MVC Architecture PHP sử dụng như thế nào ?

MVC Architecture PHP (Model-View-Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng để triển khai các giao diện người dùng trên máy tính. Nó chia một ứng dụng thành ba phần liên kết với nhau, nhằm tách biệt các biểu diễn nội bộ của thông tin với các cách thông tin được trình bày và được chấp nhận từ người dùng.

Mục đích chính của MVC Architecture là phân tách logic kinh doanh và dữ liệu ứng dụng khỏi giao diện người dùng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra tổng quan về MVC Architecture PHP, ưu và nhược điểm của nó, cũng như cung cấp một số lời khuyên và câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan MVC Architecture PHP

MVC Architecture PHP là một mô hình kiến trúc lập trình phần mềm được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web. Nó là một trong những mô hình kiến trúc phổ biến nhất được sử dụng trong phát triển ứng dụng web bởi vì nó giúp chia tách các thành phần của ứng dụng và làm cho ứng dụng trở nên dễ bảo trì và mở rộng.

MVC Architecture PHP chia ứng dụng của bạn thành ba phần:

 • Model: Thực hiện các thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu như lấy dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu.
 • View: Đại diện cho giao diện người dùng, trong đó người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua HTML và CSS.
 • Controller: Chứa logic kinh doanh và cung cấp liên kết giữa model và view.

MVC Architecture PHP

Mô hình MVC được áp dụng rộng rãi trong lập trình web. Nó là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng để chia sẻ một ứng dụng thành các phần riêng biệt và độc lập. Mô hình này giúp phát triển ứng dụng web dễ dàng hơn và đáp ứng được các yêu cầu phức tạp của khách hàng.

Trong mô hình MVC, Model là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu của ứng dụng và quản lý các quy tắc kinh doanh của ứng dụng. View đại diện cho giao diện người dùng của ứng dụng, nơi người dùng tương tác với hệ thống. Controller là cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm cho việc xử lý yêu cầu của người dùng và quản lý các quy trình kinh doanh của ứng dụng.

Hướng dẫn MVC Architecture PHP

Để triển khai mô hình kiến trúc MVC trong ứng dụng web của bạn, bạn cần tuân thủ các bước sau:

 1. Xây dựng model: Đây là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu của ứng dụng và quản lý các quy tắc kinh doanh của ứng dụng.
 2. Xây dựng view: Đây là giao diện người dùng của ứng dụng, trong đó người dùng có thể tương t 3. Xây dựng controller: Đây là cầu nối giữa model và view, chịu trách nhiệm cho việc xử lý yêu cầu của người dùng và quản lý các quy trình kinh doanh của ứng dụng.

Để triển khai mô hình kiến trúc MVC trong PHP, bạn có thể sử dụng các framework như Laravel, CakePHP hoặc CodeIgniter. Các framework này đã tích hợp sẵn mô hình kiến trúc MVC, giúp bạn phát triển ứng dụng web dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Cách triển khai MVC Architecture PHP

MVC là một kiến trúc ứng dụng web phổ biến chia ứng dụng thành ba thành phần chính: Mô hình, Chế độ xem và Điều khiển.

 • Mô hình chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và logic kinh doanh.
 • Chế độ xem chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng.
 • Điều khiển đóng vai trò là cầu nối giữa Mô hình và Chế độ xem. Điều khiển chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng và trả về phản hồi.

Để triển khai MVC trong PHP, bạn cần tạo ba thư mục riêng biệt cho mỗi thành phần:

 • Thư mục mô hình chứa các lớp mô hình.
 • Thư mục chế độ xem chứa các tệp hiển thị.
 • Thư mục điều khiển chứa các lớp điều khiển.

Sau khi tạo các thư mục, bạn có thể bắt đầu triển khai các thành phần của mình.

Mô hình

Mô hình là thành phần chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và logic kinh doanh. Mô hình thường được viết dưới dạng các lớp PHP.

Ví dụ:

class UserModel {

  public function getUser($id) {
    // Truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin người dùng
    // ...

    return $user;
  }

  public function createUser($data) {
    // Thêm người dùng vào cơ sở dữ liệu
    // ...
  }
}

Chế độ xem

Chế độ xem là thành phần chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng. Chế độ xem thường được viết dưới dạng các tệp HTML.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Trang chủ</title>
</head>
<body>
  <h1>Trang chủ</h1>
  <p>Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi!</p>
</body>
</html>

Điều khiển

Điều khiển là thành phần đóng vai trò là cầu nối giữa Mô hình và Chế độ xem. Điều khiển chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng và trả về phản hồi.

Ví dụ:

class HomeController {

  public function index() {
    // Lấy danh sách người dùng từ mô hình
    $users = UserModel::getAllUsers();

    // Trả về danh sách người dùng cho chế độ xem
    return view('home', ['users' => $users]);
  }
}

Để truy cập các thành phần của MVC, bạn có thể sử dụng các hàm include hoặc require_once.

