PHP Delete File sử dụng như thế nào ?

PHP Delete File là một hàm quan trọng trong PHP, cho phép xóa tệp tin giúp bạn quản lý dữ liệu và bảo mật. Hàm này được sử dụng để xóa tệp tin trên server. Nó cung cấp cho người dùng khả năng xóa các tệp tin không cần thiết hoặc lỗi từ server. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết vào vấn đề này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Delete File là gì Là gì

Trong PHP, unlink() là hàm được sử dụng để xóa tệp tin. Hàm này chấp nhận một tham số duy nhất: tên tệp tin. Nó tương tự như hàm unlink() của UNIX C. Nếu tệp tin không được xóa, PHP unlink() sẽ tạo ra lỗi E_WARNING. Nó trả về TRUE nếu tệp tin được xóa thành công và ngược lại, trả về FALSE.

Hướng dẫn PHP Delete File

Để xóa tệp tin trong PHP, chúng ta sử dụng hàm unlink(). Cú pháp của hàm unlink() như sau:

unlink($filename)

Ở đây, $filename là tên tệp tin cần xóa. Ví dụ:

$file_name = "sample_file.txt";
if (!unlink($file_name)) {
 echo ("Error deleting $file_name");
}
else {
 echo ("Deleted $file_name");
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng unlink() để xóa tệp tin “sample_file.txt”. Nếu không thể xóa được tệp tin, hàm unlink() sẽ thông báo lỗi.

Cách triển khai PHP Delete File

Để triển khai PHP Delete File, bạn có thể sử dụng hàm unlink(). Hàm này sẽ xóa tệp khỏi hệ thống.

Ví dụ

// Xóa tệp
unlink('myfile.txt');

Kết quả

Tệp myfile.txt sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Lưu ý

 • Hàm unlink() sẽ xóa tệp ngay lập tức, không có cảnh báo.
 • Bạn nên sử dụng hàm file_exists() để kiểm tra xem tệp đã tồn tại hay chưa trước khi xóa.

Một số ví dụ về cách triển khai PHP Delete File

// Xóa tệp
unlink('myfile.txt');
// Xóa tệp nếu tồn tại
if (file_exists('myfile.txt')) {
  unlink('myfile.txt');
}
// Xóa tất cả tệp trong thư mục
foreach (glob('*.txt') as $file) {
  unlink($file);
}

Ưu và Nhược điểm PHP Delete File là gì

Ưu điểm:

 • Hàm unlink() dễ sử dụng và cung cấp cho người dùng khả năng xóa các tệp tin không cần thiết hoặc lỗi từ server.
 • Sử dụng hàm unlink() giúp quản lý dữ liệu và bảo mật cho website của bạn.

Nhược điểm:

 • Hàm unlink() có thể xóa nhầm các tệp tin quan trọng nếu không sử dụng đúng cách.
 • Việc xóa tệp tin không thể phục hồi lại.

Lời khuyên PHP Delete File là gì

Để sử dụng hàm unlink() một cách an toàn, các bạn có thể áp dụng một số lời khuyên sau:

 • Trước khi xóa tệp tin, hãy hoạt động cẩn thận và kiểm tra lại tệp tin đó có thực sự cần xóa hay không.
 • Bạn nên sử dụng hàm unlink() trong trường hợp cần thiết như xóa các tệp tin không cần thiết hoặc lỗi.
 • Hãy backup dữ liệu trước khi sử dụng hàm unlink().

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã điểm qua về PHP Delete File là gì, hàm unlink() trong PHP và cách sử dụng hàm này để xóa các tệp tin trên server. Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu về các ưu và nhược điểm của hàm unlink(), cùng với một số lời khuyên khi sử dụng hàm này. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình quản lý dữ liệu và bảo mật trên website của mình.

1. PHP Delete File là gì?

PHP Delete File là một hàm trong PHP, cho phép xóa tệp tin trên server.

2. Hàm nào được sử dụng để xóa tệp tin trong PHP?

Hàm được sử dụng để xóa tệp tin trong PHP là unlink().

3. Hàm unlink() có trả về giá trị nào không?

Hàm unlink() trả về TRUE nếu tệp tin được xóa thành công và FALSE nếu không.

4. Có thể khôi phục lại tệp tin đã bị xóa không?

Không, việc xóa tệp tin là không thể phục hồi lại.

5. Có nên sử dụng hàm unlink() để xóa các tệp tin quan trọng?

Không, bạn nên chỉ sử dụng hàm unlink() để xóa các tệp tin không cần thiết hoặc lỗi.