Form Đăng Ký bằng PHP – PHP Registration Form

Form Đăng Ký bằng PHP là một công cụ hữu ích để thu thập thông tin từ người dùng. Nó giúp cho người dùng dễ dàng nhập liệu và gửi thông tin đến máy chủ. Các trường thông tin trong Form Đăng Ký có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Công nghệ PHP được sử dụng rộng rãi để xây dựng Form Đăng Ký vì nó là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ mạnh mẽ, linh động và có tính bảo mật cao. Với Form Đăng Ký bằng PHP, bạn có thể tự tạo các biểu mẫu đăng ký cho các trang web, ứng dụng di động, và các dịch vụ trực tuyến khác.

Form Đăng Ký bằng PHP Là gì ?

Form Đăng Ký bằng PHP là một trang web hoặc ứng dụng di động có chứa một mẫu đăng ký mà người dùng có thể nhập thông tin cá nhân của họ. Thông tin này sau đó được gửi đến máy chủ để xử lý. Form Đăng Ký bằng PHP cho phép bạn tạo các trường nhập liệu và kiểm soát các điều kiện đầu vào, như định dạng email hoặc số điện thoại.

Hướng dẫn Form Đăng Ký bằng PHP

Để tạo Form Đăng Ký bằng PHP, bạn cần có một máy chủ web chạy PHP và một trình duyệt web để thử nghiệm biểu mẫu của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để tạo một Form Đăng Ký đơn giản bằng PHP:

 1. Tạo một file mới với tên “register.php” trên máy chủ web của bạn.
 2. Thêm mã HTML để tạo Form Đăng Ký. Sử dụng thẻ <form> để tạo một biểu mẫu. Bao gồm các trường thông tin cần thiết để người dùng nhập thông tin.
 3. Thêm mã PHP để xử lý thông tin được gửi từ biểu mẫu. Sử dụng $_POST để thu thập các giá trị đầu vào từ biểu mẫu sau khi được gửi lên server.
 4. Kiểm tra và xác thực các giá trị đầu vào tại máy chủ web. Nếu thông tin hợp lệ, lưu lại vào cơ sở dữ liệu hoặc gửi email cho người dùng.
 5. Hiển thị thông báo lỗi hoặc thành công trên màn hình.

Cách tạo Form Đăng Ký bằng PHP

Để tạo Form Đăng Ký bằng PHP, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một trang HTML cho form đăng ký.
 2. Thêm các trường dữ liệu vào form đăng ký.
 3. Thêm mã PHP để xử lý dữ liệu từ form đăng ký.

Tạo trang HTML cho form đăng ký

Để tạo trang HTML cho form đăng ký, bạn có thể sử dụng các thẻ HTML sau:

 • <form>: Thẻ này xác định một form.
 • <input>: Thẻ này tạo một trường dữ liệu.
 • <button>: Thẻ này tạo một nút.

Dưới đây là một ví dụ về trang HTML cho form đăng ký:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Form Đăng Ký</title>
</head>
<body>
 <form action="register.php" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập">
  <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu">
  <input type="email" name="email" placeholder="Email">
  <button type="submit">Đăng ký</button>
 </form>
</body>
</html>

Thêm các trường dữ liệu vào form đăng ký

Bạn có thể thêm các trường dữ liệu vào form đăng ký bằng cách sử dụng thẻ <input>. Mỗi trường dữ liệu phải có một tên và một loại.

Dưới đây là một số trường dữ liệu phổ biến mà bạn có thể thêm vào form đăng ký:

 • Tên đăng nhập<input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập">
 • Mật khẩu<input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu">
 • Email<input type="email" name="email" placeholder="Email">
 • Tên đầy đủ<input type="text" name="fullname" placeholder="Tên đầy đủ">
 • Ngày sinh<input type="date" name="dob" placeholder="Ngày sinh">
 • Giới tính<input type="radio" name="gender" value="male"> Nam <input type="radio" name="gender" value="female"> Nữ
 • Địa chỉ<input type="text" name="address" placeholder="Địa chỉ">
 • Số điện thoại<input type="tel" name="phone" placeholder="Số điện thoại">

Thêm mã PHP để xử lý dữ liệu từ form đăng ký

Mã PHP để xử lý dữ liệu từ form đăng ký sẽ được đặt trong tệp register.php. Tệp này sẽ nhận dữ liệu từ form đăng ký và lưu trữ nó vào cơ sở dữ liệu.

Dưới đây là một ví dụ về mã PHP để xử lý dữ liệu từ form đăng ký:

<?php

// Kiểm tra nếu form được gửi
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

 // Nhận dữ liệu từ form
 $username = $_POST['username'];
 $password = $_POST['password'];
 $email = $_POST['email'];

 // Kiểm tra nếu dữ liệu hợp lệ
 if (empty($username) || empty($password) || empty($email)) {
  echo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.";
 } else {

  // Lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  // ...

  // Thông báo cho người dùng
  echo "Đăng ký thành công! Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ.";
 }
}

?>

Tổng kết

Để tạo Form Đăng Ký bằng PHP, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một trang HTML cho form đăng ký.
 2. Thêm các trường dữ liệu vào form đăng ký.
 3. Thêm mã PHP để xử lý dữ liệu từ form đăng ký.

