Hàm stripos() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm stripos() là một trong những hàm được định nghĩa sẵn của PHP. Nó được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi bên trong một chuỗi khác. Hàm này không phân biệt chữ hoa và chữ thường, đồng thời cũng được bảo đảm an toàn nhị phân.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm stripos() PHP

Hàm stripos() PHP là một công cụ hữu ích giúp bạn tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác. Việc sử dụng hàm này sẽ giúp cho việc xử lý chuỗi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Hàm stripos() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn của PHP, được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác. Điều đặc biệt của hàm này là nó hoàn toàn không phân biệt chữ hoa và chữ thường, đồng thời cũng được bảo đảm an toàn nhị phân.

Hướng dẫn Hàm stripos() PHP

Cú pháp sử dụng hàm stripos() PHP như sau:

int stripos ( string $string , string $find [, int $start = 0 ] )

Trong đó:

 • string là chuỗi cần tìm kiếm.
 • find là chuỗi cần tìm.
 • start là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có giá trị mặc định là 0.

Một điểm đặc biệt của hàm stripos() PHP là nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này có nghĩa là khi tìm kiếm chuỗi, hàm này sẽ bỏ qua sự khác biệt về chữ hoa và chữ thường.

Hơn nữa, hàm stripos() cũng được bảo đảm an toàn nhị phân. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm chuỗi sẽ được thực hiện trên toàn bộ byte của chuỗi, không phụ thuộc vào bất kỳ loại mã hóa hay bảng mã nào.

Cú pháp:

Cú pháp sử dụng hàm stripos() PHP như sau:

int stripos ( string $string , string $find [, int $start = 0 ] )

Ví dụ 1:

<?php

$string = "This is an example string";
$find = "example";

echo stripos($string, $find);

?>

Output: 0

Ví dụ 2:

<?php

$string = "PHP là ngôn ngữ lập trình yêu thích của tôi";
$find = "php";

echo "Before stripos() function: ".$string."<br>";
echo "After using stripos(): ".stripos($string, $find)."<br>";

?>

Output:

Before stripos() function: PHP là ngôn ngữ lập trình yêu thích của tôi
After using stripos(): 1

Note: Khi chuỗi bắt đầu với chữ “PHP” có một khoảng trắng trước đó, do đó hàm ‘stripos()’ được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của “php” trong chuỗi.

Cách triển khai hàm stripos() PHP

Hàm stripos() PHP được sử dụng để tìm vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm này trả về một số nguyên là vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi trong chuỗi khác, hoặc false nếu chuỗi không được tìm thấy.

Hàm stripos() có ba đối số:

 • haystack: Chuỗi cần được tìm kiếm.
 • needle: Chuỗi cần được tìm thấy.
 • offset: Vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi.

Ví dụ:

$haystack = "Hello World";
$needle = "World";

// Tìm vị trí của chuỗi "World" trong chuỗi "Hello World"
$position = stripos($haystack, $needle);

// In ra kết quả
echo $position;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

6

Điều này có nghĩa là chuỗi “World” được tìm thấy ở vị trí thứ 6 trong chuỗi “Hello World”.

Hàm stripos() là một hàm binary-safe, nghĩa là nó có thể tìm kiếm các chuỗi bất kể chúng được lưu trữ theo cách nào.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm stripos():

// Tìm vị trí của chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường
stripos("Hello World", "world"); // 6

// Tìm vị trí của chuỗi, bắt đầu từ vị trí thứ 2
stripos("Hello World", "World", 2); // 6

// Tìm vị trí của chuỗi, nhưng không phân biệt chữ hoa chữ thường, bắt đầu từ vị trí thứ 2
stripos("Hello World", "world", 2); // 6

Để tìm vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác, không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm stripos().

Ưu và Nhược Ưu và Nhược điểm Hàm stripos() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm stripos() PHP giúp bạn tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.
 • Hàm này không phân biệt chữ hoa và chữ thường, giúp cho việc tìm kiếm chuỗi trở nên dễ dàng hơn.
 • Hàm stripos() cũng được bảo đảm an toàn nhị phân, việc tìm kiếm chuỗi sẽ được thực hiện trên toàn bộ byte của chuỗi.

Nhược điểm:

 • Hàm stripos() chỉ tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác, không thể tìm kiếm tất cả các vị trí xuất hiện của chuỗi đó.
 • Việc tìm kiếm chuỗi có thể gây ra lỗi nếu không được nhập vào đúng cách.

Lời khuyên Hàm stripos() PHP

Khi sử dụng hàm stripos() PHP, bạn nên chắc chắn rằng các giá trị đầu vào đã được nhập đúng cách và kiểm tra kỹ về tính hợp lệ của chuỗi trước khi tìm kiếm.

Ngoài ra, nếu bạn cần tìm tất cả các vị trí xuất hiện của chuỗi trong một chuỗi khác, bạn có thể sử dụng hàm strpos() kết hợp với vòng lặp để tìm kiếm.

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn tổng quan về Hàm stripos() PHP, cáchthức sử dụng, các ví dụ và ưu nhược điểm của hàm này. Chúng tôi cũng đã đưa ra một số lời khuyên và câu hỏi thường gặp để giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của Hàm stripos() trong PHP. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​phản hồi nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi! 

Hàm stripos() PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?

Không, hàm stripos() trong PHP không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Hàm stripos() trong PHP có an toàn nhị phân không?

Có, hàm stripos() trong PHP được bảo đảm an toàn nhị phân.

Hàm stripos() PHP chỉ tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác hay tìm tất cả các vị trí xuất hiện?

Hàm stripos() PHP chỉ tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

Làm thế nào để sử dụng hàm stripos() PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm stripos() trong PHP bằng cách sử dụng cú pháp sau: stripos(string $string, string $find [, int $start = 0]).

Khi nào nên sử dụng hàm stripos() trong PHP?

Hàm stripos() PHP nên được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.