Ví dụ:

// Thêm mô hình vào chế độ xem
include_once './models/UserModel.php';

// Tạo đối tượng mô hình
$userModel = new UserModel();

// Lấy danh sách người dùng từ mô hình
$users = $userModel->getAllUsers();

// Trả về danh sách người dùng cho chế độ xem
return view('home', ['users' => $users]);

Để triển khai MVC trong PHP, bạn có thể sử dụng một framework PHP. Có rất nhiều framework PHP miễn phí và mã nguồn mở có sẵn, chẳng hạn như Laravel, Symfony và Yii.

Lợi ích của MVC

MVC mang lại một số lợi ích cho việc phát triển ứng dụng web, bao gồm:

 • Tính dễ bảo trì: MVC giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng, giúp dễ dàng tìm và sửa lỗi.
 • Tính mở rộng: MVC giúp dễ dàng thêm các tính năng mới vào ứng dụng.
 • Tính tái sử dụng: MVC giúp dễ dàng tái sử dụng các thành phần của ứng dụng.

Kết luận

MVC là một kiến trúc ứng dụng web phổ biến và linh hoạt. Việc triển khai MVC trong PHP có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng web dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng.

Ưu và Nhược điểm của MVC Architecture PHP là gì?

Ưu điểm:

 1. Dễ bảo trì và mở rộng: Với mô hình kiến trúc MVC, các thành phần của ứng dụng được phân tách rõ ràng, giúp cho việc bảo trì và mở rộng ứng dụng dễ dàng hơn.
 2. Tính tái sử dụng cao: Mô hình kiến trúc MVC cho phép các thành phần của ứng dụng được phân tách rõ ràng, giúp cho việc tái sử dụng code dễ dàng hơn.
 3. Hiệu suất cao: Với sự phân tách rõ ràng của các thành phần, ứng dụng sẽ hoạt động nhanh hơn và tốn ít bộ nhớ hơn.

Nhược điểm:

 1. Khó khăn cho các lập trình viên mới: Mô hình kiến trúc MVC có thể khó khăn cho các lập trình viên mới bắt đầu, vì nó yêu cầu kiến thức về phân tách code và xử lý logic kinh doanh.
 2. Phức tạp hơn so với các mô hình khác: Mô hình kiến trúc MVC có nhiều thành phần cần phải được quản lý, do đó nó phức tạp hơn so với các mô hình khác.
 3. Yêu cầu nhiều thời gian để triển khai: Để triển khai mô hình kiến trúc MVC trong ứng dụng của bạn, bạn cần phải viết nhiều code hơn so với các mô hình khác.

Lời khuyên MVC Architecture PHP

Khi triển khai mô hình kiến trúc MVC trong ứng dụng PHP của bạn, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

 1. Tách biệt logic kinh doanh và giao diện người dùng: Giữa model và view không nên có liên kết trực tiếp.
 2. Sử dụng framework hỗ trợ MVC: Sử dụng các framework đã tích hợp sẵn mô hình kiến trúc MVC để phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.
 3. Sử dụng tên đúng cho các file, class và biến: Đặt tên file, class và biến theo chuẩn để giúp cho việc bảo trì và mở rộng dễ dàng hơn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về MVC Architecture PHP, mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Chúng tôi đã đưa ra tổng quan về MVC Architecture PHP, ưu và nhược điểm của nó, cũng như cung cấp một số lời khuyên và câu hỏi thường gặp. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về MVC Architecture PHP và cách triển khai nó trong ứng dụng web của bạn.

MVC Architecture PHP là gì?

MVC Architecture PHP là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng để triển khai các giao diện người dùng trên máy tính. Nó chia một ứng dụng thành ba phần liên kết với nhau, nhằm tách biệt các biểu diễn nội bộ của thông tin với các cách thông tin được trình bàyvà được chấp nhận từ người dùng.

Ưu điểm của MVC Architecture PHP là gì?

Một số ưu điểm của MVC Architecture PHP bao gồm tính tái sử dụng cao, hiệu suất cao và dễ bảo trì và mở rộng.

Nhược điểm của MVC Architecture PHP là gì?

Một số nhược điểm của MVC Architecture PHP bao gồm khó khăn cho các lập trình viên mới và phức tạp hơn so với các mô hình khác.

Làm thế nào để triển khai mô hình kiến trúc MVC trong ứng dụng PHP?

Để triển khai mô hình kiến trúc MVC trong ứng dụng PHP của bạn, bạn cần phải tách biệt logic kinh doanh và giao diện người dùng, sử dụng framework hỗ trợ MVC và đặt tên file, class và biến theo chuẩn.

Các framework nào hỗ trợ MVC Architecture PHP?

Một số framework hỗ trợ MVC Architecture PHP bao gồm Laravel, CakePHP và CodeIgniter.