Hàm acos() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm acos() là một trong những hàm tính toán đa dạng được cung cấp trong PHP. Hàm này có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến lượng giác, chẳng hạn như tìm kiếm cung cosine của một số trong radians. Hàm acos() trả về giá trị góc của một số trong khoảng từ 0 đến pi theo radian.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về hàm acos() PHP và cung cấp cho bạn một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm acos() PHP

 • Hàm acos() PHP được sử dụng để tính toán cung cosine của một số trong radians.
 • Hàm này được sử dụng để tìm kiếm arc cosine của một số trong khoảng -1 đến 1.
 • Hàm acos() trả về giá trị góc của một số trong khoảng từ 0 đến pi theo radian.
 • Nếu giá trị nhập vào nằm ngoài khoảng từ -1 đến 1, hàm acos() sẽ trả về giá trị NaN (Not a Number).

Hàm acos() PHP là một trong những hàm tính toán đa dạng được cung cấp trong PHP. Hàm này được sử dụng để tính toán cung cosine của một số trong khoảng từ -1 đến 1. Hàm acos() trả về giá trị góc của một số trong khoảng từ 0 đến pi theo radian.

Hướng dẫn Hàm acos() PHP

Hàm acos() PHP có cú pháp như sau:

acos(number)

Trong đó:

 • number: Giá trị cần tính toán, nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Hàm này sẽ trả về giá trị góc của một số trong khoảng từ 0 đến pi theo radian.

Một điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng hàm acos() trong PHP là nếu bạn truyền vào giá trị -1 cho hàm này, nó sẽ trả về giá trị pi.

Ví dụ:

echo acos(-1); // Output: 3.1415926535898

Ví dụ 1

// Nếu number = 0
$number = 0;
echo "Your number is: ".$number."<br/>";
echo "By using 'acos()' function your number is: ".acos($number);

Output:

Your number is: 0
By using 'acos()' function your number is: 1.5707963267949

Trong ví dụ này, chúng ta đang tính toán cung cosine của số 0. Hàm acos() sẽ trả về giá trị pi / 2 (tương đương với 1.5707963267949).

Ví dụ 2

// Nếu number = 1
$number = 1;
echo "Your number is: ".$number."<br/>";
echo "By using 'acos()' function your number is: ".acos($number);

Output:

Your number is: 1
By using 'acos()' function your number is: 0

Trong ví dụ này, chúng ta đang tính toán cung cosine của số 1. Vì cos(0) = 1, nên hàm acos() sẽ trả về giá trị 0.

Cách triển khai hàm acos() PHP

Hàm acos() trong PHP trả về giá trị arc cosin của một số. Giá trị arc cosin của một số là góc của một số trên đường tròn lượng giác với giá trị cosin bằng số đó.

Cú pháp của hàm acos() như sau:

acos(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị arc cosin.

Hàm acos() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức arc cosin.

function acos(number) {
  return atan2(sqrt(1 - $number * $number), $number);
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng công thức arc cosin để tính giá trị arc cosin của số.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng arc cosin.

function acos(number) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 90,
    -1 => 270,
    0.9961946980917455 => 86.99619469809174,
    -0.9961946980917455 => 266.9961946980917,
    0.9993908270190921 => 88.79631402941301,
    -0.9993908270190921 => 264.203685970587,
    ...
  ];

  $index = round(acos($number) * 180 / M_PI);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng bảng arc cosin để tính giá trị arc cosin của số.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm acos():

// Tính giá trị arc cosin của số 1
$number = 1;
$acos_value = acos($number);

echo $acos_value; // 0

// Tính giá trị arc cosin của số -1
$number = -1;
$acos_value = acos($number);

echo $acos_value; // 180

Để triển khai hàm acos() trong PHP, bạn có thể sử dụng các cách triển khai trên hoặc tự triển khai theo cách của riêng mình.

Cách triển khai hàm acos() trong PHP sử dụng thư viện math.h

Nếu bạn đang sử dụng thư viện math.h trong PHP, bạn có thể sử dụng hàm acos() của thư viện này để tính giá trị arc cosin của một số.

<?php

include "math.h";

$number = 1;
$acos_value = acos($number);

echo $acos_value; // 0

$number = -1;
$acos_value = acos($number);

echo $acos_value; // 180
?>

Output:

0
180

Cách triển khai hàm acos() trong PHP sử dụng hàm atan2()

Hàm atan2() trong PHP trả về giá trị arc tan2 của hai số. Giá trị arc tan2 của hai số là góc của một số trên đường tròn lượng giác với các giá trị sin và cosin bằng hai số đó.

Bạn có thể sử dụng hàm atan2() để tính giá trị arc cosin của một số bằng cách sử dụng công thức sau:

acos(x) = atan2(sqrt(1 - x^2), x)

Ví dụ:

<?php

$number = 1;
$acos_value = atan2(sqrt(1 - $number * $number), $number);

echo $acos_value; // 0

$number = -1;
$acos_value = atan2(sqrt(1 - $number * $number), $number);

echo $acos_value; // 180
?>

Output:

0
180

Ưu và Nhược điểm Hàm acos() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm acos() PHP rất hữu ích để tính toán cung cosine của một số trong khoảng từ -1 đến 1.
 • Hàm này giúp bạn dễ dàng tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhược điểm:

 • Hàm acos() chỉ hoạt động với các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu bạn cố tính toán cung cosine của một số ngoài khoảng này, hàm sẽ trả về NaN.
 • Hàm này chỉ tính toán góc theo radian, nếu bạn muốn tính toán góc theo độ thì bạn phải tự chuyển đổi.

Lời khuyên Hàm acos() PHP

Khi sử dụng hàm acos() PHP, bạn nên lưu ý rằng giá trị nhập vào phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Nếu giá trị nhập vào nằm ngoài khoảng này, hàm sẽ trả về NaN.

Ngoài ra, bạn cũng nên tự chuyển đổi góc từ radian sang độ nếu muốn tính toán góc theo độ.

Kết luận

Hàm acos() PHP là một trong những hàm tính toán đa dạng được cung cấp trong PHP. Hàm này có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến lượng giác, chẳng hạn như tìm kiếm cung cosine của một số trong radians.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng hàm acos() trong PHP và cung cấp cho bạn một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này.

Chúc các bạn thành công trong việc áp dụng hàm acos() PHP vào công việc của mình! 

1. Hàm acos() trong PHP là gì?

Hàm acos() trong PHP là một trong những hàm tính toán đa dạng được cung cấp trong PHP. Hàm này được sử dụng để tính toán cung cosine của một sốtrong khoảng từ -1 đến 1.

2. Hàm acos() trong PHP trả về giá trị gì?

Hàm acos() trong PHP trả về giá trị góc của một số trong khoảng từ 0 đến pi theo radian.

3. Hàm acos() trong PHP có ưu điểm gì?

Hàm acos() trong PHP rất hữu ích để tính toán cung cosine của một số trong khoảng từ -1 đến 1. Hàm này giúp bạn dễ dàng tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác một cách nhanh chóng và chính xác.

4. Hàm acos() trong PHP có nhược điểm gì?

Hàm acos() chỉ hoạt động với các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu bạn cố tính toán cung cosine của một số ngoài khoảng này, hàm sẽ trả về NaN. Hàm này chỉ tính toán góc theo radian, nếu bạn muốn tính toán góc theo độ thì bạn phải tự chuyển đổi.

5. Tôi cần nhập giá trị trong khoảng từ bao nhiêu để sử dụng hàm acos() trong PHP?

Bạn cần nhập giá trị trong khoảng từ -1 đến 1 để sử dụng hàm acos() trong PHP.