Hàm ob_start() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm ob_start() là một trong những hàm cơ bản nhất của PHP. Nó được sử dụng để tạo ra các bộ đệm đầu ra, giúp tăng tốc độ xử lý và giảm thời gian thực thi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng, cách sử dụng, ưu và nhược điểm của hàm ob_start() PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm ob_start() PHP

Hàm ob_start() PHP được sử dụng để tạo ra một bộ đệm đầu ra trong PHP. Như chúng ta đã biết, PHP là một ngôn ngữ thông dịch, tức là bất kỳ chương trình nào viết bằng PHP sẽ được thực thi từng bước một, một câu lệnh sau một câu lệnh, điều này khiến cho việc xử lý chậm hơn so với các ngôn ngữ khác. Do đó, PHP sử dụng hàm ob_start() PHP, tạo ra một bộ đệm đầu ra để lưu trữ HTML được tạo ra trong một cụm / bộ đệm hoặc một biến chuỗi được gửi đến để render, do đó tăng tốc độ và giảm thời gian thực thi.

Để thực thi bộ đệm đầu ra, chúng ta phải sử dụng hàm ob_start() PHP, sử dụng một hàm gọi lại được sử dụng để xử lý nội dung của bộ đệm. Hàm sẽ trả về TRUE khi truyền thành công và FALSE khi thất bại.

Cú pháp:

  ob_start(callback, chunk_size, flags);

Trong đó:

 • callback: Tác vụ chính của hàm callback là xử lý tất cả các nội dung của bộ đệm trước khi nội dung được flush ra, tức là nó lấy tất cả các nội dung từ bộ đệm đầu ra và trả về nội dung dưới dạng chuỗi được gửi đến trình duyệt để render. Ngoài ra, callback còn chứa hai thông số khác (buffer, phase)
  • Buffer: Nội dung của bộ đệm đầu ra
  • Phase: Các cờ được sử dụng tùy chọn
 • chunk_size: Tham số này được sử dụng để đặt kích thước của bộ đệm đầu ra, và nó sẽ tự động thực thi đầu ra khi bộ đệm đạt đến kích thước chunk mong muốn.
 • flags: Tham số này sử dụng một bit mask để kiểm soát tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện trên bộ đệm đầu ra. Tham số này được sử dụng để hạn chế quyền truy cập và quyền được cấp cho bộ đệm. Cờ mặc định của bộ đệm là PHP_OUTPUT_HANDLER_STDFLAGS: cờ này thực hiện công việc của 3 cờ để xóa, flush và loại bỏ bộ đệm.
  • PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE – để làm sạch bộ đệm nó chứa ob_clean(), ob_end_clean() và ob_get_clean()
  • PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE – để flush bộ đệm nó chứa ob_flush(), ob_end_flush() và ob_get_flush()
  • PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE – để loại bỏ bộ đệm nó chứa ob_end_clean(), ob_end_flush() và ob_get_flush()

Hà Hàm ob_start() được tích hợp sẵn trong PHP, do đó không cần phải cài đặt thêm để sử dụng. Hàm này có thể được sử dụng trong mọi ứng dụng web PHP, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tăng tốc độ xử lý.

Hướng dẫn Hàm ob_start() PHP

Để sử dụng hàm ob_start(), chúng ta chỉ cần gọi hàm này với các thông số như đã nêu ở trên. Sau đó, chúng ta cần sử dụng hàm ob_end_flush() PHP để flush bộ đệm và gửi nội dung đến trình duyệt để render.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm ob_start():

<?php
  ob_start();
  echo "Hello world!";
  $content = ob_get_clean();
  echo $content;
?>

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm ob_start() để tạo ra bộ đệm đầu ra, sau đó sử dụng hàm echo để in ra chuỗi “Hello world!”. Tiếp theo, chúng ta sử dụng hàm ob_get_clean() để lấy nội dung của bộ đệm đầu ra và lưu vào biến content. Cuối cùng, chúng ta sử dụng hàm echo để in nội dung của biến content.

Cách triển khai hàm ob_start() PHP

Hàm ob_start() trong PHP là một hàm giúp bạn bật chế độ bufer hóa đầu ra. Khi chế độ bufer hóa đầu ra được bật, tất cả đầu ra của PHP sẽ được lưu trữ trong bộ đệm. Bạn có thể sử dụng hàm ob_get_contents() để lấy nội dung của bộ đệm và hàm ob_end_flush() để gửi nội dung của bộ đệm đến trình duyệt.

Cú pháp

ob_start([callback]);

Tham số

 • callback: Một hàm callback tùy chọn sẽ được gọi khi bộ đệm được flush. Hàm callback có thể được sử dụng để xử lý nội dung của bộ đệm trước khi nó được gửi đến trình duyệt.

Giá trị trả về

Hàm ob_start() trả về một bộ đệm ID. Bộ đệm ID có thể được sử dụng để tắt chế độ bufer hóa đầu ra.

Ví dụ

// Tạo một bộ đệm
$buffer_id = ob_start();

// Thêm nội dung vào bộ đệm
echo "Hello, world!";

// Xử lý nội dung của bộ đệm
ob_end_flush();

Ví dụ này sẽ in ra kết quả sau:

Hello, world!

