Hàm substr_count() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm substr_count() PHP là một hàm tích hợp sẵn của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho. Hàm substr_count() là một hàm phân biệt chữ hoa và thường, điều này có nghĩa là nó xem các chữ cái in hoa và in thường khác nhau. Ví dụ: Chuỗi con “cha” không tồn tại trong chuỗi CHaru.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm substr_count() PHP

Hàm substr_count() là một hàm tích hợp sẵn của PHP, nó được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xử lý các chuỗi trong các ứng dụng web. Bất kỳ ai có kiến thức về PHP đều có thể sử dụng hàm substr_count() để tính toán số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho.

Hàm substr_count() PHP Là gì

Hàm substr_count() PHP là một hàm đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho. Nó là một hàm phân biệt chữ hoa và thường, điều này có nghĩa là nó xem các chữ cái in hoa và in thường khác nhau. Hàm substr_count() PHP cung cấp tính năng tính toán số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho. Nó cũng cung cấp một tùy chọn để tìm kiếm một chuỗi con trong một phạm vi chỉ mục đã cho.

Hướng dẫn Hàm substr_count() PHP

Hàm substr_count() PHP có cú pháp như sau, nó chấp nhận bốn tham số, hai chuỗi và hai giá trị kiểu số nguyên.

substr_count($string, $substring, $start, $length)
 • $string (bắt buộc): Tham số $string là chuỗi chính để đếm số lần xuất hiện của chuỗi con.
 • $substring (bắt buộc): Giá trị được truyền vào tham số này được tìm kiếm trong tham số $string và trả về số lần xuất hiện của chuỗi con.
 • $start (không bắt buộc): Tham số này bao gồm một giá trị số nguyên. Nó chỉ định từ đâu bắt đầu đếm. Nếu giá trị được truyền vào tham số này là âm thì nó sẽ bắt đầu đếm từ cuối chuỗi.
 • $length (không bắt buộc): Tham số này là tùy chọn và phụ thuộc vào tham số $start. Hàm substr_count() sẽ tạo ra một cảnh báo nếu $start và $length cùng với nhau ($start + $length) lớn hơn độ dài của $string. Độ dài âm luôn đếm từ cuối chuỗi.

Hàm substr_count() PHP trả về một giá trị số nguyên, có nghĩa là nó trả về số lần xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi chính.

Cách triển khai hàm substr_count() PHP

Hàm substr_count() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn đếm số lần một chuỗi xuất hiện trong một chuỗi khác. Hàm này lấy ba giá trị làm đầu vào và trả về một số nguyên. Số này sẽ là số lần chuỗi needle xuất hiện trong chuỗi haystack.

Cú pháp của hàm substr_count() PHP như sau:

substr_count(string $haystack, string $needle, int $offset = 0, bool $case_insensitive = false)

Trong đó:

 • haystack là chuỗi cần đếm chuỗi needle.
 • needle là chuỗi cần đếm số lần xuất hiện trong haystack.
 • offset là vị trí bắt đầu của chuỗi cần đếm trong haystack. Giá trị mặc định là 0.
 • case_insensitive là một giá trị boolean chỉ định xem đếm có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Giá trị mặc định là false, có nghĩa là đếm sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ:

$haystack = "This is a string.";
$needle = "is";

$result = substr_count($haystack, $needle);

echo $result; // 2

Kết quả:

2

Trong ví dụ này, hàm substr_count() PHP đã đếm số lần chuỗi “is” xuất hiện trong chuỗi haystack. Chuỗi “is” xuất hiện hai lần trong haystack, một lần ở vị trí 5 và một lần ở vị trí 9. Vì vậy, hàm substr_count() trả về giá trị 2.

Hàm substr_count() là một hàm hữu ích để đếm số lần một chuỗi xuất hiện trong một chuỗi khác. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác, hoặc phân tích văn bản.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm substr_count():

 • Đếm số lần một chuỗi xuất hiện trong một chuỗi:
$haystack = "This is a string.";
$needle = "is";

$result = substr_count($haystack, $needle);

echo $result; // 2

Kết quả:

2
 • Đếm số lần một chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường xuất hiện trong một chuỗi khác:
$haystack = "This is a string.";
$needle = "Is";

$result = substr_count($haystack, $needle, true);

echo $result; // 0

Kết quả:

0

Ưu và Nhược điểm Hàm substr_count() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm substr_count() PHP là một công cụ hữu ích để xử lý các chuỗi trong các ứng dụng web.
 • Nó cho phép tính toán số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho, cung cấp tính năng tìm kiếm chuỗi con trong một phạm vi chỉ mục cụ thể và hỗ trợ các phiên bản PHP 4 và mới hơn.

Nhược điểm:

 • Hàm substr_count() PHP là một hàm phân biệt chữ hoa và thường, điều này có thể dẫn đến việc trả về kết quả không chính xác nếu không được sử dụng đúng cách.
 • Nó không tính toán số lần xuất hiện của những chuỗi con chồng lên nhau.

Lời khuyên Hàm substr_count() PHP

Khi sử dụng hàm substr_count() PHP, bạn nên luôn kiểm tra các chuỗi đầu vào để đảm bảo rằng chúng không bị sai lệch hoặc không hợp lệ. Bạn nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của PHP để hiểu rõ về cách sử dụng hàm substr_count() và những quy tắc liên quan đến nó. Để tránh các vấn đề với hàm substr_count(), bạn nên tự kiểm tra mã của mình và sử dụng các công cụ kiểm tra mã để giảm thiểu các lỗi.

Tổng kết

Hàm substr_count() PHP là một công cụ hữu ích để xử lý các chuỗi trong các ứng dụng web. Nó cung cấp tính năng tính toán số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho. Bất kỳ ai có kiến thức về PHP đều có thể sử dụng hàm substr_count() để tính toán số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho.

Tuy nhiên, bạn cần luôn kiểm tra các chuỗi đầu vào để đảm bảo rằng chúng không bị sai lệch hoặc không hợp lệ và sử dụng đúng cách để tránh các vấn đề với hàm substr_count().Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hàm substr_count() PHP.

Chúng ta đã đi sâu vào các khía cạnh của hàm này, từ cách sử dụng đến ưu và nhược điểm, lời khuyên và câu hỏi thường gặp. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm substr_count() để xử lý chuỗi trong các ứng dụng web của mình. 

Hàm substr_count() PHP trả lại kiểu dữ liệu gì?

Hàm substr_count() trả về một giá trị số nguyên.

Hàm substr_count() là gì?

Hàm substr_count() là một hàm tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho.

Hàm substr_count() có cách sử dụng như thế nào?

Hàm substr_count() PHP sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho.

Hàm substr_count() là tùy chọn hay bắt buộc?

Tham số $string và $substring trong hàm substr_count() là bắt buộc. Các tham số $start và $length là tùy chọn.

Hàm substr_count() hỗ trợ phiên bản PHP nào?

Hàm substr_count() hỗ trợ các phiên bản PHP 4 và mới hơn.