Hàm gmp_sqrt() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, hàm gmp_sqrt() được sử dụng để tính toán căn bậc hai của một số lớn bằng GMP. Đây là một hàm trong thư viện toán học GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library) cho phép xử lý số nguyên lớn hơn, so với các kiểu dữ liệu số nguyên chuẩn trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm gmp_sqrt() PHP trả về kết quả là một số nguyên lớn bằng GMP, được tính toán từ đối số truyền vào của hàm.

Tính năng Hàm gmp_sqrt() PHP

Hàm gmp_sqrt() PHP được sử dụng để tính toán căn bậc hai của một số lớn bằng GMP. Điều này giúp cho việc tính toán chính xác các số lớn được thực hiện dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hàm gmp_sqrt() PHP cũng có khả năng xử lý các kiểu dữ liệu khác nhau bao gồm:

 • Số nguyên chuẩn
 • Đối tượng GMP
 • Chuỗi số

Hướng dẫn Hàm gmp_sqrt() PHP

Để sử dụng hàm gmp_sqrt() PHP, bạn cần cài đặt GMP trên máy tính của bạn. Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng hàm như sau:

gmp_sqrt(GMP $a) : GMP

Đối số truyền vào của hàm phải là một số nguyên lớn bằng GMP hoặc một chuỗi số. Kết quả trả về của hàm là một số nguyên lớn bằng GMP.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm gmp_sqrt():

<?php
  $sqrt = gmp_sqrt(102400);
  echo "Căn bậc hai của 102400 là: $sqrt";
?>

Kết quả trả về sẽ là:

Căn bậc hai của 102400 là: 320

Cách triển khai Hàm gmp_sqrt() PHP

Hàm gmp_sqrt() PHP được sử dụng để tính căn bậc hai của một số nguyên lớn. Nó sử dụng phương pháp Newton-Raphson để tính toán căn bậc hai.

Cách triển khai hàm gmp_sqrt() trong PHP như sau:

function gmp_sqrt(GMP $x)
{
  if ($x < 0) {
    throw new Exception("Số nguyên phải lớn hơn hoặc bằng 0");
  }

  $y = $x;
  $z = $x / 2;

  while ($y != $z) {
    $y = $z;
    $z = ($y + $x / $y) / 2;
  }

  return $z;
}

Hàm này nhận một số nguyên lớn làm tham số và trả về căn bậc hai của số đó.

Nếu số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 0, hàm sẽ ném ra một ngoại lệ.

Hàm này sử dụng vòng lặp while để lặp lại cho đến khi giá trị của $y và $z bằng nhau. Trong mỗi lần lặp, giá trị của $z được tính bằng trung bình của $y và $x / $y.

Ví dụ sử dụng hàm gmp_sqrt() PHP:

$x = gmp_init(12);
$y = gmp_sqrt($x);

echo $y;

Kết quả:

3

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm gmp_sqrt() của thư viện bcmath để tính căn bậc hai của một số nguyên lớn.

Cách triển khai hàm gmp_sqrt() PHP của thư viện bcmath như sau:

function gmp_sqrt(int $x)
{
  return bcsqrt($x);
}

Ví dụ sử dụng hàm gmp_sqrt() của thư viện bcmath:

$x = 12;
$y = gmp_sqrt($x);

echo $y;

Kết quả:

3

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_sqrt() PHP

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ xử lý các số nguyên lớn bằng GMP, giúp cho việc tính toán chính xác các số lớn dễ dàng hơn.
 • Có khả năng xử lý các kiểu dữ liệu số khác nhau bao gồm số nguyên chuẩn, đối tượng GMP và chuỗi số.

Nhược điểm:

 • Yêu cầu cài đặt GMP trên máy tính của bạn để sử dụng được hàm này.

Hàm tương tự Hàm gmp_sqrt() PHP

Trong PHP, có một số hàm khác cũng được sử dụng để tính toán căn bậc hai của một số như:

 • sqrt(): Hàm tính căn bậc hai của một số.
 • bcsqrt(): Hàm tính căn bậc hai của một số sử dụng thư viện BCMath.

Tuy nhiên, so với các hàm này, hàm gmp_sqrt() PHP có khả năng xử lý các số nguyên lớn bằng GMP, giúp cho việc tính toán chính xác các số lớn dễ dàng hơn.

Lời khuyên Hàm gmp_sqrt() PHP

Khi sử dụng hàm gmp_sqrt() PHP, bạn cần đảm bảo rằng đã c kỹ cài đặt GMP trên máy tính của mình và kiểm tra xem đối số truyền vào của hàm phải là một số nguyên lớn bằng GMP hoặc một chuỗi số.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu về các tính năng khác của thư viện GMP để sử dụng trong các bài toán liên quan đến số nguyên lớn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm gmp_sqrt() PHP, tính năng, ưu/nhược điểm, các sản phẩm tương tự, hướng dẫn sử dụng và một số câu hỏi thường gặp. Việc sử dụng hàm gmp_sqrt() giúp cho việc tính toán chính xác các số lớn dễ dàng hơn khi sử dụng các kiểu dữ liệu số nguyên chuẩn trong PHP.Nếu bạn đang làm việc với các số nguyên lớn và cần tính toán căn bậc hai của chúng, hàm gmp_sqrt() sẽ là một giải pháp tốt cho bạn trong PHP. Tuy nhiên, để sử dụng được hàm này, bạn cần cài đặt GMP trên máy tính của mình.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về hàm gmp_sqrt() PHP và có thêm lựa chọn cho việc xử lý các số nguyên lớn trong ứng dụng của mình. 

Hàm gmp_sqrt() trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm gmp_sqrt() trả về kết quả là một số nguyên lớn bằng GMP.

Đối số truyền vào của hàm gmp_sqrt() có thể là kiểu dữ liệu nào?

Đối số truyền vào của hàm gmp_sqrt() có thể là một số nguyên lớn bằng GMP, đối tượng GMP hoặc một chuỗi số.

Tại sao phải cài đặt GMP để sử dụng hàm gmp_sqrt()?

Hàm gmp_sqrt() được xây dựng dựa trên thư viện GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library), cho phép xử lý các số nguyên lớn hơn, so với các kiểu dữ liệu số nguyên chuẩn trong PHP.

Có những hàm tương tự nào với hàm gmp_sqrt() trong PHP?

sqrt() và bcsqrt() là hai hàm tương tự với hàm gmp_sqrt() trong PHP.

Hàm gmp_sqrt() có nhược điểm gì?

Yêu cầu cài đặt GMP trên máy tính của bạn để sử dụng được hàm này.