PHP Subtracting Two Numbers – Trừ hai số trong PHP

PHP Subtraction là một phương pháp được sử dụng để trừ hai số trong ngôn ngữ lập trình PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổng quan của PHP Subtracting Two Numbers là gì, các phương pháp thực hiện, ưu điểm và nhược điểm cũng như các lời khuyên và câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Subtracting Two Numbers là gì

Subtraction là phép tính toán giữa hai số, lấy số trừ đi số bị trừ để có kết quả. Trong PHP, chúng ta cũng có thể sử dụng phép tính trừ để tính toán. Với phép tính này, chúng ta có thể trừ hai số để thu được kết quả cần thiết.

Có ba phương pháp để trừ hai số trong PHP: Subtraction in Simple Code in PHP, Subtraction in form in PHP và Subtraction without using arithmetic operator (+).

Hướng dẫn PHP Subtracting Two Numbers

Để thực hiện phép tính trừ hai số trong PHP, chúng ta có thể sử dụng các cách sau đây:

 1. Sử dụng phép tính trừ (-): Chúng ta có thể trừ hai số bằng cách sử dụng toán tử trừ (-) để lấy số trừ đi số bị trừ.
 2. Sử dụng biểu mẫu: Chúng ta có thể sử dụng biểu mẫu để nhập vào hai số và tính toán để thu được kết quả.
 3. Sử dụng biểu mẫu không sử dụng toán tử trừ (-): Chúng ta có thể sử dụng toán tử “phép cộng” (+) để thực hiện phép tính trừ.

Subtraction in Simple Code

Phương pháp đầu tiên để trừ hai số trong PHP là sử dụng mã đơn giản. Ví dụ sau đây cho thấy cách trừ hai số 30 và 15:

$number1 = 30;
$number2 = 15;
$subtraction = $number1 - $number2;
echo "Subtraction of ".$number1." and ".$number2." is ".$subtraction;

Kết quả sẽ là:

Subtraction of 30 and 15 is 15

Subtraction in Form

Phương pháp tiếp theo để trừ hai số trong PHP là sử dụng biểu mẫu. Chúng ta có thể nhập vào hai số và tính toán để thu được kết quả. Ví dụ sau đây cho thấy cách trừ hai số ở hình thức này:

<form method="post">
  Number 1: <input type="number" name="num1"><br>
  Number 2: <input type="number" name="num2"><br>
  <input type="submit" name="subtract" value="Subtract">
</form>

<?php
if(isset($_POST['subtract'])){
  $number1 = $_POST['num1'];
  $number2 = $_POST['num2'];
  $subtraction = $number1 - $number2;
  echo "Subtraction of ".$number1." and ".$number2." is ".$subtraction;
}
?>

Khi chạy, chúng ta sẽ có biểu mẫu để nhập vào hai số và kết quả sẽ hiển thị như sau:

Subtraction of 20 and 10 is 10

Subtraction in Form without (-) Operator

Phương pháp cuối cùng để trừ hai số trong PHP là sử dụng biểu mẫu nhưng không sử dụng toán tử trừ (-). Chúng ta có thể sử dụng toán tử “phép cộng” (+) để tính toán. Ví dụ sau đây cho thấy cách trừ hai số ở hình thức này:

<form method="post">
  Number 1: <input type="number" name="num1"><br>
  Number 2: <input type="number" name="num2"><br>
  <input type="submit" name="subtract" value="Subtract">
</form>

<?php
if(isset($_POST['subtract'])){
  $number1 = $_POST['num1'];
  $number2 = $_POST['num2'];
  $subtraction = -$number2;
  for($i=1;$i<=$number1;$i++){
    $subtraction++;
  }
  echo "Subtraction of ".$number1." and ".$number2." is ".$subtraction;
}
?>

Khi chạy, chúng ta sẽ có biểu mẫu để nhập vào hai số và kết quả sẽ được tính toán như sau:

Subtraction of 20 and 10 is 10

Giải thích và ví dụ về PHP Subtracting Two Numbers

Để trừ hai số trong PHP, chúng ta có thể sử dụng toán tử trừ (-). Toán tử trừ sẽ trả về hiệu của hai số.

Ví dụ:

<?php
$a = 10;
$b = 20;

$difference = $a - $b;

echo $difference; // -10
?>

Chương trình này sẽ in ra số -10, là hiệu của hai số 10 và 20.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm subtract() để trừ hai số. Hàm subtract() sẽ trả về hiệu của hai số.

Ví dụ:

<?php
$a = 10;
$b = 20;

$difference = subtract($a, $b);

echo $difference; // -10
?>

Chương trình này cũng sẽ in ra số -10, là hiệu của hai số 10 và 20.

Một số ví dụ khác về cách trừ hai số trong PHP:

// Sử dụng toán tử trừ
$a = 10;
$b = 20;

$difference = $a - $b;

echo $difference; // -10

// Sử dụng hàm `subtract()`
$a = 10;
$b = 20;

$difference = subtract($a, $b);

echo $difference; // -10

// Sử dụng hàm `array_diff()`
$array = array(10, 20);
$array2 = array(20, 30);

$difference = array_diff($array, $array2);

echo $difference; // [10]

Ưu và Nhược điểm PHP Subtracting Two Numbers

Ưu điểm

 • Dễ dàng thực hiện phép tính trừ hai số trong PHP.
 • Có nhiều phương pháp để thực hiện phép tính này như sử dụng phép tính trừ (-), sử dụng biểu mẫu hoặc sử dụng biểu mẫu không sử dụng toán tử trừ (-).

Nhược điểm

 • Subtraction without using arithmetic operator (+) có thể khó hiểu và khó đọc.

Lời khuyên PHP Subtracting Two Numbers

 • Nên lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp với nhu cầu và tình huống sử dụng.
 • Nếu sử dụng phương pháp Subtraction without using arithmetic operator (+), cần phải lưu ý cách tính toán để kết quả được chính xác.

PHP Subtracting Two Numbers là gì?

PHP Subtracting Two Numbers là phương pháp để trừ hai số trong PHP.

Có bao nhiêu phương pháp để trừ hai số trong PHP?

Có ba phương pháp: Subtraction in Simple Code, Subtraction in form và Subtraction without using arithmetic operator (+).

Làm thế nào để thực hiện phép tính trừ hai số trong PHP?

Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp như sử dụng phép tính trừ (-), sử dụng biểu mẫu hoặc sử dụng biểu mẫu không sử dụng toán tử trừ (-).

Subtraction without using arithmetic operator (+) có khó hiểu không?

Phương pháp này có thể khó hiểu và khó đọc.

Có lời khuyên gì khi sử dụng phương pháp PHP Subtracting Two Numbers?

Nên lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp với nhu cầu và tình huống sử dụng. Khi sử dụng phương pháp Subtraction without using arithmetic operator (+), cần phải lưu ý cách tính toán để kết quả được chính xác.