụng PHP:

Sau khi PHP-FPM đã được khởi động, bạn có thể truy cập ứng dụng PHP của mình bằng trình duyệt web.

Một số mẹo sử dụng PHP-FPM:

 • Cấu hình PHP-FPM cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt PHP-FPM để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng PHP của mình.
 • Theo dõi trạng thái PHP-FPM. Bạn có thể sử dụng lệnh php-fpm -t để kiểm tra trạng thái PHP-FPM.
 • Cập nhật PHP-FPM thường xuyên. PHP-FPM được cập nhật thường xuyên với các tính năng và cải tiến mới.

PHP-FPM là một công cụ hiệu quả để chạy các ứng dụng PHP. Nó có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng PHP.

Ưu và Nhược điểm của PHP-FPM

Ưu điểm của PHP-FPM bao gồm tính năng quản lý tiến trình cao cấp, khả năng tùy chỉnh, tăng tốc độ phản hồi cho các trang web và tính ổn định cao.

Tuy nhiên, PHP-FPM cũng có một số nhược điểm, bao gồm việc thiết lập cấu hình khó khăn và đòi hỏi kiến thức kỹ thuật cao, hiệu suất có thể bị giảm nếu sử dụng không đúng cách hoặc nếu máy chủ web không được cấu hình tối ưu.

Lời khuyên về PHP-FPM

Để sử dụng PHP-FPM hiệu quả, người dùng cần phải có kiến thức kỹ thuật và hiểu rõ cách sử dụng công cụ này. Nếu không, việc sử dụng PHP-FPM có thể gây ra các vấn đề vềhiệu suất và độ ổn định của trang web.

Ngoài ra, để tối ưu hóa hiệu suất của PHP-FPM, người dùng cần phải cấu hình máy chủ web của mình theo các hướng dẫn chi tiết từ PHP-FPM hoặc các trang web khác. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng PHP-FPM, người dùng nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Kết luận

PHP-FPM là một công cụ rất hữu ích cho các ứng dụng web chạy PHP, cung cấp tính năng quản lý cao cấp và tùy chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của trang web. Tuy nhiên, để sử dụng PHP-FPM hiệu quả, người dùng cần phải có kiến thức kỹ thuật và cấu hình máy chủ web của mình theo các hướng dẫn chi tiết. Với sự giúp đỡ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, người dùng có thể tận dụng được tính năng của PHP-FPM để cải thiện hiệu suất của trang web của mình.

PHP-FPM là gì?

PHP-FPM là một công cụ quản lý tiến trình FastCGI được sử dụng cho các ứng dụng web chạy PHP.

PHP-FPM có tính năng gì?

Các tính năng của PHP-FPM bao gồm quản lý cao cấp, khả năng tùy chỉnh, nhật ký stdout và stderr, khởi động lại khẩn cấp, hỗ trợ tăng tốc cho các trang web, chế độ ghi log chậm và thống kê cơ bản.

PHP-FPM có ưu điểm gì?

Ưu điểm của PHP-FPM bao gồm tính năng quản lý tiến trình cao cấp, khả năng tùy chỉnh, tăng tốc độ phản hồi cho các trang web và tính ổn định cao.

PHP-FPM có nhược điểm gì?

Nhược điểm của PHP-FPM bao gồm việc thiết lập cấu hình khó khăn và đòi hỏi kiến thức kỹ thuật cao, hiệu suất có thể bị giảm nếu sử dụng không đúng cách hoặc nếu máy chủ web không được cấu hình tối ưu.

Làm thế nào để sử dụng PHP-FPM hiệu quả?

Để sử dụng PHP-FPM hiệu quả, người dùng cần phải có kiến thức kỹ thuật và hiểu rõ cách sử dụng công cụ này. Ngoài ra, để tối ưu hóa hiệu suất của PHP-FPM, người dùng cần phải cấu hình máy chủ web theo các hướng dẫn chi tiết từ PHP-FPM hoặc các trang web khác.