Hàm Round() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình web, việc làm tròn một số có thể gặp phải nhiều lần. PHP có một hàm được tích hợp sẵn để giúp chúng ta xử lý công việc này, đó là hàm round() PHP. Hàm này cho phép làm tròn các giá trị số dấu phẩy động đến số lượng chữ số cụ thể.

Hàm round() PHP được sử dụng phổ biến trong việc xử lý tiền tệ, trong đó các phép tính phải được thực hiện với độ chính xác cao và không được làm tròn sai số.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm Round() PHP là gì?

Hàm round() PHP là hàm dùng để làm tròn giá trị số dấu phẩy động đến số lượng chữ số cụ thể. Hàm này có thể được sử dụng với 2 hoặc 3 tham số:

 • Tham số bắt buộc: giá trị cần làm tròn.
 • Tham số tùy chọn: số chữ số sau dấu phẩy cần làm tròn (mặc định là 0).
 • Tham số tùy chọn: kiểu làm tròn (mặc định là PHP_ROUND_HALF_UP).

Các giá trị kiểu làm tròn bao gồm:

 • PHP_ROUND_HALF_UP: Làm tròn lên khi phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5.
 • PHP_ROUND_HALF_DOWN: Làm tròn xuống nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5.
 • PHP_ROUND_HALF_EVEN: Làm tròn đến số chẵn gần nhất.
 • PHP_ROUND_HALF_ODD: Làm tròn đến số lẻ gần nhất.

Hướng dẫn Hàm Round() PHP

Để sử dụng hàm round() PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị cần làm tròn vào tham số đầu tiên và những tham số tùy chọn tiếp theo (nếu có).

Ví dụ:

$number = 3.96754;
$rounded_number = round($number, 2);
echo "Before using round() function: ".$number."<br>";
echo "After using round() function: ".$rounded_number;

Kết quả là:

Before using round() function: 3.96754
After using round() function: 3.97

Cách triển khai hàm Round() PHP

Hàm round() PHP được sử dụng để làm tròn một số. Hàm này trả về một số nguyên hoặc số thực được làm tròn đến một số số thập phân nhất định.

Hàm round() có hai tham số đầu vào là number và precision. Number là số cần làm tròn, precision là số số thập phân cần làm tròn đến.

Nếu precision là một số dương, hàm round() sẽ làm tròn number đến precision số thập phân. Nếu precision là một số âm, hàm round() PHP sẽ làm tròn number đến precision số chữ số phía trước dấu thập phân.

Ví dụ:

$number = 12.3456;
$precision = 2;

echo round($number, $precision); // 12.35

Kết quả:

12.35

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm round() để làm tròn số 12.3456 đến 2 số thập phân. Kết quả là 12.35.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm round() PHP để làm tròn số đến một số số chữ số phía trước dấu thập phân. Ví dụ:

$number = 12.3456;
$precision = -2;

echo round($number, $precision); // 12

Kết quả:

12

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm round() PHP để làm tròn số 12.3456 đến 2 số chữ số phía trước dấu thập phân. Kết quả là 12.

Cách triển khai thủ công hàm round() PHP khá phức tạp. Do đó, chúng ta nên sử dụng hàm round() có sẵn trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm Round() PHP

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng và tính toán.
 • Có thể truyền các tham số tùy chọn để kiểm soát cách làm tròn.

Nhược điểm

 • Không thể áp dụng cho các số lớn hoặc nhỏ quá mức.
 • Không xử lý được khi làm tròn các số phức tạp.

Lời khuyên Hàm Round() PHP

 • Khi sử dụng hàm round() PHP, hãy chắc chắn rằng bạn đã chỉ định số lượng chữ số cần làm tròn đúng với yêu cầu của ứng dụng của mình.
 • Cẩn thận với kiểu làm tròn, vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học về hàm round() PHP và cách sử dụng nó để làm tròn các giá trị số. Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng các tham số tùy chọn để kiểm soát cách làm tròn và ưu và nhược điểm của hàm round(). Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm round() PHP.

Hàm round() PHP có thể làm tròn số âm không?

Có, hàm round() có thể làm tròn số âm.

Tôi có thể sử dụng hàm round() với các số lớn hơn không không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm round() với các số lớn hơn không. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng số lượng chữ số cần làm tròn không vượt quá giới hạn cho phép.

Hàm round() PHP có thể được sử dụng để xử lý tiền tệ không?

Có, hàm round() được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý tiền tệ để đảm bảo tính chính xác.

Làm thế nào để làm tròn đến số lẻ gần nhất khi sử dụng hàm round()?

Bạn có thể sử dụng kiểu làm tròn PHP_ROUND_HALF_ODD để làm tròn đến số lẻ gần nhất.