Các tùy chọn

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau với hàm ob_start():

 • level: Một số nguyên tùy chọn chỉ định mức độ bufer hóa. Mức độ bufer hóa càng cao thì bộ đệm sẽ càng lớn.
 • flags: Một số nguyên tùy chọn chỉ định các cờ bufer hóa. Các cờ bufer hóa có thể được sử dụng để kiểm soát cách thức hoạt động của bộ đệm.
 • chunk_size: Một số nguyên tùy chọn chỉ định kích thước của mỗi chunk bộ đệm.
 • callback: Một hàm callback tùy chọn sẽ được gọi khi bộ đệm được flush. Hàm callback có thể được sử dụng để xử lý nội dung của bộ đệm trước khi nó được gửi đến trình duyệt.

Lưu ý

 • Bạn nên sử dụng hàm ob_end_flush() để gửi nội dung của bộ đệm đến trình duyệt. Nếu bạn không sử dụng hàm ob_end_flush(), nội dung của bộ đệm sẽ bị mất khi phiên PHP kết thúc.
 • Bạn nên sử dụng hàm ob_end_clean() để xóa bộ đệm. Hàm ob_end_clean() sẽ xóa nội dung của bộ đệm và đặt mức độ bufer hóa thành 0.

Ưu và Nhược điểm Hàm ob_start() PHP

Ưu điểm

 • Tăng tốc độ xử lý: Hàm ob_start() PHP giúp tạo ra các bộ đệm đầu ra, giúp tăng tốc độ xử lý và giảm thời gian thực thi.
 • Tiện lợi: Hàm này có tính linh hoạt cao và dễ sử dụng trong mọi ứng dụng web PHP.
 • Điều khiển được quyền truy cập và quyền được cấp cho bộ đệm: Tham số flag của hàm ob_start() PHP cho phép kiểm soát quyền truy cập và quyền được cấp cho bộ đệm.

Nhược điểm

 • Không nên sử dụng với các ứng dụng có khối lượng lớn: Nếu sử dụng hàm ob_start() PHP với các ứng dụng có khối lượng lớn, nó có thể làm tăng bộ nhớ tiêu thụ và làm chậm hệ thống.
 • Có thể làm tăng thời gian thực thi với các ứng dụng đơn giản: Nếu sử dụng hàm ob_start() với các ứng dụng đơn giản và không cần thiết, nó có thể làm tăng thời gian thực thi so với việc sử dụng các phương pháp khác.

Lời khuyên Hàm ob_start() PHP

Hàm ob_start() là một công cụ rất hữu ích trong PHP, tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng nó đúng cách để tránh những vấn đề không mong muốn. Dưới đây là một số lời khuyên khi sử dụng hàm ob_start():

 • Chỉ nên sử dụng hàm ob_start() PHP khi thực sự cần thiết
 • Nên sử dụng các cờ flag để kiểm soát quyền truy cập và quyền được cấp cho bộ đệm.
 • Không nên sử dụng hàm ob_start() với các ứng dụng có khối lượng lớn- Nên sử dụng hàm ob_end_flush() để flush bộ đệm và gửi nội dung đến trình duyệt để render.
 • Chú ý đến kích thước của bộ đệm đầu ra để tránh làm tăng bộ nhớ tiêu thụ và làm chậm hệ thống.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tính năng, cách sử dụng, ưu và nhược điểm của hàm ob_start() PHP. Để tối ưu hóa hiệu suất và tăng tốc độ xử lý trong ứng dụng web PHP, chúng ta nên sử dụng hàm này đúng cách và chú ý đến những lời khuyên khi sử dụng.Mong rằng, bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm ob_start() PHP và cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến gì về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm. 

1. Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm ob_start()?

Hàm ob_start() được sử dụng để tạo ra các bộ đệm đầu ra, giúp tăng tốc độ xử lý và giảm thời gian thực thi trong PHP.

2. Làm thế nào để sử dụng hàm ob_start()?

Để sử dụng hàm ob_start(), chúng ta chỉ cần gọi hàm này với các thông số cần thiết. Sau đó, sử dụng hàm ob_end_flush() PHP để flush bộ đệm và gửi nội dung đến trình duyệt để render.

Có những thông số nào cần thiết khi sử dụng hàm ob_start()?

Khi sử dụng hàm ob_start(), chúng ta cần phải truyền vào ba thông số: callback, chunk_size và flags.

4. Tôi cần phải lưu ý điều gì khi sử dụng hàm ob_start()?

Khi sử dụng hàm ob_start(), chúng ta nên chú ý đến kích thước của bộ đệm đầu ra để tránh làm tăng bộ nhớ tiêu thụ và làm chậm hệ thống.

5. Hàm ob_start() PHP có nhược điểm gì không?

Hàm ob_start() PHP có thể làm tăng bộ nhớ tiêu thụ và làm chậm hệ thống nếu sử dụng với các ứng dụng có khối lượng lớn, cũng như làm tăng thời gian thực thi với các ứng dụng đơn giản và không cần thiết.