Tạo Form trong PHP kèm ví dụ chi tiết

Tạo form trong PHP là một kỹ năng cơ bản mà mọi lập trình viên web cần biết. Form liên hệ hay form web trong PHP là một công cụ quan trọng để tương tác và liên lạc với khách truy cập của trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về tạo form trong PHP, những ưu điểm và nhược điểm của nó cùng với một số lời khuyên và câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Tạo Form Trong PHP

Tạo form trong PHP cho phép người dùng nhập thông tin và sau đó gửi thông tin đó đến máy chủ. Sau đó, máy chủ xử lý thông tin và gửi nó đến email hoặc lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Tạo form trong PHP giúp chúng ta thu thập thông tin từ khách hàng và phản hồi lại họ một cách hiệu quả.

Bằng cách tạo form trong PHP, bạn có thể tạo các loại form khác nhau như form liên hệ, form đăng ký, form đăng nhập và nhiều hơn nữa. Công nghệ PHP cho phép tùy chỉnh và tăng tính linh hoạt cho form của bạn.

Tạo Form Trong PHP Là Gì ?

Tạo form trong PHP là quy trình tạo một trang web với nhiều lựa chọn để người dùng nhập thông tin và sau đó gửi thông tin đó đến máy chủ để xử lý. Form liên hệ hay web form trong PHP cho phép khách hàng tương tác và liên lạc với bạn một cách dễ dàng.

Khi khách hàng điền thông tin vào form, thông tin đó được gửi đến máy chủ qua HTTP POST hoặc GET request. Sau đó, PHP xử lý thông tin được gửi và gửi nó đến email hoặc lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Công nghệ PHP giúp tạo ra các form linh hoạt và tùy chỉnh.

Hướng Dẫn Tạo Form Trong PHP

Để tạo form trong PHP, bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML và PHP. Bạn sẽ sử dụng HTML để thiết kế form của mình và sử dụng PHP để xử lý thông tin được gửi đến từ form. Dưới đây là các bước cơ bản để tạo form liên hệ trong PHP:

 1. Thiết kế form của bạn bằng HTML
 2. Tạo một file PHP để xử lý thông tin của form
 3. Sử dụng $_POST hoặc $_GET để nhận thông tin được gửi từ form
 4. Sử dụng PHP để xử lý thông tin và gửi nó đến email hoặc lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

Dưới đây là ví dụ về tạo form trong PHP:

<form action="submit.php" method="post">
 <label for="name">Tên của bạn:</label>
 <input type="text" id="name" name="user_name">

 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="user_email">

 <label for="subject">Chủ đề:</label>
 <input type="text" id="subject" name="email_subject">

 <label for="message">Nội dung tin nhắn:</label>
 <textarea id="message" name="message"></textarea>

 <input type="submit" value="Gửi">
</form>

Cách tạo Form Liên Hệ trong PHP

Để tạo Form Liên Hệ trong PHP, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một trang HTML cho form liên hệ.
 2. Thêm các trường dữ liệu vào form liên hệ.
 3. Thêm mã PHP để xử lý dữ liệu từ form liên hệ.

Tạo trang HTML cho form liên hệ

Để tạo trang HTML cho form liên hệ, bạn có thể sử dụng các thẻ HTML sau:

 • <form>: Thẻ này xác định một form.
 • <input>: Thẻ này tạo một trường dữ liệu.
 • <button>: Thẻ này tạo một nút.

Dưới đây là một ví dụ về trang HTML cho form liên hệ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Form Liên Hệ</title>
</head>
<body>
 <form action="contact.php" method="post">
  <input type="text" name="name" placeholder="Tên">
  <input type="email" name="email" placeholder="Email">
  <input type="text" name="subject" placeholder="Tiêu đề">
  <input type="text" name="message" placeholder="Thông điệp">
  <button type="submit">Gửi</button>
 </form>
</body>
</html>

Thêm các trường dữ liệu vào form liên hệ

Bạn có thể thêm các trường dữ liệu vào form liên hệ bằng cách sử dụng thẻ <input>. Mỗi trường dữ liệu phải có một tên và một loại.

