Hàm addcslashes() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm addcslashes() là một trong những hàm được cung cấp sẵn trong PHP. Nó cho phép bạn thêm các ký tự backslash (“\”) trước các ký tự đặc biệt như dấu nháy kép, dấu nháy đơn, dấu gạch chéo ngược và các ký tự ASCII không in được để chuỗi có thể sử dụng được trong các ngôn ngữ lập trình hoặc các tác vụ khác.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm addcslashes() PHP

Hàm addcslashes() được sử dụng để thêm các ký tự backslash (“\”) vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Điều này giúp chuỗi được sử dụng một cách chính xác trong các ngôn ngữ lập trình hoặc các tác vụ khác mà yêu cầu các ký tự đặc biệt phải được xử lý đúng cách.

Hàm addcslashes() là một hàm được tích hợp sẵn trong PHP và được sử dụng để thêm các ký tự backslash (“\”) vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

Cú pháp của hàm addcslashes() như sau:

string addcslashes ( string $str , string $charlist )

Trong đó:

 • $str là chuỗi cần xử lý.
 • $charlist là danh sách các ký tự cần được thêm backslash (“\”) vào trước.

Hướng dẫn Hàm addcslashes() PHP

Để sử dụng hàm addcslashes() trong PHP, bạn cần tuân thủ theo các bước sau:

 1. Chọn chuỗi cần xử lý và danh sách các ký tự đặc biệt cần thêm backslash (“\”) vào trước.
 2. Gọi hàm addcslashes() với hai tham số là chuỗi cần xử lý và danh sách các ký tự đặc biệt cần thêm backslash (“\”) vào trước.
 3. Lưu kết quả vào một biến hoặc in ra trực tiếp.

Dưới đây là ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm addcslashes() trong PHP.

Syntax:

string addcslashes ( string $str , string $charlist )

Ví dụ 1

$str = 'Hello, "world"!';
$charlist = '"\\/';
echo addcslashes($str, $charlist);

Kết quả:

Hello, \"world\"!

Ví dụ 2

$str = 'Học PHP tại Lap Trinh Vien';
$charlist = '\n\t';
echo addcslashes($str, $charlist);

Kết quả:

Học PHP tại Lap Trinh Vien

Ví dụ 3

$str = 'Hello \ world!';
$charlist = '\'\\"';
echo addcslashes($str, $charlist);

Kết quả:

Hello \\ world\!

Ví dụ 4

$str = 'Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam';
$charlist = '';
echo addcslashes($str, $charlist);

Kết quả:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ví dụ 5

$str = 'http://example.com?foo=bar&baz=qux';
$charlist = '&?=';
echo addcslashes($str, $charlist);

Kết quả:

http:\/\/example.com\?foo\=bar\&baz\=qux

Cách triển khai Hàm addcslashes() trong PHP

Hàm addcslashes() trong PHP chèn các ký tự thoát (backslash) trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Các ký tự đặc biệt được định nghĩa trong mảng charlist.

Cú pháp của hàm addcslashes() như sau:

string addcslashes(string $string, string $charlist);

Trong đó:

 • string là một chuỗi.
 • charlist là một chuỗi chứa các ký tự đặc biệt.

Kết quả trả về của hàm addcslashes() là một chuỗi mới, trong đó các ký tự đặc biệt đã được chèn các ký tự thoát.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm addcslashes():

$string = "This is a string with special characters ' and \".";

$charlist = "'\"\\\\";

$new_string = addcslashes($string, $charlist);

echo $new_string;
// This is a string with special characters \\' and \\".

Kết quả đầu ra của đoạn mã trên là:

This is a string with special characters \\' and \\".

Lưu ý rằng hàm addcslashes() chèn các ký tự thoát trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Điều này có thể giúp bảo vệ chuỗi khỏi các cuộc tấn công SQL injection hoặc XSS.

Ưu và Nhược điểm Hàm addcslashes() PHP

Hàm addcslashes() là một trong những hàm được cung cấp sẵn trong PHP, có nhiều ưu điểm và hạn chế nhất định.

Ưu điểm:

 • Giúp xử lý các ký tự đặc biệt trong chuỗi một cách chính xác.
 • Cho phép thêm các ký tự backslash (“\”) vào trước các ký tự đặc biệt một cách đơn giản.
 • Dễ dàng sử dụng và tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác.

Nhược điểm:

 • Không thể loại bỏ các ký tự backslash (“\”) đã được thêm vào trước các ký tự đặc biệt.
 • Không thể tùy chỉnh cách thêm backslash (“\”) cho từng ký tự đặc biệt.
 • Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng nếu sử dụng để xử lý các chuỗi lớn.

Lời khuyên Hàm addcslashes() PHP

Khi sử dụng hàm addcslashes() trong PHP, bạn nên cân nhắc các ưu và nhược điểm của nó để đưa ra quyết định phù hợp. Nếu chuỗi cần xử lý không quá lớn và không cần sử dụng quá nhiều ký tự đặc biệt, hàm addcslashes() là một lựa chọn tốt.

Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự backslash (“\”) đã được thêm vào trước các ký tự đặc biệt, bạn có thể sử dụng hàm stripslashes() có tích hợp sẵn trong PHP.

Kết Thúc

Bài viết trên đã giới thiệu về hàm addcslashes() trong PHP, cách sử dụng và điểm mạnh yếu của nó. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hàm addcslashes() và có thể áp dụng nó vào các tác vụ xử lý chuỗi của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về bài viết này, hãy để lại bình luận phía dưới để chúng tôi có thể cải thiện bài viết trong tương lai. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với người khác để giúp họ có thể tìm hiểu về hàm addcslashes() trong PHP. 

Hàm addcslashes() được sử dụng để làm gì?

Hàm addcslashes() được sử dụng để thêm các ký tự backslash (“\”) vào trước các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

Cú pháp của hàm addcslashes() như thế nào?

string addcslashes ( string $str , string $charlist )

Làm thế nào để sử dụng hàm addcslashes() trong PHP?

Bạn chỉ cần chọn chuỗi cần xử lý và danh sách các ký tự đặc biệt cần thêm backslash (“\”) vào trước, sau đó gọi hàm addcslashes() với hai tham số là chuỗi cần xử lý và danh sách các ký tự đặc biệt cần thêm backslash (“\”) vào trước. Cuối cùng, bạn có thể lưu kết quả vào một biến hoặc in ra trực tiếp.

Hàm addcslashes() có nhược điểm gì?

Hàm addcslashes() không thể loại bỏ các ký tự backslash (“\”) đã được thêm vào trước các ký tự đặc biệt và không thể tùy chỉnh cách thêm backslash (“\”) cho từng ký tự đặc biệt.

Nên sử dụng hàm addcslashes() trong trường hợp nào?

Nếu chuỗi cần xử lý không quá lớn và không cần sử dụng quá nhiều ký tự đặc biệt, hàm addcslashes() là một lựa chọn tốt.