Hàm hypot() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm hypot() PHP được sử dụng để tính độ dài của cạnh huyền của một tam giác vuông. Hàm này trả về độ dài của cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh x và y. Hàm hypot() là một hàm toán học và rất hữu ích khi bạn cần tính toán các giá trị liên quan đến tam giác.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm hypot() PHP Là gì

Hypot() là một hàm toán học có sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để tính độ dài của cạnh huyền của một tam giác vuông. Để sử dụng hàm này, bạn cần chỉ định độ dài của hai cạnh x và y của tam giác vuông, và nó sẽ trả về độ dài của cạnh huyền.

Cú pháp: hypot () PHP trả về độ dài của cạnh huyền của một tam giác vuông có hai cạnh x và y.

Mô tả tham số:

 • Xác định độ dài của cạnh đầu tiên (bắt buộc)
 • Xác định độ dài của cạnh thứ hai (bắt buộc)

Hướng dẫn Hàm hypot() PHP

Để sử dụng hàm hypot() PHP, bạn cần truyền hai đối số vào trong nó. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm hypot() để tính độ dài của cạnh huyền của một tam giác vuông:

<?php
  $x = 3;
  $y = 4;
  $hypotenuse = hypot($x, $y);
  echo "Độ dài cạnh huyền là: " . $hypotenuse;
?>

Kết quả sẽ là: “Độ dài cạnh huyền là: 5”

Cách triển khai hàm hypot() PHP

Hàm hypot() PHP trả về chiều dài của đường chéo của một hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hoặc hình tam giác vuông. Hàm này có hai tham số:

 • x: Một cạnh của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hoặc hình tam giác vuông.
 • y: Một cạnh khác của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hoặc hình tam giác vuông.

Hàm hypot() trả về giá trị kiểu float.

Ví dụ:

$x = 3;
$y = 4;

echo hypot($x, $y); // 5

Trong ví dụ này, hàm hypot() PHP trả về 5 vì chiều dài đường chéo của hình chữ nhật với các cạnh dài 3 và 4 là 5.

Cách triển khai hàm hypot() PHP như sau:

function hypot($x, $y)
{
  return sqrt($x * $x + $y * $y);
}

Hàm này sử dụng hàm sqrt() để lấy căn bậc hai của tổng bình phương của hai cạnh của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hoặc hình tam giác vuông.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm hypot() tự triển khai:

$x = 3;
$y = 4;

echo hypot($x, $y); // 5

Kết quả tương tự như hàm hypot() được tích hợp sẵn trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm hypot() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm hypot() PHP rất hữu ích khi tính toán các giá trị liên quan đến tam giác.
 • Nó rất dễ sử dụng và chỉ yêu cầu hai đầu vào.

Nhược điểm:

 • Hàm hypot() chỉ có thể tính toán cho các tam giác vuông và không thể được sử dụng cho các tam giác bất kỳ.

Lời khuyên Hàm hypot() PHP

Khi sử dụng hàm hypot() PHP, hãy lưu ý rằng đầu vào của nó phải là hai số dương, vì nó sẽ không hoạt động với các giá trị âm. Hơn nữa, bạn cần chắc chắn rằng đầu vào của bạn là hai số thực, vì nếu không, hàm sẽ không trả về kết quả chính xác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm hypot() PHP – một hàm toán học được sử dụng để tính độ dài của cạnh huyền của một tam giác vuông. Chúng ta đã đề cập đến cú pháp, mô tả tham số, các ưu và nhược điểm của hàm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và cung cấp một số câu hỏi thường gặp. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm hypot() PHP và sử dụng nó một cách hiệu quả trong các chương trình PHP của mình.

1. Hàm hypot() PHP trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm hypot() trả về một giá trị số thực. Nó có thể là một số nguyên hoặc một số thập phân, tùy thuộc vào đầu vào của nó.

2. Tôi có thể sử dụng hàm hypot() để tính toán cho các tam giác bất kỳ hay không?

Không, hàm hypot() chỉ được sử dụng để tính toán độ dài cạnh huyền của các tam giác vuông.

3. Đầu vào của hàm hypot() PHP cần phải là số thực hay có thể là số nguyên không?

Đầu vào của hàm hypot() cần phải là hai số thực, nhưng nó cũng có thể xử lý các giá trị số nguyên.

4. Tôi có thể sử dụng hàm hypot() trong các chương trình PHP của mình không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm hypot() trong các chương trình PHP của mình để tính toán độ dài cạnh huyền của các tam giác vuông.

5. Hàm hypot() có sẵn trong tất cả các phiên bản của PHP không?

Hàm hypot() có sẵn trong các phiên bản PHP 4, PHP 5 và PHP 7.