Dưới đây là một số trường dữ liệu phổ biến mà bạn có thể thêm vào form liên hệ:

 • Tên<input type="text" name="name" placeholder="Tên">
 • Email<input type="email" name="email" placeholder="Email">
 • Tiêu đề<input type="text" name="subject" placeholder="Tiêu đề">
 • Thông điệp<input type="text" name="message" placeholder="Thông điệp">

Thêm mã PHP để xử lý dữ liệu từ form liên hệ

Mã PHP để xử lý dữ liệu từ form liên hệ sẽ được đặt trong tệp contact.php. Tệp này sẽ nhận dữ liệu từ form liên hệ và lưu trữ nó vào cơ sở dữ liệu hoặc gửi email cho bạn.

Dưới đây là một ví dụ về mã PHP để xử lý dữ liệu từ form liên hệ:

<?php

// Kiểm tra nếu form được gửi
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

 // Nhận dữ liệu từ form
 $name = $_POST['name'];
 $email = $_POST['email'];
 $subject = $_POST['subject'];
 $message = $_POST['message'];

 // Lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
 // ...

 // Gửi email cho bạn
 // ...

 // Thông báo cho người dùng
 echo "Cảm ơn bạn đã liên hệ! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm.";
}

?>

Ưu và Nhược Điểm Tạo Form Trong PHP

Ưu điểm

 • Dễ dàng để thêm vào một trang web và tạo sự tương tác giữa khách hàng và chủ sở hữu trang web.
 • Có thể tùy chỉnh các lựa chọn và tính năng của form để phù hợp với nhu cầu của mỗi trang web.
 • Có thể xử lý thông tin được gửi đến từ khách hàng và phản hồi lại cho họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nhược điểm

 • Form trong PHP có thể bị tấn công bởi các kẻ tấn công, do đó bạn cần phải thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công này.
 • Một số khách hàng có thể không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của họ thông qua việc điền vào form.

Lời Khuyên Tạo Form Trong PHP

Để tạo form trong PHP hiệu quả, bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Sử dụng CSS để thiết kế form của bạn sao cho nó trông chuyên nghiệp và hấp dẫn.
 • Thêm captcha để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bot và bảo vệ thông tin của khách hàng.
 • Kiểm tra thông tin nhập vào trước khi xử lý nó. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin được gửi đến là hợp lệ và an toàn.
 • Đảm bảo rằng form của bạn tương thích với mọi loại trình duyệt và thiết bị.

Kết Luận

Tạo form trong PHP là một kỹ năng quan trọng mà mọi lập trình viên web cần biết. Form liên hệ hay form web trong PHP là công cụ quan trọng để tương tác và liên lạc với khách truy cập của trang web. Bằng cách tạo form trong PHP, bạn có thể thu thập thông tin từ khách hàng và phản hồi lại cho họ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải đảm bảo rằng form của bạn được thiết kế tốt và được bảo vệđể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bot và đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn. Với các lời khuyên và câu hỏi thường gặp được cung cấp trong bài viết này, hy vọng bạn có thể tạo form trong PHP một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của khách hàng của mình. 

Tại sao tôi cần tạo form trong PHP?

Tạo form trong PHP giúp tạo sự tương tác giữa khách hàng và chủ sở hữu trang web, thu thập thông tin từ khách hàng và phản hồi lại cho họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Làm thế nào để tạo form trong PHP?

Để tạo form trong PHP, bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML và PHP. Bạn sẽ sử dụng HTML để thiết kế form của mình và sử dụng PHP để xử lý thông tin được gửi đến từ form.

Có những loại form nào có thể tạo trong PHP?

Bạn có thể tạo các loại form khác nhau như form liên hệ, form đăng ký, form đăng nhập và nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để bảo vệ form trong PHP khỏi các cuộc tấn công?

Bạn có thể thêm captcha hoặc thực hiện các biện pháp bảo mật khác để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bot và bảo vệ thông tin của khách hàng.

Tôi có cần kiến thức về lập trình để tạo form trong PHP?

Để tạo form trong PHP hiệu quả, bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML và PHP.