Một số lưu ý khi tạo Form Đăng Ký bằng PHP:

 • Bạn nên sử dụng mã hóa MD5 hoặc SHA-256 để mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • Bạn nên kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào từ người dùng để tránh các cuộc tấn công

Ví dụ về PHP Registration Form

 • Form đăng ký đơn giản: Form này chỉ yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và email.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Form Đăng Ký</title>
</head>
<body>
 <form action="register.php" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập">
  <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu">
  <input type="email" name="email" placeholder="Email">
  <button type="submit">Đăng ký</button>
 </form>
</body>
</html>
<?php

// Kiểm tra nếu form được gửi
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

 // Nhận dữ liệu từ form
 $username = $_POST['username'];
 $password = $_POST['password'];
 $email = $_POST['email'];

 // Kiểm tra nếu dữ liệu hợp lệ
 if (empty($username) || empty($password) || empty($email)) {
  echo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.";
 } else {

  // Lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  // ...

  // Thông báo cho người dùng
  echo "Đăng ký thành công! Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ.";
 }
}

?>
 • Form đăng ký nâng cao: Form này yêu cầu người dùng nhập thêm thông tin như tên đầy đủ, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số điện thoại.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Form Đăng Ký</title>
</head>
<body>
 <form action="register.php" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập">
  <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu">
  <input type="email" name="email" placeholder="Email">
  <input type="text" name="fullname" placeholder="Tên đầy đủ">
  <input type="date" name="dob" placeholder="Ngày sinh">
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Nam
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Nữ
  <input type="text" name="address" placeholder="Địa chỉ">
  <input type="tel" name="phone" placeholder="Số điện thoại">
  <button type="submit">Đăng ký</button>
 </form>
</body>
</html>

PHP

<?php

// Kiểm tra nếu form được gửi
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

 // Nhận dữ liệu từ form
 $username = $_POST['username'];
 $password = $_POST['password'];
 $email = $_POST['email'];
 $fullname = $_POST['fullname'];
 $dob = $_POST['dob'];
 $gender = $_POST['gender'];
 $address = $_POST['address'];
 $phone = $_POST['phone'];

 // Kiểm tra nếu dữ liệu hợp lệ
 if (empty($username) || empty($password) || empty($email)) {
  echo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.";
 } else {

  // Lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  // ...

  // Thông báo cho người dùng
  echo "Đăng ký thành công! Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ.";
 }
}

?>

Lời khuyên Form Đăng Ký bằng PHP

Khi xây dựng một Form Đăng Ký bằng PHP, có một số lời khuyên quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

 1. Bảo vệ thông tin người dùng: Hãy đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ an toàn. Sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu và xác thực đầu vào để giảm thiểu rủi ro.
 2. Kiểm tra và xác thực đầu vào: Đảm bảo rằng bạn kiểm tra và xác thực đầu vào từ người dùng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được nhập vào Form Đăng Ký.
 3. Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: Khi người dùng nhập sai hoặc bỏ trống các trường thông tin, hãy hiển thị thông báo lỗi rõ ràng để họ có thể sửa chữa và hoàn tất Form Đăng Ký một cách dễ dàng.
 4. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Tạo ra một giao diện hấp dẫn và thân thiện để thu hút người dùng điền thông tin vào biểu mẫu. Đồng thời, xử lý dữ liệu nhanh chóng và cung cấp thông báo thành công sau khi người dùng hoàn thành Form Đăng Ký.
 5. Kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu: Trước khi lưu thông tin từ Form Đăng Ký vào cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng dữ liệu đã được kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của nó. Ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL injection hoặc Cross-Site Scripting (XSS).

Kết luận

Form Đăng Ký bằng PHP là một công cụ mạnh mẽ để thu thập thông tin từ người dùng một cách linh hoạt và an toàn. Với khả năng tùy chỉnh và tính bảo mật cao, việc sử dụng Form Đăng Ký bằng PHP giúp bạn xây dựng các ứng dụng web đáng tin cậy và hấp dẫn.

Tại sao tôi nên sử dụng Form Đăng Ký bằng PHP?

Việc sử dụng Form Đăng Ký bằng PHP giúp bạn thu thập thông tin từ người dùng một cách dễ dàng và linh hoạt. Nó cho phép bạn tạo biểu mẫu tùy chỉnh và kiểm soát đầu vào từ người dùng, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân.

Làm thế nào để xác thực đầu vào trong Form Đăng Ký bằng PHP?

Bạn có thể xác thực đầu vào trong Form Đăng Ký bằng PHP bằng cách sử dụng các hàm kiểm tra như filter_var() và preg_match(). Sử dụng chúng để kiểm tra định dạng email, số điện thoại, mật khẩu và các trường thông tin khác.

Làm thế nào để bảo vệ Form Đăng Ký bằng PHP khỏi tấn công?

Để bảo vệ Form Đăng Ký bằng PHP khỏi tấn công, hãy sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, sử dụng câu lệnh Prepared Statements cho truy vấn SQL, và áp dụng các phương pháp ngăn chặn tấn công như Cross-Site Scripting (XSS) hay SQL Injection.

Làm thế nào để xử lý lỗi trong Form Đăng Ký bằng PHP?

Khi gặp lỗi trong Form Đăng Ký, bạn có thể hiển thị thông báo lỗi trực tiếp trên màn hình cho người dùng hoặc sử dụng hệ thống thông báo trong PHP để thông báo cho người dùng về các lỗi xảy ra.

Có thể tùy chỉnh giao diện của Form Đăng Ký bằng PHP không?

Có, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của Form Đăng Ký bằng PHP bằng cách sử dụng CSS để tạo giao diện hấp dẫn cho biểu mẫu và các phần tử trong nó. Bạn có thể tạo các lớp, id và áp dụng các kiểu CSS để điều chỉnh vị trí, màu sắc, kích thước và kiểu chữ của các thành phần.