Hàm Imagearc() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm Imagearc() là một trong những hàm được tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để vẽ một cung tròn với tâm và tọa độ cụ thể. Nó hoạt động bằng cách sử dụng trục x và y để đặt các tọa độ cho điểm bắt đầu từ nơi hình ảnh phải được vẽ. Hàm trả về giá trị Boolean true nếu thành công và false nếu thất bại.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm Imagearc() PHP Là gì?

Hàm Imagearc() là một hàm được tích hợp sẵn trong PHP, cho phép người dùng vẽ một cung tròn trên một hình ảnh. Hàm này chấp nhận tám tham số và trả về giá trị Boolean true nếu hành động được thực hiện thành công và false nếu không.

Hướng dẫn Hàm Imagearc() PHP

Hàm Imagearc() PHP là một công cụ hữu ích trong việc vẽ hình ảnh trong PHP. Dưới đây là một số hướng dẫn sử dụng hàm này:

Bước 1: Khởi tạo một biến với kích thước mong muốn của hình ảnh:

$im = imagecreatetruecolor(400, 400);

Bước 2: Định nghĩa tâm của cung tròn. Trong ví dụ này, tâm được đặt tại điểm có tọa độ (200, 200):

$center_x = 200;
$center_y = 200;

Bước 3: Định nghĩa bán kính của cung tròn:

$radius = 100;

Bước 4: Định nghĩa góc bắt đầu và góc kết thúc của cung tròn:

$start_angle = 0;
$end_angle = 180;

Bước 5: Định nghĩa màu cho cung tròn:

$color = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);

Bước 6: Sử dụng hàm Imagearc() PHP để vẽ cung tròn:

imagearc($im, $center_x, $center_y, $radius, $radius, $start_angle, $end_angle, $color);

Bước 7: Hiển thị hình ảnh:

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);

Cách triển khai hàm Imagearc() PHP

Hàm Imagearc() PHP được sử dụng để vẽ một phần của một hình tròn hoặc hình bầu dục. Hàm này có thể được sử dụng để vẽ các biểu tượng, logo hoặc các hình dạng khác.

Cú pháp của hàm Imagearc() PHP như sau:

imagearc(resource $image, int $cx, int $cy, int $width, int $height, int $startangle, int $endangle, int $color)

Trong đó:

 • $image là một đối tượng hình ảnh được tạo bởi hàm Imagecreatetruecolor() hoặc Imagecreatefrompng().
 • $cx và $cy là tọa độ trung tâm của hình tròn hoặc hình bầu dục.
 • $width và $height là kích thước của hình tròn hoặc hình bầu dục.
 • $startangle và $endangle là các góc bắt đầu và kết thúc của hình cung. Các góc được tính bằng độ, với 0° là vị trí ba giờ, 90° là vị trí chín giờ, v.v.
 • $color là màu của hình cung.

Ví dụ:

$image = imagecreatetruecolor(200, 200);

imagearc($image, 100, 100, 50, 50, 0, 360, 0x00FF00);

imagepng($image, 'arc.png');

Kết quả:

[Image of một hình cung màu xanh lá cây]

Một số lưu ý khi sử dụng hàm Imagearc() PHP:

 • Nếu $width và $height bằng nhau, hàm Imagearc() sẽ vẽ một hình tròn.
 • Nếu $width và $height không bằng nhau, hàm Imagearc() sẽ vẽ một hình bầu dục.
 • Nếu $startangle bằng $endangle, hàm Imagearc() sẽ vẽ một đường thẳng.
 • Nếu $color là một màu trong suốt, hàm Imagearc() sẽ không vẽ gì.

Các tham số bổ sung

Hàm Imagearc() PHP có một số tham số bổ sung có thể được sử dụng để tùy chỉnh hình cung:

 • Fill color: Tham số này chỉ định màu tô cho hình cung. Nếu không được chỉ định, hình cung sẽ không được tô màu.
 • Style: Tham số này chỉ định kiểu của hình cung. Có thể sử dụng các giá trị sau:
  • IMG_ARC_PIE: Vẽ một hình cung đầy đủ.
  • IMG_ARC_CHORD: Vẽ một hình cung có hai điểm cuối.
  • IMG_ARC_OPEN: Vẽ một hình cung không có điểm cuối.
 • Clip rectangle: Tham số này chỉ định một hình chữ nhật để cắt hình cung. Nếu không được chỉ định, hình cung sẽ được vẽ trong toàn bộ không gian ảnh.

Hàm Imagearc() PHP là một công cụ hữu ích để vẽ các hình cung và hình bầu dục trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm Imagearc() PHP

Ưu điểm:

 • Cho phép người dùng vẽ các hình ảnh phức tạp hơn.
 • Giúp cho hình ảnh có thể được vẽ dưới dạng các đường cong và cung.
 • Chức năng này rất hữu ích trong việc tạo ra các hình ảnh động.

Nhược điểm:

 • Hàm Imagearc() PHP không có khả năng tạo các đường thẳng hoặc hình vuông.
 • Không tiện lợi trong việc xử lý các hình ảnh phức tạp hơn.

Lời khuyên Hàm Imagearc() PHP

Nếu bạn đang làm việc với các hình ảnh động, Hàm Imagearc() PHP là một công cụ vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hàm này chỉ hỗ trợ đường cung tròn, vì vậy nếu bạn muố n vẽ các hình ảnh khác như đường thẳng hoặc hình vuông, bạn cần phải sử dụng các chức năng khác của PHP.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm Imagearc() PHP, một công cụ hữu ích trong việc vẽ hình ảnh. Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng công cụ này và đưa ra những lời khuyên cần thiết khi sử dụng nó. Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các chức năng và công cụ khác trong PHP, hãy tiếp tục khám phá các tài liệu và nguồn tài nguyên trực tuyến. Với kiến thức đầy đủ về PHP, bạn có thể dễ dàng tạo ra các ứng dụng web phức tạp và tiên tiến.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Hàm Imagearc() PHP và sử dụng nó một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công trong việc tạo ra các ứng dụng web động và hấp dẫn! 

1. Tại sao tôi lại nhận được giá trị false khi sử dụng Hàm Imagearc()?

Nếu bạn nhận được giá trị false khi sử dụng Hàm Imagearc(), có thể do một số lý do sau: Tham số không đúng hoặc thiếu. Không đủ bộ nhớ để vẽ hình ảnh.

2. Tôi có thể sử dụng Hàm Imagearc() để vẽ hình chữ nhật không?

Không, Hàm Imagearc() chỉ hỗ trợ đường cong và cung tròn, không hỗ trợ vẽ hình chữ nhật.

3. Tôi có thể vẽ hai cung tròn trong cùng một hình ảnh bằng cách sử dụng Hàm Imagearc()?

Có, bạn có thể vẽ nhiều cung tròn trên cùng một hình ảnh bằng cách gọi Hàm Imagearc() nhiều lần.

4. Tôi có thể vẽ cung tròn bằng màu đen sử dụng Hàm Imagearc()?

Có, bạn có thể sử dụng các giá trị RGB để định nghĩa màu đen cho cung tròn.

5. Tôi có thể sử dụng Hàm Imagearc() để vẽ hình ảnh động không?

Có, bạn có thể sử dụng Hàm Imagearc() để vẽ các hình ảnh động trong PHP. Tuy nhiên, bạn cần phải kết hợp nó với các chức năng khác của PHP để tạo ra các hình ảnh động phức tạp hơn.