Hàm parse_str() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm parse_str() PHP là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này được sử dụng để phân tích một chuỗi thành các biến. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về hàm parse_str() PHP, bao gồm cách sử dụng và ưu nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm parse_str() PHP

Hàm parse_str() PHP được sử dụng để phân tích một chuỗi có định dạng xác định và lưu trữ các biến được tìm thấy trong chuỗi đó vào một mảng. Cú pháp của hàm parse_str() PHP như sau:

void parse_str ( string $string , array &$result )

Trong đó:

 • $string: Chuỗi cần phân tích.
 • $result: Một mảng để lưu trữ kết quả.

Hàm parse_str() PHP được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi có định dạng xác định thành các biến mà chúng ta có thể sử dụng trong mã của mình. Khi chúng ta cung cấp một chuỗi cho hàm parse_str(), nó sẽ xác định các biến có trong chuỗi đó và lưu trữ chúng trong một mảng.

Cách triển khai hàm parse_str() PHP

Hàm parse_str() trong PHP được sử dụng để phân tích một chuỗi thành các biến. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function parse_str($str, &$result = null) {
 if ($result === null) {
  $result = [];
 }

 $pairs = explode("&", $str);
 foreach ($pairs as $pair) {
  list($name, $value) = explode("=", $pair);
  $result[$name] = urldecode($value);
 }

 return $result;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm phân tích chuỗi str thành các cặp tên-giá trị.
 • Hàm sử dụng hàm urldecode() để giải mã các giá trị đã được mã hóa URL.
 • Hàm lưu trữ các cặp tên-giá trị vào mảng result.
 • Hàm trả về mảng result.

Ví dụ:

$str = "name=John&age=25";
$result = parse_str($str);

echo $result["name"]; // Output: John
echo $result["age"]; // Output: 25

Hàm parse_str() có thể được sử dụng để phân tích các chuỗi truy vấn URL. Ví dụ:

$url = "https://example.com/?name=John&age=25";
$result = parse_str(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));

echo $result["name"]; // Output: John
echo $result["age"]; // Output: 25

Lưu ý: Hàm parse_str() chỉ phân tích các chuỗi có định dạng đúng. Nếu chuỗi không có định dạng đúng, thì hàm sẽ không phân tích được.

Hướng dẫn sử dụng hàm parse_str() PHP

Để sử dụng hàm parse_str() PHP, chúng ta cần chỉ định chuỗi cần phân tích và một mảng để lưu trữ kết quả. Sau khi hàm được thực thi, các biến được tìm thấy trong chuỗi sẽ được lưu trữ trong mảng đã cho.

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng hàm parse_str():

<?php
$query = "name=John+Doe&age=35";
parse_str($query, $result);
echo $result['name']; // John Doe
echo $result['age']; // 35
?>

Trong ví dụ này, chúng ta khai báo một chuỗi name=John+Doe&age=35 và gọi hàm parse_str() với chuỗi này và một mảng $result để lưu trữ kết quả. Sau đó, chúng ta truy cập các phần tử của mảng $result để hiển thị giá trị của các biến.

Ưu và nhược điểm của hàm parse_str() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm parse_str() là một công cụ mạnh để xử lý các chuỗi có định dạng xác định.
 • Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức khi cần phân tích các chuỗi có định dạng nhất định.

Nhược điểm:

 • Hàm parse_str() khó sử dụng đối với các chuỗi không định dạng xác định.
 • Nó chỉ trả về các biến được lưu trữ trong mảng, nên chúng ta phải kiểm tra kỹ trước khi sử dụng chúng để tránh lỗi.

Lời khuyên về hàm parse_str() PHP

Với ưu điểm của mình, hàm parse_str() là một công cụ hữu ích cho việc xử lý các chuỗi có định dạng xác định. Tuy nhiên, để sử dụng thành công hàm này, chúng ta cần kiểm tra kỹ các kết quả trước khi sử dụng để tránh các lỗi không mong muốn. Đồng thời, chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng hàm này với các chuỗi không định dạng xác định để tránh gây ra các vấn đề khó khăn trong quá trình phân tích.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hàm parse_str() PHP, từ khái niệm, cách sử dụng, ưu nhược điểm cho đến lời khuyên và câu hỏi thường gặp. Hàm parse_str() là một công cụ hữu ích trong việc xử lý các chuỗi có định dạng xác định, tuy nhiên chúng ta cần kiểm tra kỹ các kết quả trước khi sử dụng để tránh các lỗi không mong muốn.Nếu bạn đang làm việc với các chuỗi phức tạp hoặc các ứng dụng lớn, hãy xem xét sử dụng các công cụ phân tích chuỗi mạnh hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm parse_str(). 

Hàm parse_str() PHP có thể sử dụng để phân tích các chuỗi không định dạng xác định hay không?

Không, hàm parse_str() chỉ hoạt động tốt trên các chuỗi có định dạng xác định.

Có thể sử dụng hàm parse_str() để phân tích các biến được truyền qua URL không?

Có, chúng ta có thể sử dụng hàm parse_str() để phân tích các biến được truyền qua URL.

Hàm parse_str() PHP có thể phân tích được chuỗi JSON hay không?

Không, hàm parse_str() PHP chỉ có thể phân tích các chuỗi có định dạng xác định và không thể phân tích được chuỗi JSON.

Làm thế nào để kiểm tra xem hàm parse_str() đã trả về kết quả đúng hay không?

Chúng ta có thể kiểm tra kết quả trả về bằng cách sử dụng hàm var_dump() hoặc print_r() để hiển thị các biến trong mảng.

Nên sử dụng hàm parse_str() cho các ứng dụng lớn hay không?

Không, hàm parse_str() nên được sử dụng cho các ứng dụng nhỏ hoặc phân tích chuỗi đơn giản. Đối với các ứng dụng lớn và phức tạp, chúng ta nên sử dụng các công cụ phân tích chuỗi mạnh hơn.