Hàm require_once PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm require_once là một hàm được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình PHP để nạp một tệp vào mã của bạn. Nếu tệp đã được nạp trước đó, thì hàm này sẽ không thực hiện lại việc nạp tệp đó.

Hàm require_once giúp cho việc quản lý tệp trở nên dễ dàng hơn bởi vì bạn có thể chắc chắn rằng tệp chỉ được nạp một lần và không có sự trùng lặp giữa các tệp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm require_once PHP Là gì

Hàm require_once được sử dụng để nạp một tệp vào mã của bạn. Khi bạn sử dụng hàm này, PHP sẽ tìm kiếm tệp theo đường dẫn đã chỉ định và nạp nó vào mã.

Hàm require_once cũng có thể được sử dụng để nạp các tệp phụ thuộc vào nhau. Ví dụ, nếu tệp A cần sử dụng các chức năng từ tệp B, bạn có thể sử dụng hàm require_once để nạp tệp B vào tệp A.

Hướng dẫn Hàm require_once PHP

Để sử dụng hàm require_once, bạn cần chỉ định đường dẫn đến tệp mà bạn muốn nạp vào mã. Ví dụ:

require_once 'path/to/file.php';

Trong đó “path/to/file.php” là đường dẫn đến tệp mà bạn muốn nạp vào mã.

Nếu tệp đã được nạp trước đó, thì hàm require_once sẽ không thực hiện lại việc nạp tệp đó. Điều này đảm bảo rằng các chức năng và lớp được định nghĩa trong tệp chỉ được định nghĩa một lần và không có sự trùng lặp giữa các tệp.

Cách triển khai hàm require_once PHP

Hàm require_once() là một hàm PHP được sử dụng để nhúng mã PHP từ một tệp khác. Hàm này sẽ kiểm tra xem tệp đã được nhúng trước đó hay chưa, nếu đã được nhúng thì sẽ không nhúng lại.

Cú pháp

require_once(string $filename);

Đối số

 • $filename: Đường dẫn đến tệp cần nhúng.

Lưu ý

 • Nếu tệp không tồn tại, hàm require_once() sẽ gây ra lỗi fatal.
 • Nếu tệp không có quyền truy cập, hàm require_once() sẽ gây ra lỗi warning.

Ví dụ

// Tệp `functions.php`

function my_function() {
  echo 'Hello, world!';
}

// Tệp `main.php`

require_once('functions.php');

my_function();

Kết quả

Hello, world!

So sánh hàm require và require_once

Cả hàm requirerequire_once đều được sử dụng để nhúng mã PHP từ một tệp khác. Tuy nhiên, hàm require_once() có một điểm khác biệt quan trọng so với hàm require, đó là hàm require_once() sẽ kiểm tra xem tệp đã được nhúng trước đó hay chưa, nếu đã được nhúng thì sẽ không nhúng lại. Điều này giúp tránh việc nhúng mã PHP nhiều lần, có thể gây ra các lỗi không mong muốn.

Khi nào nên sử dụng hàm require_once?

Bạn nên sử dụng hàm require_once() khi bạn muốn nhúng mã PHP từ một tệp mà bạn không muốn nhúng lại nhiều lần. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm require_once() để nhúng các hàm PHP hoặc các thư viện PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm require_once PHP

Ưu điểm

 • Hàm require_once giúp quản lý tệp trở nên dễ dàng hơn bởi vì bạn có thể chắc chắn rằng tệp chỉ được nạp một lần và không có sự trùng lặp giữa các tệp.
 • Nếu có sự thay đổi trong tệp, bạn chỉ cần thay đổi tệp đó và không cần phải lo lắng về việc cập nhật mã của bạn vì tệp mới sẽ được nạp tự động khi chạy lại mã của bạn.

Nhược điểm

 • Hàm require_once có thể làm chậm quá trình thực thi của mã của bạn nếu bạn sử dụng nó để nạp các tệp lớn.
 • Nếu tệp bạn muốn nạp không tồn tại, hàm require_once sẽ tạo ra một lỗi và ngăn chặn việc thực thi tiếp.

Lời khuyên Hàm require_once PHP

 • Sử dụng hàm require_once để nạp các tệp đến mã của bạn.
 • Chỉ nạp các tệp cần thiết vào mã để giảm thiểu thời gian thực thi và bộ nhớ sử dụng.
 • Tận dụng khả năng tái sử dụng của hàm require_once để tránh sự trùng lặp trong code của bạn.

Kết luận

Hàm require_once là một công cụ hữu ích trong quản lý tệp và tránh sự trùng lặp trong mã PHP của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để nạp các tệp phụ thuộc vào nhau hoặc để quản lý việc nạp tệp trong mã của bạn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi sử dụng hàm này để tránh làm chậm quá trình thực thi của mã của bạn.Với bài viết này, chúng ta đã đi sâu vào hàm require_once trong PHP, tìm hiểu về cách sử dụng và các lợi ích của nó. Bạn cũng đã biết được những lời khuyên để sử dụng hàm này một cách hiệu quả nhất.

Việc sử dụng hàm require_once sẽ giúp cho việc quản lý tệp trở nên dễ dàng hơn và tránh sự trùng lặp trong mã của bạn. Hãy sử dụng hàm này một cách thông minh và hợp lý để giúp mã của bạn hoạt động tốt hơn. 

Hàm require_once có thể được sử dụng để nạp các tệp phụ thuộc vào nhau không?

Đúng, hàm require_once có thể được sử dụng để nạp các tệp phụ thuộc vào nhau trong mã của bạn.

Tại sao nên sử dụng hàm require_once thay vì hàm include?

Hàm require_once đảm bảo rằng tệp chỉ được nạp một lần và không có sự trùng lặp giữa các tệp, điều này giúp quản lý tệp trở nên dễ dàng hơn và tránh các lỗi không đáng có.

Thực sự cần thiết phải sử dụng hàm require_once trong mã PHP của bạn không?

Sử dụng hàm require_once là tốt để quản lý tệp và tránh sự trùng lặp. Tuy nhiên, nếu mã của bạn không có các tệp phụ thuộc vào nhau và không cần quản lý tệp, bạn có thể không cần sử dụng hàm này.

Hàm require_once có hoạt động trong các phiên bản PHP cũ không?

Đúng, hàm require_once đã có từ phiên bản PHP 4 và vẫn hoạt động trong các phiên bản mới hơn.

Hàm require_once có thể nạp tệp từ một URL không?

Hàm require_once không thể nạp tệp từ một URL. Nó chỉ có thể nạp các tệp từ một đường dẫn trên hệ thống tệp của bạn.